Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za ljudska prava

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za ljudska prava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

764

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke V. Odluke o osnivanju Savjeta za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 136/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA

Imenuje se ANJA ŠIMPRAGA, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske zadužena za ljudska prava, predsjednicom Savjeta za ljudska prava, po položaju.

Klasa: 080-02/22-01/82

Urbroj: 50301-15/07-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.