Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića, za dugogodišnji sindikalni rad i zasluge u borbi za socijalna prava radnica i radnika

NN 53/2022 (6.5.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Stjepana Radića, za dugogodišnji sindikalni rad i zasluge u borbi za socijalna prava radnica i radnika

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

684

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 17. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06 i 118/19), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Stjepana Radića, za dugogodišnji sindikalni rad i zasluge u borbi za socijalna prava radnica i radnika, odlikuju se

KREŠIMIR (Emil) SEVER

MLADEN (Stanislav) NOVOSEL

VILIM (August) RIBIĆ.

Klasa: 060-03/22-13/01
Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01
Zagreb, 28. travnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.