Odluka o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda

NN 54/2022 (11.5.2022.), Odluka o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

704

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O OSIGURAVANJU NASTAVKA FINANCIRANJA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM KOJE USLUGU KORISTE TEMELJEM PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

I.

Ovom Odlukom uređuje se nastavak financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu ostvaruju kroz projekte udruga ugovorene temeljem poziva za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« 2014. – 2020.

II.

Udrugama koje pružaju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom temeljem ugovora sklopljenih u okviru poziva iz točke I. ove Odluke, osiguravaju se dodatna financijska sredstva za nastavak pružanja usluge osobne asistencije.

III.

Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 kuna osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na glavi 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, aktivnosti A754019 Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom, računu 3811 Tekuće donacije u novcu, izvoru financiranja 11, preraspodjelom sredstava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, a u 2023. u okviru projekcije Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, utvrđene Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/179

Urbroj: 50301-04/04-22-2

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.