Odluka o donošenju Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine i Akcijskog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine i Akcijskog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

729

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2026. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine i Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktom, klasa: 011-01/20-02/3, urbroj: 524-08-02-03/1-22-135, od 2. svibnja 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/83
Urbroj: 50301-04/12-22-4
Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.