Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu

NN 48/2022 (22.4.2022.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu

Državnoodvjetničko vijeće

606

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. u svezi s člankom 64. točkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) odlučujući o zahtjevu za razrješenje Krešimira Babića na 65. sjednici održanoj 10. ožujka 2022.,

odlučilo je

KREŠIMIR BABIĆ razrješava se dužnosti zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu s danom 1. lipnja 2022.

Broj: DOVO-10/2022-3
Zagreb, 10. ožujka 2022.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.