Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

NN 53/2022 (6.5.2022.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

695

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21, 57/21 i 46/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2022. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21, 57/21 i 46/22) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:

R. brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovilaIndividualna kvota (kg)
1.HRV00000048420-CT2.838
2.HRV000000905155-CT2.038
3.HRV000001028156-CT1.730
4.HRV00000118212-KŽ1.994
5.HRV000001347KRALJICA MIRA1.198
6.HRV000001354563-VD4.839
7.HRV000001409211112-VD1.430
8.HRV00000148156-TG3.268
9.HRV000001684103152-VD3.085
10.HRV000001790341-CT1.891
11.HRV000002127215-KŽ2.248
12.HRV00000247112-CT1.290
13.HRV00001519021-KŽ4.526
14.HRV000016154999-VD1.080
15.HRV000016180179674-KŽ3.209
16.HRV000016231576-DB5.146
17.HRV000016892205-KŽ2.152
18.HRV000016903251480-SO1.367
19.HRV000017295256076-KŽ4.660

III.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV0000010028-TP
4.HRV000001347KRALJICA MIRA
5.HRV000001354563-VD
6.HRV000001609700-VD
7.HRV000001900151-MU
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV0000158661442-PU
11.HRV000016109LIMINI
12.HRV0000161491463-BG
13.HRV000016155194-RG
14.HRV000016231576-DB
15.HRV0000168151417-ŠB
16.HRV000016903251480-SO
17.HRV0000169812440-PU
18.HRV000017080403-TI
19.HRV000017295256076-KŽ
20.HRV000017559184-SR


IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/22-01/71

Urbroj: 525-12/718-22-1

Zagreb, 2. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.