Odluka o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 51/2022 (29.4.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

642

Na temelju članka 53. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

U Odluci o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« br. 17/21. i 65/21.), u točki V. podstavku 4. riječi: »17. lipnja 2022.« zamjenjuju se riječima: »15. svibnja 2023.«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke rokovi za financiranje najamnine iz rješenja o financiranju najamnine donesenih temeljem Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (»Narodne novine«, broj 57/20.) i Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« br. 17/21. i 65/21.) produžuju se do 15. svibnja 2023. te stranke kojima su izdana rješenja o financiranju najamnine do 1. rujna 2021., 1. ožujka 2022. odnosno 17. lipnja 2022. ne moraju podnositi nove zahtjeve za financiranje najamnine.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da po službenoj dužnosti rješenja iz točke II. ove Odluke uskladi s ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/178

Urbroj: 50301-05/14-22-2

Zagreb, 27. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.