Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

NN 57/2022 (20.5.2022.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

812

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 100. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ.

II.

Dana 15. lipnja 2021. dužnost članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati MARTINA GRMAN KIZIVAT, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/19

Zagreb, 13. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.