Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 5 kuna iz serije » Zlatna kuna«

NN 55/2022 (13.5.2022.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 5 kuna iz serije » Zlatna kuna«

Hrvatska narodna banka

749

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA IZ SERIJE »ZLATNA KUNA«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka, u okviru serije prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna, izdaje prigodni zlatni kovani novac s motivima optjecajnoga kovanog novca od 5 kuna utvrđenima Odlukom o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) te Odlukom o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoen nositi godinu »2022.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac) izdaje se u apoenu od 5 kuna, u količini ne većoj od 2022 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 10.110,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja kovničkog sjaja. Prigodni zlatni kovani novac imat će masu od 16,46 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama i promjer od 26,50 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,05 milimetara.

Članak 3.

Lice i naličje prigodnoga zlatnoga kovanog novca opisano je u točki 17. podtočkama 5) i 6) Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) te točki 4. podtočki 3) Odluke o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), osim godine kovanja, koja je na prigodnom zlatnom kovanom novcu »2022.«.

Članak 4.

Obod prigodnoga zlatnoga kovanog novca jest nazubljen.

Članak 5.

Autor idejnog i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac jest akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 6.

Prigodni zlatni kovani novac pušta se u prodaju 16. svibnja 2022.

Članak 7.

Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca, koja ujedno uključuje i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 450-2620-090/05-22/SŠ
Zagreb, 11. svibnja 2022.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Hrvatske narodne banke
zamjenica guvernera
dr. sc. Sandra Švaljek, v. r.