Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

NN 56/2022 (18.5.2022.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

788

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 104. stavka 4. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Imenuje se DOMINIK PAPARIĆ članom Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, kao predstavnik ministarstva nadležnog za razvoj otoka.

Klasa: 080-02/22-01/86

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.