Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

787

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 104. stavka 4. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Razrješuje se TAJANA HUZAK dužnosti članice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka.

Klasa: 080-02/22-02/43

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.