Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

757

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (»Narodne novine«, broj 70/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

Razrješuje se BORIS MILOŠEVIĆ dužnosti predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Klasa: 080-02/22-02/35

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.