Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

734

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 45. stavka 4. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA BESPLATNU DODJELU ROBE

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe (»Narodne novine«, broj 133/20.), u točki I. stavku 1. podtočke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, član

3. dr. sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, član«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/192

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.