Rješenje o imenovanju predsjednice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednice Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

760

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (»Narodne novine«, broj 136/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Imenuje se ANJA ŠIMPRAGA, potpredsjednica Vlade Repub­like Hrvatske, predsjednicom Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

Klasa: 080-02/22-01/68

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.