Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

735

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINATIVNOG TIJELA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA MEĐUINSTITUCIONALNU KOORDINACIJU AKTIVNOSTI VEZANIH ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

I.

U Odluci o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 31/22.), u točki III. podtočki 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

II.

U točki IV. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u dijelu koji se odnosi na službenike i namještenike u javnim službama (koordinator za javne službe)«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/191

Urbroj: 50301-15/07-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.