Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

732

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 2. Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (»Narodne novine«, br. 126/13. i 145/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

I.

U Odluci o imenovanju predsjednice i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (»Narodne novine«, broj 113/20.), u točki II. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/193

Urbroj: 50301-15/07-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.