Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti

NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

549

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. travnja 2022., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNIH SIGURNOSNIH MJERA OBVEZNOG TESTIRANJA NA VIRUS SARS-COV-2 I OBVEZNOG PREDOČENJA DOKAZA O TESTIRANJU, CIJEPLJENJU ILI PREBOLJENJU ZARAZNE BOLESTI COVID-19 U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA

I.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti, s danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva (»Narodne novine« broj 105/21, 108/21 i 10/22).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. travnja 2022.

Klasa: 810-06/22-01/7
Urbroj: 511-01-300-22-519
Zagreb, 7. travnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.