Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

NN 53/2022 (6.5.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

696

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) i na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21 i 72/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA (Corallium rubrum) S ROKOM VAŽENJA
DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine (»Narodne novine«, br. 32/21 i 72/21) redci u tablici pod rednim brojevima 2. i 8. mijenjaju se i glase:

2.HRV000017492261325-RG13567,5
8.HRV000003497274294-VD6030

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/21-01/54

Urbroj: 525-12/718-22-5

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.