Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Branimira s ogrlicom Njegovoj Ekscelenciji Alonsu Dezcallaru de Mazarredu

NN 49/2022 (25.4.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Branimira s ogrlicom Njegovoj Ekscelenciji Alonsu Dezcallaru de Mazarredu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

621

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Branimira s ogrlicom, za izniman doprinos razvijanju dobrih i prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske, odlikuje se

Njegova Ekscelencija ALONSO DEZCALLAR DE MAZARREDO.

Klasa: 060-03/22-07/04

Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01

Zagreb, 7. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.