Rješenje o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 58/2022 (25.5.2022.), Rješenje o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

832

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 10. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03. i 144/12.), članka 20. stavka 3. i članka 31. stavka 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 193/03., 73/04., 116/08., 101/09., 118/11., 67/13., 70/14. i 155/14. – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Razrješuje se SINIŠA KUKIĆ dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/21

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 19. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.