Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022.

NN 48/2022 (22.4.2022.), Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022.

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

608

Na osnovi članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. (»Narodne novine« broj 140/21) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2022.

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam državnih službenika/ica u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022.

II.

Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova te potreban broj državnih službenika/ica na neodređeno i određeno vrijeme.

III.

U Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova sistematizacijom 8 službeničkih radnih mjesta predviđeno je zapošljavanje 13 državnih službenika/ica, od toga zaposleno je 9 državnih službenika/ica na neodređeno vrijeme.

IV.

U Uredu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova u 2022., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te suglasnosti Ministarstva financija od 2. veljače 2022. godine, klasa: 100-01/22-01/5, urbroj: 513-05-01-22-2, planira se prijam:

– na neodređeno vrijeme 2 (dva) službenika/ice sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem;

– na određeno vrijeme 1 (jedan) službenik/ica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

V.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Ev. broj: PRS-12-01/22-2
Urbroj: 08-22-05
Zagreb, 4. ožujka 2022.

Pravobraniteljica
za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl. iur., v. r.