Odluka o izmjeni Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

NN 56/2022 (18.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede

792

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19), u vezi s člankom 7. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine«, br. 106/19, 141/20 i 142/21), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RIBARSKIM PLOVILIMA AUTORIZIRANIMA ZA RAD U JABUČKOM DŽEPU ZA RAZDOBLJE 2022. – 2026. GODINE

I.

U točki II. Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine (»Narodne novine«, broj 147/21) redak u tablici pod rednim brojem 16. mijenja se i glasi:

16.HRV000000900210352-ZD

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/2693
Urbroj: 525-12/718-22-3
Zagreb, 10. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.