Odluka o razrješenju člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o razrješenju člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

560

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 8. travnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora MISLAV KRALJEVIĆ, na osobni zahtjev.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/10

Zagreb, 8. travnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.