Odluka o izmjeni Odluke o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli

NN 58/2022 (25.5.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli

Vlada Republike Hrvatske

829

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 6. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96., 72/13., 127/13., 39/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU VRSTE KONZULARNOG UREDA REPUBLIKE HRVATSKE U BOSNI I HERCEGOVINI,
SA SJEDIŠTEM U TUZLI

I.

U Odluci o utvrđivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvat­ske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli (»Narodne novine«, broj 137/14.) točka II. mijenja se i glasi: »Konzularno područje Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli obuhvaća sljedeće općine: Banovići, Bijeljina, Čelić, Gračanica, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Osmaci, Sapna, Srebrenik, Šekovići, Teočak, Tuzla, Ugljevik, Zvornik i Živinice.«.

II.

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da pribavi suglasnost države primateljice za promjenu konzularnog područja Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli.

III.

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju i Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci te se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-05/01
Urbroj: 50301-21/21-21-3
Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.