Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o razrješenju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

761

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OVLAŠTENIKA ZA RUKOVOĐENJE RADOM STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE, U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OTKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Razrješuje se BORIS MILOŠEVIĆ dužnosti zamjenika Tome Medveda, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja ovlaštenog za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Klasa: 080-02/22-02/42

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.