Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci

NN 58/2022 (25.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

828

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/21-05/19, urbroj: 50301-21/22-22-5 od 4. svibnja 2022., donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U BOSNI I HERCEGOVINI, SA SJEDIŠTEM U BANJOJ LUCI

I.

U Odluci o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci (»Narodne novine«, broj 104/00 i 92/17) riječi: »Bosanski Brod (Srpski Brod), Bosanski Novi (Novi Grad), Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prijedor, Prnjavor, Sanski most, Skender Vakuf (Kneževo), Srbac, Šipovo, Teslić i Velika Kladuša.« zamjenjuju se riječima: »Bosanski Novi (Novi Grad), Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Čelinac, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Skender Vakuf (Kneževo), Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša, Jezero, Krupa na Uni, Kostajnica, Oštra Luka, Petrovac, Ribnik i Stanari.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-01/05

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 17. svibnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.