Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

786

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA NACIONALNE MEMORIJALNE BOLNICE VUKOVAR

Imenuje se MARIJANA BALIĆ članicom Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.

Klasa: 080-02/22-01/81

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.