Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

692

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 7. i 9. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU RONJENJEM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21 i 72/21) u članku 10. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iskrcaj koralja dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 2.

Prilog 1. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/41

Urbroj: 525-12/718-22-43

Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.