Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Mataramu

NN 49/2022 (25.4.2022.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Mataramu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

620

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI INDONEZIJI, SA SJEDIŠTEM U MATARAMU

MUHAMMAD HADI BIL'ID postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Mataramu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća provinciju Zapadnu Nusu Tenggaru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-05/02

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 14. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.