Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

731

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 26. stavka 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

I.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (»Narodne novine«, br. 102/20. i 37/22), u točki II. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – dr. sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/190

Urbroj: 50301-15/07-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.