Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 58/2022 (25.5.2022.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

831

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13. i 24/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Imenuje se mr. sc. DAVOR HUŠKA članom Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Klasa: 080-02/22-01/90

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.