Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN 58/2022 (25.5.2022.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

837

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017 i 98/2019), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 50/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/22-01/09

Urbroj: 524-03-02-01/1-22-6

Zagreb, 13. svibnja 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.