Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu - Kazneni odjel

NN 47/2022 (20.4.2022.), Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu - Kazneni odjel

Državno sudbeno vijeće

595

Na temelju članka 55. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 68. sjednici, održanoj 20. i 21. siječnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za suce Županijskog suda u Splitu – Kazneni odjel imenuju se:

1. TEA BUDIMLIĆ,

2. MILE REBIĆ,

3. ANKICA BOBAN i

4. IVANA KANAET SAMARDŽIĆ, svi suci Općinskog suda u Splitu.

Broj: IS-41/20-11
Zagreb, 21. siječnja 2022.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.