Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

NN 57/2022 (20.5.2022.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

814

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 100. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se DRAGANA JECKOV.

II.

Dana 29. travnja 2022. dužnost članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati ANJA ŠIMPRAGA, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/21

Zagreb, 13. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.