Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

765

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 17. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Razrješuje se dr. sc. TOMISLAV ĆORIĆ dužnosti predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Klasa: 080-02/22-02/37

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.