Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

NN 54/2022 (11.5.2022.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

725

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 45 od 13. travnja 2022. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽENJA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, broj 45/22) u članku 7. stavku 1. umjesto riječi: »U članku 15. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:« trebaju stajati riječi: »U članku 15. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:«.

U stavku 2. umjesto riječi: »Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.« trebaju stajati riječi: »Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.«.

Iza članka 10. umjesto riječi: »Članak 10.« trebaju stajati riječi: »Članak 11.«.

Iza članka 11. umjesto riječi: »Članak 19.« trebaju stajati riječi: »Članak 12.«.

Klasa: 011-01/19-01/61

Urbroj: 525-06/215-22-37

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.