Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik

NN 47/2022 (20.4.2022.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

590

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 51. stavka 2. točke 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK

Imenuje se ZVONIMIR ŠTRKALJ članom Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik.

Klasa: 080-02/22-01/55

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.