Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 52/2022 (4.5.2022.), Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

657

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 9. stavka 1. i članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15., 66/15., 104/15. i 98/19.) Hrvatski sabor na sjednici 29. travnja 2022. donio je

ODLUKU

O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Dana 7. svibnja 2022. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku BORISU MILOŠEVIĆU.

ANJA ŠIMPRAGA prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika 29. travnja 2022.

Klasa: 021-05/22-01/03

Zagreb, 29. travnja 2022.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.