Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu

NN 47/2022 (20.4.2022.), Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

599

Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2021. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2021.

Sadržaj2021.
Ukupno29.814.127.657
Zdravstvena zaštita – svega26.435.372.808
Primarna zdravstvena zaštita5.265.097.504
Lijekovi4.321.698.797
Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita14.724.988.581
Ortopedski uređaji i pomagala899.074.981
Izdaci za prijevoz155.806.102
Ostali oblici zdravstvene zaštite1.068.706.843
Naknade3.010.382.644
Ostali izdaci – svega368.372.205
Ostali izdaci za provođenje z.z.27.265.738
Sredstva za funkcioniranje sustava341.106.467

Obvezno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe – prosjek za 2021. godinu

Sadržaj2021.
UKUPNO4.148.091
Aktivni radnici1.613.090
Aktivni poljoprivrednici9.089
Umirovljenici1.051.358
Članovi obitelji360.761
Ostali osiguranici1.113.793

Klasa: 400-01/22-01/01
Urbroj: 338-01-02-22-01
Zagreb, 15. travnja 2022.

Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.