Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Vukovaru

NN 47/2022 (20.4.2022.), Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Vukovaru

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

596

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak, prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 68. sjednici, održanoj 20. i 21. siječnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za suce Općinskog suda u Vukovaru imenuju se VLATKO LONČAR i ANA SLIŠKOVIĆ.

Broj: IS-28/21-12
Zagreb, 21. siječnja 2022.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.