Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN 45/2022 (13.4.2022.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

565

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 6. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine«, broj 111/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU
I HRANU

Imenuje se IVAN HAMPOVČAN članom Upravnog vijeća Hrvat­ske agencije za poljoprivredu i hranu.

Klasa: 080-02/22-01/50
Urbroj: 50301-15/28-22-02
Zagreb, 8. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.