Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2022. godini

NN 59/2022 (26.5.2022.), Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2022. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

858

Na temelju članka 16. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM NAJVIŠOM DOZVOLJENOM CIJENOM NA VELIKO U POSTUPKU GODIŠNJEG IZRAČUNA U 2022. GODINI

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarAtkBroj odobrenja
pakiranja
Nositelj
odobrenja
Najviša
dozvoljena cijena (kn)
Napomena
Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-721934245-01Mylan S.A.S.1.129,10 
Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-263764683-03Pliva Hrvatska d.o.o.1.129,10 
Abakavir/Lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tableta, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-623446421-01Remedica Ltd.1.129,10 
Abakavir/lamivudin Sandoz 600 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiabakavir; lamivudinJ05AR02HR-H-759396117-01Sandoz d.o.o.1.129,10 
Abasaglar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glarginA10AE04EU/1/14/944/007Eli Lilly Nederland B.V.315,30 
Abelcet lipid complex 5 mg/ml koncentrat za disperziju za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata i jednokratna igla, u kutijiamfotericin BJ02AA01HR-H-747381908-01Pliva Hrvatska d.o.o.726,53 
Abevmy 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/20/1515/003Mylan IRE Healthcare Limited6.473,89 
Abevmy 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/20/1515/001Mylan IRE Healthcare Limited1.716,39 
Abilify Maintena 400 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalaaripiprazolN05AX12EU/1/13/882/002Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.1.993,13 
Abirateron Alpha-Medical 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03HR-H-100754760-02Alpha-Medical d.o.o.22.039,00 
Abirateron STADA 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiabirateronacetatL02BX03HR-H-106535649-04Stada d.o.o.22.039,00 
Abirateron Zentiva 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03HR-H-598941461-04Zentiva k.s.22.039,00 
Abiraterone Accord 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruabirateronacetatL02BX03EU/1/20/1512/003Accord Healthcare S.L.U.22.039,00 
Abraxane 5 mg/ml prašak za suspenziju za infuziju, 1 bočica s praškompaklitakselL01CD01EU/1/07/428/001Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG1.958,01 
Abuxar 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-017202927-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.81,48 
Abuxar 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostatM04AA03HR-H-347159881-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.79,80 
Acarizax 12 SQ-HDM oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijiekstrakt alergena grinja kućne prašineV01AA03HR-H-514558232-02ALK-Abelló A/S631,10 
Acarizax 12 SQ-HDM oralni liofilizat, 90 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijiekstrakt alergena grinja kućne prašineV01AA03HR-H-514558232-03ALK-Abelló A/S1.897,80 
Accofil 12 MU/0,2 ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/024Accord Healthcare S.L.U.609,17 
Accofil 30 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/008Accord Healthcare S.L.U.1.648,10 
Accofil 48 MU/0,5ml otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopinefilgrastimL03AA02EU/1/14/946/014Accord Healthcare S.L.U.2.380,67 
Aciklovir Alpha-Medical 250 mg prašak za otopinu za infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-101400877-01Alpha-Medical d.o.o.268,23 
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-654438627-01Sandoz d.o.o.29,49 
Acipan 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-654438627-02Sandoz d.o.o.60,48 
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-020409538-01Sandoz d.o.o.26,41 
Acipan 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-020409538-02Sandoz d.o.o.47,60 
Acipirin 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilinnatrij; tazobaktamnatrijJ01CR05HR-H-197317613-02Pliva Hrvatska d.o.o.608,10 
Aclasta 5 mg otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopinezoledronatna kiselina (hidrat)M05BA08EU/1/05/308/001Novartis Europharm Limited1.493,89 
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-588044913-02Krka – farma d.o.o.32,53 
Aclexa 100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-588044913-03Krka – farma d.o.o.48,80 
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-575399681-01Krka – farma d.o.o.19,90 
Aclexa 200 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-575399681-03Krka – farma d.o.o.60,10 
Acopair 18 mikrograma, prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru i inhalator, u kutijitiotropijev bromid hidratR03BB04HR-H-567442892-01Viatris Limited199,50 
Actilyse 20 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijialteplazaB01AD02HR-H-676368257-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.1.518,67 
Actilyse 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom i 1 transferna kanila, u kutijialteplazaB01AD02HR-H-191255719-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.3.755,97 
Activelle 1 mg/0,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidrat; noretisteronacetatG03FA01HR-H-673855616-01Novo Nordisk A/S43,03 
Actonel 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-350046678-01Zentiva k.s.70,69 
Actonel Combi D 35 mg filmom obložene tablete + 1000 mg / 880 IU šumeće granule, 1 tableta u blisteru i 6 vrećica s granulama u kutiji, 4 pakiranja u kutijinatrijev risedronat; kalcijev karbonat; kolekalciferolM05BB04HR-H-648885316-01Zentiva k.s.120,96 
Actos 15 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonkloridA10BG03EU/1/00/150/001Takeda Pharma A/S76,91 
Actos 30 mg tablete, 28 tableta u blisterupioglitazonkloridA10BG03EU/1/00/150/004Takeda Pharma A/S105,84 
Actrapid 100 internacionalnih jedinica/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 10 ml otopineinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01EU/1/02/230/003Novo Nordisk A/S88,90 
Adacel, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; pertaktin hripavca; fimbrije tipova 2 i 3J07AJ52HR-H-373342184-04Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Adcetris 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškombrentuksimab vedotinL01XC12EU/1/12/794/001Takeda Pharma A/S22.143,91 
Adempas 0,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/001Bayer AG9.223,20 
Adempas 1 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/004Bayer AG9.223,20 
Adempas 1,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/007Bayer AG9.223,20 
Adempas 2 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/010Bayer AG9.223,20 
Adempas 2,5 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u blisteruriocigvatC02KX05EU/1/13/907/013Bayer AG9.223,20 
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/003Menarini International Operations Luxembourg S.A.81,48 
Adenuric 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/020Menarini International Operations Luxembourg S.A.81,48 
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/001Menarini International Operations Luxembourg S.A.79,80 
Adenuric 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterufebuksostatM04AA03EU/1/08/447/014Menarini International Operations Luxembourg S.A.79,80 
Adepend 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijinaltreksonkloridN07BB04HR-H-653697303-03Amomed Pharma GmbH257,41 
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.36,12 
Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijietinilestradiol; levonorgestrelG03AA07HR-H-274513286-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.108,36 
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-789740967-05Krka – farma d.o.o.120,60 
Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijoksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-789740967-17Krka – farma d.o.o.120,60 
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-345330993-04Krka – farma d.o.o.220,60 
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-345330993-15Krka – farma d.o.o.220,60 
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-745266269-04Krka – farma d.o.o.401,50 
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijioksikodonklorid; naloksonklorid dihidratN02AA55HR-H-745266269-15Krka – farma d.o.o.401,50 
Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-444853096-01Jadran Galenski laboratorij d.d.173,52 
Advagraf 0,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/001Astellas Pharma Europe B.V.167,60 
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/017/PPDELECTO FIRMUS d.o.o.330,40 
Advagraf 1 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/003Astellas Pharma Europe B.V.330,40 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/021/PPDELECTO FIRMUS d.o.o.839,20 
Advagraf 3 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/011Astellas Pharma Europe B.V.839,20 
Advagraf 5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/07/387/007Astellas Pharma Europe B.V.1.473,30 
Advantan 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-429835039-01LEO Pharma A/S21,45 
Advantan 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimetilprednizolonaceponatD07AC14HR-H-434685681-01LEO Pharma A/S21,55 
Advate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/003Takeda Manufacturing Austria AG5.114,98 
Advate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/03/271/002Takeda Manufacturing Austria AG2.595,12 
ADYNOVI 1000 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/010Baxalta Innovations GmbH5.550,46 
ADYNOVI 1000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/011Baxalta Innovations GmbH5.550,46 
ADYNOVI 2000 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/014Baxalta Innovations GmbH11.000,43 
ADYNOVI 250 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/003Baxalta Innovations GmbH1.653,23 
ADYNOVI 500 IU/2 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/006Baxalta Innovations GmbH2.821,20 
ADYNOVI 500 IU/5 ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalarurioktokog alfa pegolB02BD02EU/1/17/1247/007Baxalta Innovations GmbH2.821,20 
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/063N.V. Organon27,60 
Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopinedesloratadinR06AX27EU/1/00/160/065N.V. Organon53,60 
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/006N.V. Organon23,77 
Aerius 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/00/160/011N.V. Organon35,00 
Afinitor 10 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10EU/1/09/538/004Novartis Europharm Limited17.166,20 
Afinitor 5 mg tablete, 30 tableta u blisterueverolimusL01XE10EU/1/09/538/001Novartis Europharm Limited13.407,30 
Afloderm 0,5 mg/g krema, 20 g kreme u tubi u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,27 
Afloderm 0,5 mg/g krema, 40 g kreme u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-858162627-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.48,53 
Afloderm 0,5 mg/g mast, 20 g masti u tubi, u kutijialklometazondipropionatD07AB10HR-H-754649168-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,27 
AFSTYLA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/003CSL Behring GmbH5.514,35 
AFSTYLA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/004CSL Behring GmbH8.231,87 
AFSTYLA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/005CSL Behring GmbH10.949,60 
AFSTYLA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/001CSL Behring GmbH1.430,56 
AFSTYLA 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/006CSL Behring GmbH12.151,10 
AFSTYLA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/007CSL Behring GmbH18.216,29 
AFSTYLA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalalonoktokog alfaB02BD02EU/1/16/1158/002CSL Behring GmbH2.796,86 
Aglurab 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-075302309-01Medis Adria d.o.o.22,20 
Aglurab 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-812260022-01Medis Adria d.o.o.30,67 
Aglurab 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-980070141-01Medis Adria d.o.o.32,00 
Agnis 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptinA10BH02HR-H-926896925-04Belupo lijekovi i kozmetika d.d.273,40 
Agnis Combi 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-034790929-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.212,80 
Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-398757149-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.255,60 
Aimovig 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07EU/1/18/1293/004Novartis Europharm Limited3.075,74 
Aimovig 70 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopineerenumabN02CX07EU/1/18/1293/001Novartis Europharm Limited3.134,72 
AirBuFo Forspiro 160/4,5 mikrograma po dozi, prašak inhalata, dozirani, 2 inhalatora sa 60 doza, u kutijibudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07HR-H-824195818-02Sandoz d.o.o.251,20 
AirBuFo Forspiro 320/9 mikrograma po dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07HR-H-623053682-01Sandoz d.o.o.243,40 
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijisalmeterolksinafoat; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-597688265-01Sandoz d.o.o.198,80 
AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijisalmeterolksinafoat; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-007513419-01Sandoz d.o.o.233,80 
AJOVY 225 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinefremanezumabN02CD03EU/1/19/1358/003Teva GmbH3.193,24 
AJOVY 225 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,5 ml otopinefremanezumabN02CD03EU/1/19/1358/001Teva GmbH3.144,34 
Akineton 2 mg tablete, 50 tableta blisteru, u kutijibiperidenkloridN04AA02HR-H-182730030-01Desma GmbH18,00 
Akineton 5 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijibiperidenlaktatN04AA02HR-H-140280757-01Desma GmbH18,97 
Aknet 10 mg/ml otopina za kožu, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 30 ml otopine, u kutijiklindamicinkloridD10AF01HR-H-971937810-01Jadran Galenski laboratorij d.d.55,50 
Aktiprol 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-447495157-01Medochemie Ltd.177,70 
Aktiprol 400 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamisulpridN05AL05HR-H-558657784-01Medochemie Ltd.394,60 
Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisterunetupitant; palonozetronkloridA04AA55EU/1/15/1001/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd546,05 
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-410951369-02CSL Behring GmbH462,57 
Albumeon 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-410951369-01CSL Behring GmbH200,77 
Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/08-02/84Imunološki zavod236,68 
Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/08-02/85Imunološki zavod462,57 
Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 250 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01UP/I-530-09/09-02/430Imunološki zavod306,64 
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-152403256-02Jana Pharm d.o.o.462,57 
Albunorm 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-152403256-01Jana Pharm d.o.o.236,21 
Albunorm 50 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 250 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-587485812-02Jana Pharm d.o.o.306,87 
Aldactone 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-516520022-01Riemser Pharma GmbH40,20 
Aldactone 25 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-977451139-01Riemser Pharma GmbH15,27 
Aldactone 50 mg obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijispironolaktonC03DA01HR-H-496664168-01Riemser Pharma GmbH22,90 
Aldara 5% krema, 12 vrećica s 250 mg kremeimikvimodD06BB10EU/1/98/080/001Meda AB355,92 
Aldizem 60 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiltiazemkloridC08DB01HR-H-527762906-01Alkaloid d.o.o.19,50 
Aldizem 90 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiltiazemkloridC08DB01HR-H-903868085-01Alkaloid d.o.o.44,40 
Aldurazyme 100 U/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratalaronidazaA16AB05EU/1/03/253/001Genzyme Europe B.V.4.844,33 
Alecensa 150 mg tvrde kapsule, 224 kapsula u blisterualektinibkloridL01XE36EU/1/16/1169/001Roche Registration GmbH39.724,91 
Alendor 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronatM05BA04HR-H-922502619-01Pliva Hrvatska d.o.o.60,13 
Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 60 ml otopine, odmjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-503450224-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,60 
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,65 
Alerdin 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-440617403-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.43,95 
Alkagin 2,5 g/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 50 ampula s 5 ml otopine, u kutijimetamizolnatrij hidratN02BB02HR-H-247007014-01Alkaloid d.o.o.225,00 
Allergodil 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina, 6 ml otopine u bočici i kapaljka, u kutijiazelastinkloridS01GX07HR-H-940483851-01Mylan Hrvatska d.o.o.42,68 
Almacin 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 33,75 g praška u bočici, mjerna žličica, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-121304433-01Alkaloid d.o.o.14,00 
Almacin 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-608286053-01Alkaloid d.o.o.16,05 
Almirincomb 4 mg /10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-517504194-01Jadran Galenski laboratorij d.d.41,30 
Almirincomb 4 mg /5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-203071244-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,70 
Almirincomb 8 mg /10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-959287726-01Jadran Galenski laboratorij d.d.52,90 
Almirincomb 8 mg /5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-063616380-01Jadran Galenski laboratorij d.d.47,90 
Alofisel 5 milijuna stanica/ml suspenzija za injekciju, 4 bočice sa 6 ml suspenzijedarvadstrocelL04AX08EU/1/17/1261/001Takeda Pharma A/S428.797,40 
Alopurinol Belupo 100 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-335370984-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,67 
Alopurinol Belupo 200 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-048797069-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.45,00 
Alopurinol PharmaS 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-323597444-02PharmaS d.o.o.26,67 
Alopurinol Sandoz 100 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijialopurinolM04AA01HR-H-236648946-02Sandoz d.o.o.26,67 
Aloxi 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopinepalonozetronkloridA04AA05EU/1/04/306/001Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd414,01 
Alpha D₃ 0,25 mikrograma meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-557593888-02Zentiva k.s.31,30 
Alpha D₃ 1,0 mikrogram meke kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijialfakalcidolA11CC03HR-H-632180558-02Zentiva k.s.73,50 
Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartaratS01EA05HR-H-063917030-01Allergan Pharmaceuticals Ireland39,63 
Alpicort 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica s 100 ml otopine i aplikator, u kutijiprednizolon; salicilatna kiselinaD07XA02HR-H-523824477-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel83,00 
Alpicort F 0,005 g + 0,2 g + 0,4 g/100 ml otopina za kožu vlasišta, 1 bočica s 100 ml otopine i aplikator, u kutijiestradiolbenzoat; prednizolon; salicilatna kiselinaD07XA02HR-H-105701584-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel76,00 
ALPROLIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)8.585,03 
ALPROLIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)17.090,84 
ALPROLIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.198,54 
ALPROLIX 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)25.585,12 
ALPROLIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaeftrenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1098/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)4.332,12 
Alsemol 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiriluzolN07XX02HR-H-163501168-02Makpharm d.o.o.950,51 
Alunbrig 180 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/010Takeda Pharma A/S31.495,33 
Alunbrig 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/011Takeda Pharma A/S6.430,48 
Alunbrig 90 mg / 180 mg filmom obložene tablete, početno pakiranje, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/012Takeda Pharma A/S31.495,33 
Alunbrig 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubrigatinibL01XE43EU/1/18/1264/008Takeda Pharma A/S18.988,11 
Alvanocyt 450 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočici, u kutijivalganciklovirkloridJ05AB14HR-H-695230833-02Zentiva k.s.5.494,20 
Alventa 150 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-310575991-01Krka – farma d.o.o.110,41 
Alventa 37,5 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-792502420-01Krka – farma d.o.o.28,37 
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-794323291-01Krka – farma d.o.o.55,25 
Alventa 75 mg tvrde kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-794323291-03Krka – farma d.o.o.105,40 
Alveofact 45 mg/ml prašak i otapalo za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje, 1 bočica sa 108 mg praška, štrcaljka sa 2,4 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02HR-H-384673340-02Lyomark Pharma GmbH3.150,00 
Alveofact 45 mg/ml prašak i otapalo za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje, 1 bočica sa 54 mg praška, štrcaljka sa 1,2 ml otapala, igla, adapter bočice, držač bočice, u kutijifosfolipidna frakcija iz goveđih plućaR07AA02HR-H-384673340-01Lyomark Pharma GmbH4.350,00 
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-02Covis Pharma Europe B.V.294,00 
Alvesco 160 mikrograma stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiciklezonidR03BA08HR-H-058422961-01Covis Pharma Europe B.V.147,00 
Alymsys 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/20/1509/002Mabxience Research SL6.473,89 
Alymsys 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/20/1509/001Mabxience Research SL1.716,39 
Amaryl 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-836629436-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.16,80 
Amaryl 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-851734879-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.23,70 
Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiambrisentanC02KX02HR-H-271635310-06Teva B.V.8.378,00 
Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiambrisentanC02KX02HR-H-739997107-06Teva B.V.10.487,70 
AMGEVITA 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/001Amgen Europe B.V.1.145,38 
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/007Amgen Europe B.V.4.622,87 
AMGEVITA 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/16/1164/003Amgen Europe B.V.4.622,87 
Amicor 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-050138283-02Jadran Galenski laboratorij d.d.16,20 
Amicor 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-145703357-02Jadran Galenski laboratorij d.d.24,80 
Amicor 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-145703357-03Jadran Galenski laboratorij d.d.49,20 
Amicor 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-298463063-02Jadran Galenski laboratorij d.d.13,30 
Amicor H 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-778899966-02Jadran Galenski laboratorij d.d.35,40 
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-509637593-01Jadran Galenski laboratorij d.d.25,20 
Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-509637593-02Jadran Galenski laboratorij d.d.32,90 
Amikacin Alvogen 250 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml otopine, u kutijiamikacinsulfatJ01GB06HR-H-340774212-01Zentiva k.s.38,17 
Aminoplasmal B.Braun 10 % E otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiaminokiseline i elektrolitiB05BA10HR-H-276512468-01B. Braun Adria d.o.o.505,30 
Aminoplasmal B.Braun 5 % E otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiaminokiseline i elektrolitiB05BA10HR-H-181197119-01B. Braun Adria d.o.o.351,70 
Aminosteril N Hepa 8% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiacetatna kiselina, ledena; leucin; izoleucin; argininB05BA01HR-H-677017735-01Fresenius Kabi d.o.o.1.128,45 
Aminoven 10% otopina za infuziju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-457163400-01Fresenius Kabi d.o.o.79,35 
Aminoven 10% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-457163400-02Fresenius Kabi d.o.o.793,53 
Aminoven infant 10 % otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiaminokiselineB05BA01HR-H-916859882-01Fresenius Kabi d.o.o.1.063,25 
Amiodaronklorid Belupo 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-523546332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.82,80 
Amiodaronklorid Hameln 20 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-475814519-01hameln pharma gmbh195,76 
Amiodaronklorid Hameln 50 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 10 ampula s 3 ml koncentrata, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-082154106-02hameln pharma gmbh271,90 
Amiokordin 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-973946874-01Krka – farma d.o.o.82,80 
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilatC08CA01HR-H-670813913-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.22,60 
Amlodipin Genericon 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilatC08CA01HR-H-670813913-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.75,30 
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilatC08CA01HR-H-177869194-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.17,10 
Amlodipin Genericon 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinmesilatC08CA01HR-H-177869194-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.45,00 
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-555787546-01PharmaS d.o.o.22,60 
Amlodipin PharmaS 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-555787546-02PharmaS d.o.o.47,20 
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-826846892-01PharmaS d.o.o.17,10 
Amlodipin PharmaS 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-826846892-02PharmaS d.o.o.30,60 
Amlodipin/Valsartan Mylan 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/028Mylan S.A.S.69,81 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/015Mylan S.A.S.65,33 
Amlodipin/Valsartan Mylan 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/16/1092/002Mylan S.A.S.47,69 
Amlodipin/valsartan Sandoz 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-009268098-03Sandoz d.o.o.69,81 
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-425065042-03Sandoz d.o.o.65,33 
Amlodipin/valsartan Sandoz 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipin; valsartanC09DB01HR-H-616802393-03Sandoz d.o.o.47,69 
Amlopin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-343211220-02Sandoz d.o.o.22,60 
Amlopin 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-343211220-03Sandoz d.o.o.47,20 
Amlopin 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-343211220-04Sandoz d.o.o.75,30 
Amlopin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-828900735-02Sandoz d.o.o.17,10 
Amlopin 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-828900735-03Sandoz d.o.o.30,60 
Amlopin 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-828900735-04Sandoz d.o.o.45,00 
Amlyo 75 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamsakrinL01XX01HR-H-675562090-01Eurocept International B.V.15.866,65 
Ammonaps 500 mg tableta, 250 tableta u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/001Immedica Pharma AB5.188,75 
Ammonaps 940 mg/g granule, 266 g granula u bočicinatrijev fenilbutiratA16AX03EU/1/99/120/003Immedica Pharma AB9.283,40 
Amofin 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka, 30 krpica, 30 rašpica i 10 špatula, u kutijiamorolfinkloridD01AE16HR-H-216696522-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.127,89 
Amoksicilin Belupo 1000 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-614075640-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,87 
Amoksicilin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 boca s praškom, odmjerna žličica, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-260212585-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,00 
Amoksicilin Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidratJ01CA04HR-H-129860334-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.10,35 
Amoksicilin/klavulanska kiselina AptaPharma 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; kalijev klavulanatJ01CR02HR-H-379202733-02Apta Medica Internacional d.o.o.206,30 
Amonex 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-502519569-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,60 
Amonex 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-502519569-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.47,20 
Amonex 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-502519569-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.75,30 
Amonex 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-318357171-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.17,10 
Amonex 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-318357171-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,60 
Amonex 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-318357171-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.45,00 
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-774707043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.76,80 
Amora 10 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-774707043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.157,20 
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-100700683-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.66,10 
Amora 10 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-100700683-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.135,40 
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-481003043-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.54,80 
Amora 2,5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-481003043-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.110,00 
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-729149816-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,90 
Amora 5 mg/10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-729149816-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.132,80 
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-582136867-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.52,60 
Amora 5 mg/5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru, u kutijiramipril; amlodipinbesilatC09BB07HR-H-582136867-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.106,60 
Ampicilin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrijJ01CA01UP/I-530-09/17-02/495Sandoz d.o.o.206,87 
Ampicilin/sulbaktam AptaPharma 1 g/0,5 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrij; sulbaktamnatrijJ01CR01HR-H-690855182-01Apta Medica Internacional d.o.o.182,03 
Ampicilin/sulbaktam AptaPharma 2 g/1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiampicilinnatrij; sulbaktamnatrijJ01CR01HR-H-447609894-01Apta Medica Internacional d.o.o.300,20 
Ampril 1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-164261368-01Krka – farma d.o.o.14,50 
Ampril 1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-164261368-02Krka – farma d.o.o.25,00 
Ampril 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-322523785-01Krka – farma d.o.o.29,10 
Ampril 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-322523785-02Krka – farma d.o.o.61,20 
Ampril 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-210854714-01Krka – farma d.o.o.15,30 
Ampril 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-210854714-02Krka – farma d.o.o.26,40 
Ampril 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-500191101-01Krka – farma d.o.o.19,00 
Ampril 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-500191101-02Krka – farma d.o.o.30,00 
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-638598704-01Krka – farma d.o.o.28,10 
Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-638598704-02Krka – farma d.o.o.50,20 
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-453067077-01Krka – farma d.o.o.19,10 
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-453067077-02Krka – farma d.o.o.38,20 
Amyzol 10 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-353563534-01Sandoz d.o.o.34,67 
Amyzol 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamitriptilinkloridN06AA09HR-H-482648654-01Sandoz d.o.o.13,20 
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-945755951-02Alpha-Medical d.o.o.1.826,67 
Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 42 kapsule u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-945755951-01Alpha-Medical d.o.o.767,20 
Anagrelid Stada 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-594298749-02Stada d.o.o.1.826,67 
Analgin 500 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimetamizolnatrij hidratN02BB02HR-H-218592180-01Pliva Hrvatska d.o.o.12,60 
Anastris 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-633512207-01Farmex d.o.o.166,51 
Anastrozol JGL 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515230486-01Jadran Galenski laboratorij d.d.166,51 
Anastrozol Pliva 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-258163094-01Pliva Hrvatska d.o.o.166,51 
Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-647127015-01Sandoz d.o.o.166,51 
Androcur 50 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciproteronacetatG03HA01HR-H-843981106-01Bayer d.o.o.176,33 
Androgel 50 mg, gel u vrećici, 5 g gela u vrećici, 30 vrećica u kutijitestosteronG03BA03HR-H-864783232-01Besins Healthcare S.A.331,30 
Anexate 0,5 mg/5 ml otopina za injekciju/infuziju, 1 ampula s 5 ml otopine, 5 ampula u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-700996011-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH361,87 
Angeliq 1 mg/2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol hemihidrat; drospirenonG03FA17HR-H-410626445-01Bayer d.o.o.75,23 
Angiclod 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijiklopidogrelhidrogensulfatB01AC04HR-H-830049609-02Pliva Hrvatska d.o.o.64,90 
Angusta 25 mikrograma tablete, 8 tableta u blisteru, u kutijimizoprostolG02AD06HR-H-356578013-01Norgine B.V.696,32 
Anidulafungin Accord 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-616542283-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.238,10 
Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-116104791-01Fresenius Kabi d.o.o.2.238,10 
Anidulafungin Pliva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijianidulafunginJ02AX06HR-H-935077907-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.238,10 
ANORO ELLIPTA 55 mikrograma/22 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinijbromid; vilanterol trifenatatR03AL03EU/1/14/898/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited308,90 
Antithrombin III Baxalta 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU), 1 bočica s 10 ml otapala, 1 igla za prijenos, 1 filtar igla, 1 igla za odzračivanje, 1 igla za jednokratnu primjenu, 1 set za infuziju, u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-812546421-01Baxalta Innovations GmbH1.057,42 
Antitoksin za otrov europskih zmija (konjski) otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine,1 štrcaljka i 1 igla, u kutijiF(ab)ˇ2 fragmenti molekula imunoglobulina (konjskih)J06AA03UP/I-530-09/08-02/23Imunološki zavod750,00 
Apaurin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-336455566-01Krka – farma d.o.o.38,00 
Apaurin 10 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-823636430-01Krka – farma d.o.o.53,43 
Apaurin 2 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-811257529-01Krka – farma d.o.o.22,90 
Apaurin 5 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-297084100-01Krka – farma d.o.o.22,20 
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-759820752-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.29,49 
Apazol A 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-759820752-07Mibe Pharmaceuticals d.o.o.60,48 
Apazol A 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-004635539-05Mibe Pharmaceuticals d.o.o.47,60 
Apidra SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glulizinA10AB06EU/1/04/285/032Sanofi-Aventis Deutschland GmbH228,02 
Apleria 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-521131853-04Krka – farma d.o.o.127,20 
Apleria 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-699237035-04Krka – farma d.o.o.144,90 
Aprepitant Alpha-Medical 125 mg + 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg i 2 kapsule od 80 mg u džepnom blisteru s kartonskim pojačanjem, u kutijiaprepitantA04AD12HR-H-359140886-01Alpha-Medical d.o.o.269,32 
Aprepitant Teva 125 mg + 80 mg tvrde kapsule, jedna kapsula u blisteru i dvije kapsule u blisteru s jediničnom dozom, u kutijiaprepitantA04AD12HR-H-083770930-01Teva B.V.269,32 
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/022Sanofi-Aventis groupe33,97 
Aprovel 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/035Sanofi-Aventis groupe29,10 
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/027Sanofi-Aventis groupe43,31 
Aprovel 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruirbesartanC09CA04EU/1/97/046/036Sanofi-Aventis groupe39,40 
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 10 boca sa 500 ml otapala, u kutijivoda za injekcijeV07AB01HR-H-680794894-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu106,50 
Aqua pro injectione HZTM otapalo za parenteralnu uporabu, 20 boca sa 100 ml otapala, u kutijivoda za injekcijeV07AB01HR-H-680794894-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu159,67 
Aranesp 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/001Amgen Europe B.V.125,38 
Aranesp 20 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/078Amgen Europe B.V.245,23 
Aranesp 30 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/080Amgen Europe B.V.378,79 
Aranesp 40 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/082Amgen Europe B.V.494,86 
Aranesp 50 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/084Amgen Europe B.V.631,79 
Aranesp 60 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/086Amgen Europe B.V.720,71 
Aranesp 80 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,4 ml otopinedarbepoetin alfaB03XA02EU/1/01/185/088Amgen Europe B.V.957,82 
Arava 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/003Sanofi-Aventis Deutschland GmbH236,80 
Arava 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicileflunomidL04AA13EU/1/99/118/007Sanofi-Aventis Deutschland GmbH253,70 
Archifar 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijimeropenem trihidratJ01DH02HR-H-768392975-01Medochemie Ltd.1.216,97 
Archifar 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijimeropenem trihidratJ01DH02HR-H-114292639-01Medochemie Ltd.731,10 
Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-662678488-01Organon Pharma d.o.o.69,25 
Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-150116833-01Organon Pharma d.o.o.44,99 
Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-231307450-01Organon Pharma d.o.o.65,43 
Aremed 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-515382101-01Alpha-Medical d.o.o.166,51 
Ares 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-380793110-02Sandoz d.o.o.75,13 
Aricept 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-681092208-01Pfizer Croatia d.o.o.141,68 
Aricept 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilkloridN06DA02HR-H-615262859-01Pfizer Croatia d.o.o.98,56 
Arilin rapid 1000 mg vagitoriji, 2 vagitorija u stripu, u kutijimetronidazolG01AF01HR-H-944154601-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel32,00 
Arimidex 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-226665669-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals166,51 
Aripiprazol Accord 10 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/008Accord Healthcare S.L.U.294,65 
Aripiprazol Accord 15 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/014Accord Healthcare S.L.U.313,04 
Aripiprazol Accord 30 mg tablete, 28 tableta u blisteruaripiprazolN05AX12EU/1/15/1045/020Accord Healthcare S.L.U.683,39 
Aripiprazol Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-532398568-04Pliva Hrvatska d.o.o.242,60 
Aripiprazol Pliva 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-270792462-04Pliva Hrvatska d.o.o.288,00 
Aripiprazol Pliva 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-654548929-04Pliva Hrvatska d.o.o.697,60 
Aripiprazol Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-753269451-05Pliva Hrvatska d.o.o.152,20 
Aripiprazol STADA 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-068173746-03Stada d.o.o.294,00 
Aripiprazol STADA 15 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-698203715-03Stada d.o.o.313,04 
Aripiprazol STADA 30 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-123899956-03Stada d.o.o.683,39 
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/005Mylan S.A.S.292,32 
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/008Mylan S.A.S.313,04 
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12EU/1/15/1005/011Mylan S.A.S.683,39 
Arisppa 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-271303314-03Krka – farma d.o.o.242,60 
Arisppa 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-350932345-03Krka – farma d.o.o.288,00 
Arisppa 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-854754630-03Krka – farma d.o.o.697,60 
Arixtra 10 mg/0,8 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopinefondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/032Mylan IRE Healthcare Limited935,25 
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, automatski sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/003Mylan IRE Healthcare Limited333,53 
Arixtra 2,5 mg/0,5ml otopina za injekciju, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, ručni sigurnosni sustavfondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/022Mylan IRE Healthcare Limited333,53 
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml otopina za injekciju, napunjena štrcaljka, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopinefondaparinuksnatrijB01AX05EU/1/02/206/030Mylan IRE Healthcare Limited1.054,67 
Armisarte 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentratapemetreksedL01BA04EU/1/15/1063/002Actavis Group PTC ehf.6.327,37 
Armisarte 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentratapemetreksedL01BA04EU/1/15/1063/003Actavis Group PTC ehf.12.646,73 
Armotraz 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-440035073-01PharmaS d.o.o.194,00 
Aromasin 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-093797365-01Pfizer Croatia d.o.o.424,30 
Arquist 125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-396395512-01Cipla Europe NV104,00 
Arquist 250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-620322804-01Cipla Europe NV190,00 
Arsenov trioksid Accord 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrataarsenov trioksidL01XX27EU/1/19/1398/003Accord Healthcare S.L.U.18.987,17 
Artas 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-309700209-01Jadran Galenski laboratorij d.d.20,07 
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-215520743-01Jadran Galenski laboratorij d.d.25,85 
Artas 20 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-215520743-02Jadran Galenski laboratorij d.d.106,59 
Artas 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-098999961-01Jadran Galenski laboratorij d.d.35,56 
Articel 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-133283136-01Pliva Hrvatska d.o.o.64,20 
Articel 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-203848093-01Pliva Hrvatska d.o.o.18,00 
Articel 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilatC09AA04HR-H-218682062-01Pliva Hrvatska d.o.o.55,90 
Articel-Am 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-481082025-01Pliva Hrvatska d.o.o.65,50 
Articel-Am 10 mg/5 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-296952323-01Pliva Hrvatska d.o.o.65,30 
Articel-Am 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-549475085-01Pliva Hrvatska d.o.o.51,80 
Articel-Am 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-630048648-02Pliva Hrvatska d.o.o.52,60 
Artromed 200 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijioksaceprolM01AX24HR-H-461329513-02MIP Pharma Croatia d.o.o.167,61 
Arvind 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-142540222-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,65 
Asentra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-681228481-01Krka – farma d.o.o.130,85 
Asentra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-809836918-01Krka – farma d.o.o.53,76 
Astralis 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-767934406-01Stada d.o.o.166,51 
Atectura Breezhaler 125 mikrograma/127,5 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; mometazonfuroatR03AK14EU/1/20/1439/006Novartis Europharm Limited236,70 
Atectura Breezhaler 125 mikrograma/260 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; mometazonfuroatR03AK14EU/1/20/1439/010Novartis Europharm Limited245,70 
Atekago 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-543337734-02PharmaS d.o.o.101,70 
Atenativ 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom (500 IU) i 1 bočica s otapalom (10 ml), u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-973250138-01Jana Pharm d.o.o.1.057,42 
Atenolol Pliva 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatenololC07AB03HR-H-703211744-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,10 
Atere 10 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijiterbinafinkloridD01AE15HR-H-664829608-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.33,65 
Atixarso 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijitikagrelorB01AC24HR-H-239568778-02Krka – farma d.o.o.491,68 
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-594090785-05Krka – farma d.o.o.71,20 
Atordapin 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-594090785-08Krka – farma d.o.o.144,80 
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-710797951-05Krka – farma d.o.o.68,90 
Atordapin 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcijC10BX03HR-H-710797951-08Krka – farma d.o.o.142,60 
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-810347527-01Krka – farma d.o.o.22,30 
Atoris 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-810347527-02Krka – farma d.o.o.53,80 
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-721076914-01Krka – farma d.o.o.31,70 
Atoris 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-721076914-02Krka – farma d.o.o.112,80 
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-099895884-07Krka – farma d.o.o.44,70 
Atoris 30 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-099895884-10Krka – farma d.o.o.89,40 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-01Krka – farma d.o.o.40,30 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-02Krka – farma d.o.o.115,80 
Atoris 40 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-544834083-03Krka – farma d.o.o.99,60 
Atoris 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-902872961-07Krka – farma d.o.o.77,40 
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-807617397-07Krka – farma d.o.o.63,00 
Atoris 80 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-807617397-10Krka – farma d.o.o.122,40 
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-953434519-01PharmaS d.o.o.22,30 
Atorvastatin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-953434519-02PharmaS d.o.o.53,80 
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-694192988-01PharmaS d.o.o.31,70 
Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-694192988-02PharmaS d.o.o.112,80 
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-088374042-01PharmaS d.o.o.40,30 
Atorvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-088374042-02PharmaS d.o.o.115,80 
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-063720131-01Pliva Hrvatska d.o.o.22,30 
Atorvox 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-063720131-02Pliva Hrvatska d.o.o.53,80 
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-536159520-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,70 
Atorvox 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-536159520-02Pliva Hrvatska d.o.o.112,80 
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-759600990-01Pliva Hrvatska d.o.o.40,30 
Atorvox 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-759600990-02Pliva Hrvatska d.o.o.115,80 
Atorvox 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcijC10AA05HR-H-197653123-01Pliva Hrvatska d.o.o.63,00 
Atosiban Alpha-Medical 37,5 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-596925089-01Alpha-Medical d.o.o.540,49 
Atosiban Alpha-Medical 6,75 mg/0,9 ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,9 ml otopine, u kutijiatosibanacetatG02CX01HR-H-756687130-01Alpha-Medical d.o.o.177,60 
Atozet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-532747774-02Organon Pharma d.o.o.181,00 
Atozet 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-567039012-02Organon Pharma d.o.o.179,30 
Atozet 10 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-232001393-02Organon Pharma d.o.o.282,70 
Atremia 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-094685523-02Pliva Hrvatska d.o.o.1.826,67 
Atriance 5 mg/ml otopina za infuziju, 6 bočica s 50 ml otopinenelarabinL01BB07EU/1/07/403/001Novartis Europharm Limited14.315,12 
Atrovent 0,25 mg/1 ml otopina za nebulizator, 20 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiipratropijev bromid hidratR03BB01HR-H-535873913-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.23,47 
Atrovent N 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator s 200 doza, u kutijiipratropijev bromid hidratR03BB01HR-H-119167758-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.29,00 
Attoxem 10 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-078206345-01Makpharm d.o.o.129,85 
Attoxem 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-236399204-01Makpharm d.o.o.666,03 
Attoxem 18 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-567722566-01Makpharm d.o.o.129,94 
Attoxem 25 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-678485883-01Makpharm d.o.o.514,17 
Attoxem 40 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-203615656-01Makpharm d.o.o.514,92 
Attoxem 60 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-931412300-01Makpharm d.o.o.515,76 
Attoxem 80 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiatomoksetinkloridN06BA09HR-H-938595156-001Makpharm d.o.o.661,55 
Aubagio 14 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruteriflunomidL04AA31EU/1/13/838/002Sanofi-Aventis groupe5.887,56 
Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju s okusom voća, 1 bočica s praškom za 70 ml oralne suspenzije, mjerna žličica ili mjerna štrcaljka, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-377920132-02GlaxoSmithKline Trading Services Limited31,97 
Augmentin 875 mg+125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-170450439-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited67,71 
Avamys 27,5 mikrograma/potisak, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica sa 120 potisakaflutikazonfuroatR01AD12EU/1/07/434/003GlaxoSmithKline (Ireland) Limited77,20 
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 16 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/04/300/002Roche Registration GmbH6.473,89 
Avastin 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratabevacizumabL01XC07EU/1/04/300/001Roche Registration GmbH1.716,39 
Avodart 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-357757654-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited72,70 
Avomit 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-087505112-01Pliva Hrvatska d.o.o.353,50 
Avonex 30 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju, 4 napunjene štrcaljke s 0,5 ml otopineinterferon beta-1aL03AB07EU/1/97/033/003Biogen Netherlands B.V.5.227,95 
Axetine 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-236056589-01Medochemie Ltd.252,23 
Axetine 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-496363759-01Medochemie Ltd.141,27 
Axira 35 filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-398577787-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.95,97 
Azacitidin Accord 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg praškaazacitidinL01BC07EU/1/19/1413/001Accord Healthcare S.L.U.1.663,96 
Azacitidin Mylan 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg praškaazacitidinL01BC07EU/1/20/1426/001Mylan Ireland Limited1.663,96 
Azacitidin Sandoz 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju, 1 bočica sa 100 mg praškaazacitidinL01BC07HR-H-152619540-01Sandoz d.o.o.1.663,96 
Azalonum 20 mg/40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijicinarizin; dimenhidrinatN07CA52HR-H-079650282-01Medochemie Ltd.67,40 
Azalonum 20 mg/40 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijicinarizin; dimenhidrinatN07CA52HR-H-079650282-03Medochemie Ltd.141,50 
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamid; timololmaleatS01ED51EU/1/08/482/001Novartis Europharm Limited76,62 
Azibiot 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-890943761-01Krka – farma d.o.o.28,99 
AZILECT 1 mg tablete, 28 tableta u blisterurazagilinmesilatN04BD02EU/1/04/304/003Teva B.V.336,19 
Azimed 250 mg tvrde kapsule, 6 kapsula u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-560550238-01Pliva Hrvatska d.o.o.72,48 
Azimed 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-453231145-01Pliva Hrvatska d.o.o.28,99 
Azipron 1 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirazagilintartaratN04BD02HR-H-528562465-03Alpha-Medical d.o.o.336,19 
Azitromicin Belupo 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-162267682-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,32 
Azitromicin Belupo 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-125410249-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,99 
Azitromicin PharmaS 500 mg filmom obložene tablete, 3 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-142938149-01PharmaS d.o.o.28,99 
Azitromicin PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-433251666-01PharmaS d.o.o.106,84 
Azitromicin Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-151510574-01Sandoz d.o.o.34,32 
Azitromicin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisteru, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-958354431-01Sandoz d.o.o.28,99 
Azitromicin Sandoz forte 200 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, odmjerna štrcaljka, u kutijiazitromicin dihidratJ01FA10HR-H-117564216-01Sandoz d.o.o.23,35 
Azolar 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-018376263-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.242,60 
Azolar 15 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-911811259-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.288,00 
Azolar 30 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiaripiprazolN05AX12HR-H-451904670-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.697,60 
Azopt 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s 5 ml suspenzijebrinzolamidS01EC04EU/1/00/129/001Novartis Europharm Limited46,97 
Azyter 15 mg/g kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 6 jednodoz­nih spremnika s otopinom u vrećici, u kutijiazitromicin dihidratS01AA26HR-H-422626992-01Laboratoires Thea49,82 
Bactroban 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-792733529-02GlaxoSmithKline Trading Services Limited43,20 
Baklofen Sintetica Intratekalni 0,05 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-242013306-01Sintetica GmbH193,78 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.573,21 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.361,02 
Balance 1,5 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-882794081-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.390,48 
Balance 1,5% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.573,21 
Balance 1,5% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.371,16 
Balance 1,5% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-361443681-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.414,42 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.528,96 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.364,68 
Balance 2,3 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-817015155-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.381,94 
Balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08 
Balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38 
Balance 2,3% glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-967949807-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.414,64 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.580,08 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38 
Balance 4,25 % glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-314276232-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.429,28 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 pojedinačna pakiranja («sleep safe balance system») s 5000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-04Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.573,21 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.373,38 
Balance 4,25 % glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 pojedinačna pakiranja («stay safe balance system») s 2500 ml otopine za peritonejsku dijalizu, vreća s dvije komore u zaštitnoj plastičnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-271394828-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.365,64 
Baqsimi 3 mg prašak za nos u jednodoznom spremniku, 1 spremnik s praškomglukagonH04AA01EU/1/19/1406/001Eli Lilly Nederland B.V.616,47 
Bavencio 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrataavelumabL01XC31EU/1/17/1214/001Merck Europe B.V.6.651,55 
Bazetham 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-857970118-01Pliva Hrvatska d.o.o.49,40 
BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju, 1 bočica s praškom u kutiji, 50 mL otapala u vrećici sa spojnikom, kateter i konični adapter za kateter, u kutijiBCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija, živa, atenuirana, soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2)L03AX03HR-H-941213905-01medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH855,90 
Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, kalendarsko pakiranje, u kutijietinilestradiol; klormadinonacetatG03AA15HR-H-368848654-01Gedeon Richter Plc.69,23 
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-370478732-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.41,20 
Belformin 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-370478732-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,40 
Belformin 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-026183602-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,67 
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-073438126-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,40 
Belformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-073438126-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,40 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 100 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.97,67 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,25 
Beloderm 0,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-357312417-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.31,40 
Beloderm 0,5 mg/g mast, 15 g masti u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-293491453-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,90 
Beloderm 0,5 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-293491453-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,80 
Beloderm 0,5 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-998808042-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.57,50 
Belodin 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-258166931-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,70 
Beloflux 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-937608157-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.146,00 
Beloflux 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-687853542-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.98,90 
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-522868743-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.34,80 
Belogent 0,5 mg/g + 1 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-548868989-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,40 
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 100 ml otopine u bočici, u kutijisalicilatna kiselina; betametazondipropionatD07XC01HR-H-259199748-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.137,33 
Belosalic 0,5 mg + 20 mg/g otopina za kožu, 50 ml otopine u bočici, u kutijisalicilatna kiselina; betametazondipropionatD07XC01HR-H-259199748-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.68,00 
Belosalic 0,5 mg + 30 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijisalicilatna kiselina; betametazondipropionatD07XC01HR-H-277826196-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.41,40 
Beloxim 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-552516974-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,67 
Beloxim 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-085650445-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.50,77 
Bemfola 150 IU/0,25ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,25 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/002Gedeon Richter Plc.284,88 
Bemfola 225 IU/0,375ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,375 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/003Gedeon Richter Plc.411,41 
Bemfola 300 IU/0,5ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/004Gedeon Richter Plc.639,40 
Bemfola 450 IU/0,75ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/005Gedeon Richter Plc.914,20 
Bemfola 75 IU/0,125ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,125 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/13/909/001Gedeon Richter Plc.141,60 
Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 26 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-831944969-02Actavis Group PTC ehf.1.661,02 
Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 60 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-831944969-06Actavis Group PTC ehf.7.785,78 
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 20 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-744843956-01Fresenius Kabi d.o.o.358,21 
Bendamustin Kabi 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-744843956-05Fresenius Kabi d.o.o.1.399,25 
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-823301419-02PharmaS d.o.o.1.701,67 
Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-823301419-06PharmaS d.o.o.7.785,78 
BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/006Pfizer Europe MA EEIG5.131,62 
BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/007Pfizer Europe MA EEIG10.184,07 
BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/004Pfizer Europe MA EEIG1.291,23 
BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalanonakog alfaB02BD04EU/1/97/047/005Pfizer Europe MA EEIG2.601,62 
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/002Samsung Bioepis NL B.V.4.710,37 
Benepali 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/15/1074/001Samsung Bioepis NL B.V.4.739,67 
Benlysta 120 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijibelimumabL04AA26EU/1/11/700/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited1.080,39 
Benlysta 400 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijibelimumabL04AA26EU/1/11/700/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited3.503,61 
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 25 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-537845706-02Makpharm d.o.o.1.701,67 
Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica od 50 ml s praškom, u kutijibendamustinklorid hidratL01AA09HR-H-537845706-06Makpharm d.o.o.7.785,78 
Beovu 120 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,165 ml otopinebrolucizumabS01LA06EU/1/19/1417/001Novartis Europharm Limited5.415,20 
Beriplex P/N 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 40 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-291305034-01CSL Behring GmbH3.333,41 
Beriplex P/N 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 20 ml vode za injekcije i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijiprotrombin kompleks, humaniB02BD01HR-H-899027590-01CSL Behring GmbH1.651,06 
Berlistar forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka od 5 ml za usta, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-140469047-01Berlin-Chemie AG32,33 
Berlithion 600 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 24 ml koncentrata, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-882057376-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.192,25 
Berlithion 600 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijitioktatna kiselinaA16AX01HR-H-550943090-01Berlin-Chemie AG139,18 
BESPONSA 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominotuzumab ozogamicinL01XC26EU/1/17/1200/001Pfizer Europe MA EEIG76.460,26 
Besremi 250 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopineropeginterferon alfa-2bL03AB15EU/1/18/1352/001AOP Orphan Pharmaceuticals AG16.716,27 
Betadine 200 mg vagitoriji, 14 vagitorija u stripu, u kutijipovidon, jodiraniG01AX11HR-H-922339496-01Alkaloid d.o.o.49,21 
Betaferon 250 mikrograma/ml, prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 15 pakiranja od kojih svako sadrži 1 bočicu s praškom i 1 bočicu s 1,2 ml otapalainterferon beta-1bL03AB08EU/1/95/003/005Bayer AG4.835,95 
Betaglid 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-162585966-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,80 
Betaglid 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-056258576-01Pliva Hrvatska d.o.o.23,70 
Betahistin PharmaS 24 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-408739040-01PharmaS d.o.o.30,80 
Betahistin PharmaS 24 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-408739040-02PharmaS d.o.o.77,00 
Betaklav 400 mg/57 mg u 5 ml prašak za oralnu suspenziju, 14,0 g praška za pripremu 70 ml suspenzije u bočici, štrcaljka, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-138865152-03Krka – farma d.o.o.31,97 
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-313349759-13Krka – farma d.o.o.67,71 
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u stripu, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-313349759-03Krka – farma d.o.o.67,71 
Betaloc ZOK 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-495596644-01Recordati Ireland Ltd.29,68 
Betaloc ZOK 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-965178809-01Recordati Ireland Ltd.20,02 
Betaloc ZOK 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijimetoprololsukcinatC07AB02HR-H-148642958-01Recordati Ireland Ltd.32,48 
Betaserc 16 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-070232989-01Mylan Hrvatska d.o.o.69,40 
Betaserc 24 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-722180471-01Mylan Hrvatska d.o.o.30,80 
Betaserc 24 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibetahistindikloridN07CA01HR-H-722180471-02Mylan Hrvatska d.o.o.77,00 
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 100 g kreme, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-283362463-02Jadran Galenski laboratorij d.d.97,67 
Betazon 0,5 mg/g krema, 1 tuba s 25 g kreme, u kutijibetametazondipropionatD07AC01HR-H-283362463-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,50 
Betmiga 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/003Astellas Pharma Europe B.V.283,50 
Betmiga 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterumirabegronG04BD12EU/1/12/809/010Astellas Pharma Europe B.V.269,80 
Betoptic 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s nastavkom za kapanje, u kutijibetaksololkloridS01ED02HR-H-709311743-01Novartis Hrvatska d.o.o.30,28 
Betrion 20 mg/g mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijimupirocinD06AX09HR-H-844295955-01Pliva Hrvatska d.o.o.43,20 
Bexsero suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano)J07AH09EU/1/12/812/001GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.632,72 
Bicaprox 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-743859437-01Altamedics d.o.o.589,40 
Bicaprox 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-369373118-01Altamedics d.o.o.157,27 
Bikalis 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-021247647-01Stada d.o.o.589,40 
Bikalis 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-103266585-01Stada d.o.o.157,27 
Bikalutamid JGL 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-855520772-01Jadran Galenski laboratorij d.d.589,40 
Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-209069197-01Jadran Galenski laboratorij d.d.157,27 
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocibiktegravirnatrij; emtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR20EU/1/18/1289/001Gilead Sciences Ireland UC5.330,40 
Bilumid 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-468004666-01Pliva Hrvatska d.o.o.589,40 
Bilumid 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-015262389-01Pliva Hrvatska d.o.o.157,27 
Bimanox 2 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartaratS01EA05HR-H-351414687-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,63 
Binocrit 2000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/030Sandoz GmbH567,72 
Binocrit 3000 IU/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,3 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/005Sandoz GmbH160,48 
Binocrit 4000 IU/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineepoetin alfaB03XA01EU/1/07/410/008Sandoz GmbH1.228,66 
Biorphen 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine za injekciju, u kutijifenilefrinkloridC01CA06HR-H-309272169-01Sintetica GmbH1.557,15 
Biphozyl otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 2 vreće sa 5000 ml otopine, u kutijielektrolitiB05ZBHR-H-197145098-01Baxter Holding B.V.367,06 
Biprol 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-924477102-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.18,30 
Biprol 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-974572161-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.21,80 
Bisobel 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-456034961-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,50 
Bisobel 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-042966639-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,30 
Bisobel 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-042966639-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,60 
Bisobel 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-354368769-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,80 
Bisobel 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-354368769-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.45,20 
Bivacyn 3500 IU/g + 500 IU/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijibacitracin; neomicinsulfatD06AX04HR-H-908532076-01Sandoz d.o.o.50,00 
Bixalan 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-861827242-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.589,40 
Bixalan 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-348905269-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.157,27 
BLINCYTO 38,5 mikrograma prašak za koncentrat i otopina za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 10 ml otopineblinatumomabL01XC19EU/1/15/1047/001Amgen Europe B.V.18.032,29 
Blocar 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-145017960-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,16 
Blocar 2,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-744860199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.14,19 
Blocar 5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramiprilC09AA05HR-H-736520742-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,73 
Blocar Plus 2,5 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-319769403-01Jadran Galenski laboratorij d.d.17,83 
Blocar Plus 5 mg/25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiramipril; hidroklorotiazidC09BA05HR-H-572715978-01Jadran Galenski laboratorij d.d.50,49 
Bloctimo 50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija, 18 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, jedna bočica u kutijimometazonfuroat hidratR01AD09HR-H-168141479-03Actavis Group PTC ehf.61,60 
Bloxan 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetoprololtartaratC07AB02HR-H-004450484-01Krka – farma d.o.o.20,10 
Bocouture 100 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-311134880-01Merz Pharmaceuticals GmbH1.455,29 
Bocouture 50 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-089001793-01Merz Pharmaceuticals GmbH888,76 
Bondronat 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/96/012/009Atnahs Pharma Netherlands B.V.1.135,12 
Bonna 35 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-928716663-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.70,69 
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-480893971-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.95,30 
Bonna 75 mg filmom obložene tablete, 6 tableta u blisteru, u kutijinatrijev risedronatM05BA07HR-H-480893971-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.285,90 
Bonnedra 150 mg tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-901286827-01Pliva Hrvatska d.o.o.74,30 
Bonosta 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-777296443-01Makpharm d.o.o.74,30 
Bonviva 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/003Atnahs Pharma Netherlands B.V.74,30 
Bonviva 150 mg filmom obložene tablete, 3 tablete u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/004Atnahs Pharma Netherlands B.V.204,64 
Bonviva 3 mg otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopinenatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/03/265/005Atnahs Pharma Netherlands B.V.360,64 
Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-492814061-01Actavis Group PTC ehf.3.187,79 
Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-781716538-01Alpha-Medical d.o.o.4.622,29 
Bortezomib Fresenius Kabi 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškombortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32EU/1/19/1397/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH4.622,29 
Bortezomib Krka 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-765202399-01Krka – farma d.o.o.4.622,29 
Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-002821692-01PharmaS d.o.o.4.622,29 
Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-634138702-01Pliva Hrvatska d.o.o.4.622,29 
Bosentan Makpharm 125 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-476813490-01Makpharm d.o.o.6.654,85 
Bosentan Makpharm 62,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijibosentan hidratC02KX01HR-H-210843347-02Makpharm d.o.o.4.828,32 
Bosulif 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinib hidratL01XE14EU/1/13/818/001Pfizer Europe MA EEIG5.748,68 
Bosulif 500 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterubosutinib hidratL01XE14EU/1/13/818/003Pfizer Europe MA EEIG26.014,15 
Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju [paralelni uvoz], 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-209629111-01DELECTO FIRMUS d.o.o.1.396,64 
Botox 100 Allergan jedinica, prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibotulinski toksin tip AM03AX01HR-H-744022704-01Allergan Pharmaceuticals Ireland1.396,64 
Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici i 1 inhalator, u kutijitiotropijev bromidR03BB04HR-H-818206056-02Pliva Hrvatska d.o.o.196,80 
Bramitob 300 mg/4 ml otopina za nebulizator, 56 jednodoznih spremnika sa 4 ml otopine, po 4 spremnika u vrećici, u kutijitobramicinJ01GB01HR-H-873495110-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH12.738,13 
Bravis 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 5 ml suspenzije, u kutijibrinzolamidS01EC04HR-H-548068718-01Zentiva k.s.46,97 
Bretaris Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinijev bromidR03BB05EU/1/12/781/002AstraZeneca AB236,40 
Bridion 100 mg/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 2 ml otopinesugamadeksnatrijV03AB35EU/1/08/466/001Merck Sharp & Dohme B.V.5.710,70 
Brilique 60 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/008AstraZeneca AB457,33 
Brilique 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24EU/1/10/655/004AstraZeneca AB491,68 
Brimica Genuair 340/12 mikrograma, prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozaaklidinijev bromid; formoterolfumarat dihidratR03AL05EU/1/14/963/001AstraZeneca AB325,00 
Brineura 150 mg otopina za infuziju, 2 bočice s 5 ml otopine i 1 bočica s 5 ml otopine za ispiranjecerliponaza alfaA16AB17EU/1/17/1192/001BioMarin International Limited183.688,48 
Brintellix 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinbromidN06AX26EU/1/13/891/010H. Lundbeck A/S174,07 
Brintellix 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvortioksetinbromidN06AX26EU/1/13/891/002H. Lundbeck A/S89,04 
Briviact 10 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 300 ml otopinebrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/021UCB Pharma S.A.737,00 
Briviact 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopinebrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/022UCB Pharma S.A.2.402,53 
Briviact 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/018UCB Pharma S.A.772,05 
Briviact 25 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/006UCB Pharma S.A.688,43 
Briviact 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterubrivaracetamN03AX23EU/1/15/1073/010UCB Pharma S.A.681,33 
Brufen 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/348Mylan Hrvatska d.o.o.19,30 
Brufen 400 mg šumeće granule, 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/13-01/08Mylan Hrvatska d.o.o.43,70 
Brufen 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/345Mylan Hrvatska d.o.o.20,80 
Brufen 600 mg šumeće granule, 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/346Mylan Hrvatska d.o.o.37,00 
Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 (3x10) filmom obloženih tableta s produljenim oslobađanjem u bijelom neprozirnom blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-02/347Mylan Hrvatska d.o.o.52,70 
BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 2 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/004Laboratorios Lesvi, S.L.602,23 
BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 0,5 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/001Laboratorios Lesvi, S.L.602,23 
BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 1 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/002Laboratorios Lesvi, S.L.602,23 
BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu, 4 napunjene štrcaljke za usta s 1,5 ml otopinemidazolamkloridN05CD08EU/1/11/709/003Laboratorios Lesvi, S.L.602,23 
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-02Mylan Hrvatska d.o.o.146,67 
Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata, 1 uložak i 1 inhalator (200 doza), u kutijibudezonidR03BA02HR-H-730386222-01Mylan Hrvatska d.o.o.146,67 
Budosan 2 mg rektalna pjena, 1 spremnik pod tlakom s 14 potisnih doza, 14 aplikatora i 14 vrećica za odlaganje aplikatora, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-894680121-01Würth d.o.o.496,21 
Budosan 3 mg želučanootporne kapsule, 100 kapsula u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-647186911-04Würth d.o.o.630,67 
Bulnexo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-396897658-01Alkaloid - INT d.o.o.20,88 
Bulnexo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-065726451-01Alkaloid - INT d.o.o.99,52 
Bunalict 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-818753312-01Sandoz d.o.o.20,46 
Bunalict 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru djeljivom na jedinične doze, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-324019251-01Sandoz d.o.o.99,52 
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-735309760-05G.L. Pharma GmbH20,46 
Bupensanduo 2 mg/0,5 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-735309760-01G.L. Pharma GmbH20,46 
Bupensanduo 4 mg/1 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-125576373-01G.L. Pharma GmbH46,87 
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-413154573-05G.L. Pharma GmbH99,52 
Bupensanduo 8 mg/2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinklorid; naloksonklorid dihidratN07BC51HR-H-413154573-01G.L. Pharma GmbH99,52 
Buprenorfin Alkaloid 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinkloridN07BC01HR-H-005987004-01Alkaloid d.o.o.26,74 
Buprenorfin Alkaloid 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinkloridN07BC01HR-H-790349338-01Alkaloid d.o.o.85,91 
Buprenorfin Sandoz 2 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinkloridN07BC01HR-H-307449271-01Sandoz d.o.o.26,74 
Buprenorfin Sandoz 8 mg sublingvalne tablete, 7 tableta u blisteru, u kutijibuprenorfinkloridN07BC01HR-H-362512961-01Sandoz d.o.o.85,91 
Bupropion Genericon 150 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijibupropionkloridN06AX12HR-H-109889434-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.125,90 
Busilvex 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/03/254/002Pierre Fabre Médicament12.360,05 
Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentratabusulfanL01AB01EU/1/14/951/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH12.360,05 
Busulfan Pliva 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 8 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijibusulfanL01AB01HR-H-118626262-01Pliva Hrvatska d.o.o.12.360,05 
Buvidal 128 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,36 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/007Camurus AB2.209,21 
Buvidal 16 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,32 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/002Camurus AB507,26 
Buvidal 24 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,48 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/003Camurus AB507,26 
Buvidal 32 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,64 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/004Camurus AB507,26 
Buvidal 64 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,18 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/005Camurus AB2.209,21 
Buvidal 8 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,16 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/001Camurus AB507,26 
Buvidal 96 mg otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 1 napunjena štrcaljka s 0,27 ml otopinebuprenorfinN07BC01EU/1/18/1336/006Camurus AB2.209,21 
Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem, 4 napunjene brizgalice s 2 komoreeksenatidA10BJ01EU/1/11/696/003AstraZeneca AB638,88 
Byetta 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/003AstraZeneca AB592,38 
Byetta 5 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,2 ml otopineeksenatidA10BJ01EU/1/06/362/001AstraZeneca AB533,93 
Byol 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-293371688-01Sandoz d.o.o.29,50 
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-374048741-01Sandoz d.o.o.21,80 
Byol 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-374048741-02Sandoz d.o.o.45,20 
Byol Cor 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-222915227-01Sandoz d.o.o.17,70 
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-417781648-01Sandoz d.o.o.18,30 
Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-417781648-02Sandoz d.o.o.30,50 
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd./u postupku određivanja iznimno više cijene
Cablivi 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalakaplacizumabB01AX07EU/1/18/1305/001Ablynx NV29.777,11 
Cablivi 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 7 bočica s praškom i 7 napunjenih štrcaljki s 1 ml otapalakaplacizumabB01AX07EU/1/18/1305/003Ablynx NV208.685,54 
CABOMETYX 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26EU/1/16/1136/002Ipsen Pharma39.558,20 
CABOMETYX 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26EU/1/16/1136/004Ipsen Pharma39.558,20 
CABOMETYX 60 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicikabozantinib (S)-malatL01XE26EU/1/16/1136/006Ipsen Pharma39.558,20 
Caduet 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcij trihidratC10BX03HR-H-732959683-01Pfizer Croatia d.o.o.71,20 
Caduet 5 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; atorvastatinkalcij trihidratC10BX03HR-H-444337926-01Pfizer Croatia d.o.o.68,90 
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica 25 ml koncentratadoksorubicinklorid (pegilirani liposom)L01DB01EU/1/96/011/003Baxter Holding B.V6.282,61 
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadoksorubicinklorid (pegilirani liposom)L01DB01EU/1/96/011/001Baxter Holding B.V2.522,92 
Calipra 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-638949439-01Alkaloid d.o.o.22,30 
Calipra 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-724169789-01Alkaloid d.o.o.31,70 
Calipra 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-083911129-01Alkaloid d.o.o.40,30 
Calipra 80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiatorvastatinkalcij trihidratC10AA05HR-H-218564518-01Alkaloid d.o.o.63,00 
Calixta 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-908791549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,20 
Calixta 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-195682549-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.56,00 
Calixta 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimirtazapinN06AX11HR-H-133386752-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.81,70 
Calquence 100 mg tvrde kapsule, 56 kapsula u blisteruakalabrutinibL01XE51EU/1/20/1479/001AstraZeneca AB43.170,77 
Calrecia 100 mmol/l otopina za infuziju, 8 vreća s 1500 ml otopine, u kutijikalcijev klorid dihidratB05XA07HR-H-607342947-01Fresenius Medical Care Deutschland GmbH2.289,84 
Campto 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-391779464-01Pfizer Croatia d.o.o.329,59 
Campto 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-391779464-02Pfizer Croatia d.o.o.760,02 
Canifug 1% otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s pumpicom za raspršivanje, u kutijiklotrimazolD01AC01HR-H-992611513-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel42,20 
Cansata 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-295304898-01Krka – farma d.o.o.190,40 
Cansata 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-687786982-01Krka – farma d.o.o.1.146,80 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.190,87 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38 
CAPD/DPCA 17 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-879591293-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.113,22 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38 
CAPD/DPCA 18 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-713244800-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vreće (sleep safe) s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-03Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.190,87 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2000 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-01Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.272,38 
CAPD/DPCA 19 otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vreće (stay safe) s 2500 ml otopine, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-804028999-02Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.300,38 
Caprelsa 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12EU/1/11/749/001Genzyme Europe B.V.12.492,30 
Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruvandetanibL01XE12EU/1/11/749/002Genzyme Europe B.V.35.923,80 
Caprez 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-012850465-01Alkaloid d.o.o.22,60 
Caprez 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilatC08CA01HR-H-133220654-01Alkaloid d.o.o.17,10 
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 5 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/003Recordati Rare Diseases2.372,90 
Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u spremnikukarglumatna kiselinaA16AA05EU/1/02/246/002Recordati Rare Diseases27.199,40 
Carboplatin Pfizer 150 mg/15 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijikarboplatinL01XA02HR-H-448227566-01Pfizer Croatia d.o.o.240,69 
Cardox 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-185637747-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.30,00 
Carmustine Obvius 100 mg prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 3 ml otapalakarmustinL01AD01EU/1/18/1278/001Obvius Investment B.V.7.867,47 
Carvelol 12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-383435515-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,20 
Carvelol 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-375689797-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.33,30 
Carvelol 3,125 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-210964015-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.12,75 
Carvelol 6,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-806467328-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,20 
Carvetrend 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-321903805-01Pliva Hrvatska d.o.o.27,16 
Carvetrend 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-793878981-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,83 
Carvetrend 3,125 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-381935662-01Pliva Hrvatska d.o.o.13,44 
Carvetrend 6,25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-010460789-01Pliva Hrvatska d.o.o.20,81 
Casodex 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-423625979-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals,589,40 
Casodex 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-959901547-01Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals,157,27 
Caspofungin Accord 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginacetatJ02AX04EU/1/15/1081/001Accord Healthcare S.L.U.2.072,77 
Caspofungin Accord 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkaspofunginacetatJ02AX04EU/1/15/1081/002Accord Healthcare S.L.U.2.719,26 
Cazal 0,5 mg/g + 1,0 mg/g krema, 1 tuba s 20 g kreme, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-827387669-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.47,67 
Cazal 0,5 mg/g + 1,0 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-200221669-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.47,67 
Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-157928870-01Krka – farma d.o.o.17,70 
Cazaprol 1 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-157928870-02Krka – farma d.o.o.35,40 
Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-166172192-01Krka – farma d.o.o.39,15 
Cazaprol 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-166172192-02Krka – farma d.o.o.78,30 
Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-952535092-01Krka – farma d.o.o.90,10 
Cazaprol 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijicilazapril hidratC09AA08HR-H-952535092-02Krka – farma d.o.o.180,20 
Cefaleksin Belupo 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-601480041-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,00 
Cefaleksin Belupo 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-590147011-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,96 
Cefalexin Alkaloid 250 mg /5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 65,4 g praška za pripremu 100 ml suspenzije i mjerna žličica, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-635784098-01Alkaloid d.o.o.26,00 
Cefalexin Alkaloid 500 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijicefaleksin hidratJ01DB01HR-H-531846788-01Alkaloid d.o.o.24,96 
Cefaz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-888920395-02Alkaloid d.o.o.313,80 
Cefaz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-888920395-01Alkaloid d.o.o.198,55 
Cefaz 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-257035821-01Alkaloid d.o.o.94,35 
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-856846164-01Alpha-Medical d.o.o.16,98 
Cefazolin Alpha-Medical 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-856846164-02Alpha-Medical d.o.o.81,95 
Cefazolin AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-334099916-01Apta Medica Internacional d.o.o.189,05 
Cefazolin AptaPharma 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-587837643-01Apta Medica Internacional d.o.o.189,05 
Cefazolin Sandoz 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefazolinnatrijJ01DB04HR-H-784789295-01Sandoz d.o.o.189,05 
Cefepim Accord 1 g prašak za otopinu za injekciju/ infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-204713554-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.49,49 
Cefepim Accord 1 g prašak za otopinu za injekciju/ infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-204713554-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.427,83 
Cefepim Accord 2 g prašak za otopinu za injekciju/ infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-457974528-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.123,52 
Cefepim Accord 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-457974528-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.1.224,17 
Cefepime Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml, s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-872818943-04Fresenius Kabi d.o.o.427,83 
Cefepime Kabi 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijicefepimdiklorid hidratJ01DE01HR-H-043565534-04Fresenius Kabi d.o.o.1.224,17 
Cefixim Alkaloid 100 mg/ 5 ml prašak za oralnu suspenziju, 32,0 g praška za pripremu 60 ml suspenzije u bočici, mjerna žličica, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-270165380-01Alkaloid d.o.o.47,40 
Cefixim Alkaloid 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 53,0 g praška za pripremu 100 ml suspenzije u bočici, mjerna žličica, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-270165380-02Alkaloid d.o.o.79,00 
Cefixim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-403800530-02Alpha-Medical d.o.o.121,03 
Cefixim CLN 400 mg filmom obložene tablete, 5 tableta u blisteru, u kutijicefiksim trihidratJ01DD08HR-H-403800530-01Alpha-Medical d.o.o.60,52 
Cefotaksim AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefotaksimnatrijJ01DD01HR-H-195917000-02Apta Medica Internacional d.o.o.218,60 
Cefotaksim AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefotaksimnatrijJ01DD01HR-H-213826852-02Apta Medica Internacional d.o.o.466,80 
Ceftazidim AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-851502858-01Apta Medica Internacional d.o.o.309,10 
Ceftazidim AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-495936369-02Apta Medica Internacional d.o.o.699,33 
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-262171552-01Fresenius Kabi d.o.o.44,44 
Ceftazidim Kabi 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-262171552-02Fresenius Kabi d.o.o.309,10 
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-872055301-01Fresenius Kabi d.o.o.18,87 
Ceftazidim Kabi 500 mg prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftazidim pentahidratJ01DD02HR-H-872055301-02Fresenius Kabi d.o.o.188,70 
Ceftriakson AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-599982463-01Apta Medica Internacional d.o.o.367,83 
Ceftriakson AptaPharma 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-925202559-01Apta Medica Internacional d.o.o.380,87 
Ceftriaxone Kabi 1 g prašak za otopinu za injekciju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-662287685-01Fresenius Kabi d.o.o.367,83 
Ceftriaxone Kabi 2 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-277774500-01Fresenius Kabi d.o.o.774,00 
Ceftriaxon-MIP 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-528279698-02MIP Pharma Croatia d.o.o.367,83 
Ceftriaxon-MIP 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiceftriaksonnatrijJ01DD04HR-H-330549970-02MIP Pharma Croatia d.o.o.790,63 
Cefuroksim AptaPharma 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-610640606-02Apta Medica Internacional d.o.o.252,23 
Cefuroksim AptaPharma 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-472714215-02Apta Medica Internacional d.o.o.141,27 
Cefuroxim-MIP 1500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 50 ml s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-568905858-01MIP Pharma Croatia d.o.o.252,23 
Cefuroxim-MIP 750 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica od 15 ml s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-123359747-01MIP Pharma Croatia d.o.o.141,27 
Celixib 100 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-412556381-02Pliva Hrvatska d.o.o.32,53 
Celixib 200 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijicelekoksibM01AH01HR-H-840612278-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,90 
CellCept 1 g/ 5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica sa 110 g praškamofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/006Roche Registration GmbH840,88 
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001/PPDELECTO FIRMUS d.o.o.593,67 
CellCept 250 mg kapsule, 100 kapsula u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/001Roche Registration GmbH587,00 
CellCept 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/002/PPDELECTO FIRMUS d.o.o.497,00 
CellCept 500 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisterumofetilmikofenolatL04AA06EU/1/96/005/002Roche Registration GmbH496,83 
CellCept 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s praškommofetilmikofenolatkloridL04AA06EU/1/96/005/005Roche Registration GmbH375,66 
Cerdelga 84 mg kapsule, tvrde, 56 kapsula u blisterueliglustattartaratA16AX10EU/1/14/974/001Genzyme Europe B.V.143.894,43 
Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijiniskomolekulska frakcija polipeptida iz mozga svinje (cerebrolizin koncentrat)N07XHR-H-038860482-03Ever Neuro Pharma GmbH757,50 
Cerezyme 400 jedinica prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomimiglucerazaA16AB02EU/1/97/053/003Genzyme Europe B.V.10.090,99 
Cerson 5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,90 
Cerson 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinitrazepamN05CD02HR-H-784247146-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.47,70 
Certican 0,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-809985014-02Novartis Hrvatska d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Certican 0,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL04AA18HR-H-592546271-02Novartis Hrvatska d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Cetrotide 0,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalacetroreliksacetatH01CC02EU/1/99/100/001Merck Europe B.V.265,02 
Champix 0,5 mg i 1 mg filmom obložene tablete, 11 tableta od 0,5 mg i 14 tableta od 1 mg u blisteru, početno pakiranjevareniklintartaratN07BA03EU/1/06/360/003Pfizer Europe MA EEIG247,58 
Champix 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruvareniklintartaratN07BA03EU/1/06/360/004Pfizer Europe MA EEIG283,55 
Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/002Mylan IRE Healthcare Ltd75,20 
Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterufenofibrat; simvastatinC10BA04EU/1/13/866/004Mylan IRE Healthcare Ltd85,00 
Ciflox 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-600079835-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,07 
Ciflox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-821321431-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.42,73 
Ciklosporin Alkaloid 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-076926243-01Alkaloid d.o.o.715,00 
Ciklosporin Alkaloid 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-903647928-01Alkaloid d.o.o.203,33 
Ciklosporin Alkaloid 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-972867655-01Alkaloid d.o.o.382,67 
Ciloxan 3 mg/ml kapi za oko i uho, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijiciprofloksacinklorid hidratS03AA07HR-H-578076301-01Novartis Hrvatska d.o.o.24,90 
Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinecertolizumabpegolL04AB05EU/1/09/544/001UCB Pharma S.A.6.624,55 
Cinakalcet Accordpharma 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01EU/1/20/1429/002Accord Healthcare S.L.U.799,96 
Cinakalcet Accordpharma 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01EU/1/20/1429/006Accord Healthcare S.L.U.1.467,01 
Cinet 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-250873303-01Alpha-Medical d.o.o.799,96 
Cinet 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-546997677-01Alpha-Medical d.o.o.1.467,01 
Cinet 90 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicinakalcetkloridH05BX01HR-H-410720119-01Alpha-Medical d.o.o.2.020,85 
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/001Teva B.V.3.619,78 
CINQAERO 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentratareslizumabR03DX08EU/1/16/1125/002Teva B.V.1.081,37 
Cinryze 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 2 bočice s praškom i 2 bočice s 5 ml otapalainhibitor C1 (ljudski)B06AC01EU/1/11/688/001Shire Services BVBA7.341,04 
Cipralex 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-405715048-01Lundbeck Croatia d.o.o.44,80 
Ciprinol 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 10 ml koncentrata u blisteru, u kutijiciprofloksacinlaktatJ01MA02HR-H-164851468-01Krka – farma d.o.o.108,80 
Ciprinol 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinlaktatJ01MA02HR-H-380458364-01Krka – farma d.o.o.60,93 
Ciprinol 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-263610706-01Krka – farma d.o.o.20,07 
Ciprinol 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacinlaktatJ01MA02HR-H-464109512-01Krka – farma d.o.o.120,15 
Ciprinol 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-809076543-01Krka – farma d.o.o.42,73 
Ciprofloksacin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-522843527-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,73 
Ciprofloksacin Sandoz 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 5 bočica s 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacinklorid hidratJ01MA02HR-H-364139536-01Sandoz d.o.o.295,15 
Ciprofloksacin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-293144191-01Sandoz d.o.o.42,73 
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacin hidrogensulfatJ01MA02HR-H-164909011-01Fresenius Kabi d.o.o.60,93 
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijiciprofloksacin hidrogensulfatJ01MA02HR-H-164909011-02Fresenius Kabi d.o.o.561,40 
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 1 boca sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacin hidrogensulfatJ01MA02HR-H-603579225-01Fresenius Kabi d.o.o.120,15 
Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml otopina za infuziju, 10 boca sa 200 ml otopine, u kutijiciprofloksacin hidrogensulfatJ01MA02HR-H-603579225-02Fresenius Kabi d.o.o.1.165,53 
Cipromed 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinkloridJ01MA02HR-H-113996527-01Pliva Hrvatska d.o.o.42,73 
Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 21 tableta u blisterumelatoninN05CH01EU/1/07/392/001RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL107,84 
Cisatrakurij Accordpharma 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 10 ml otopine, u kutijicisatrakurijbesilatM03AC11HR-H-250543709-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.332,38 
Cisatrakurij Accordpharma 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica s 5 ml otopine, u kutijicisatrakurijbesilatM03AC11HR-H-250543709-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.203,50 
Cisatrakurij Accordpharma 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 30 ml otopine, u kutijicisatrakurijbesilatM03AC11HR-H-400799381-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.571,29 
Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-880342568-01Pfizer Croatia d.o.o.33,33 
Cisplatin Pfizer 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-880342568-02Pfizer Croatia d.o.o.136,47 
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-03Pliva Hrvatska d.o.o.144,43 
Cisplatin Pliva 0,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijicisplatinL01XA01HR-H-415921283-01Pliva Hrvatska d.o.o.33,69 
Citalon 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijicitaloprambromidN06AB04HR-H-322905718-01Sandoz d.o.o.52,17 
Citeral 100 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa 10 ml koncentrata, u kutijiciprofloksacinJ01MA02HR-H-985664083-01Alkaloid d.o.o.108,80 
Citeral 250 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinklorid hidratJ01MA02HR-H-626090898-01Alkaloid d.o.o.20,07 
Citeral 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiciprofloksacinklorid hidratJ01MA02HR-H-179630191-01Alkaloid d.o.o.42,73 
Citram 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-521346158-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.44,80 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju, 10 staklenih ampula s 1 dozom cjepiva, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51UP/I-530-09/11-02/655Imunološki zavod d.d.80,00 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano, Imunološki zavod, 10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza cjepiva, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51UP/I-530-09/11-02/656Imunološki zavod d.d.54,26 
Cjepivo protiv morbila, živo, liofilizirano, Edmonston-Zagreb, HDS, 1 doza prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, jedna staklena bočica s jednom dozom praška za suspenziju za injekciju (za 0,5 ml rekonstituiranog cjepiva) i jedna staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiživi, atenuirani virus morbilaJ07BD01UP/I-530-09/10-02/154Imunološki zavod60,21 
Cjepivo protiv rubele, živo, Imunološki zavod, 1 doza, prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 staklena bočica s 1 dozom praška i 1 staklena ampula s 0,5 ml otapala, u kutijiživi, atenuirani virus rubele (soj Wistar RA 27/3)J07BJ01UP/I-530-09/11-02/248Imunološki zavod42,80 
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju, 10 ampula s 1 dozom suspenzije cjepiva, u kutijitoksoid tetanusaJ07AM01UP/I-530-09/11-02/186Imunološki zavod d.d.362,87 
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 10 doza, suspenzija za injekciju, 1 staklena bočica s 10 doza suspenzije cjepiva, u kutijitoksoid tetanusaJ07AM01UP/I-530-09/11-02/187Imunološki zavod d.d.22,20 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-02GE Healthcare AS2.026,33 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-04GE Healthcare AS3.024,57 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-420418028-06GE Healthcare AS3.632,43 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca s 50 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-10GE Healthcare AS7.860,00 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-12GE Healthcare AS15.858,25 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-04GE Healthcare AS2.114,70 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-06GE Healthcare AS3.041,03 
Clariscan 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 10 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-110014768-08GE Healthcare AS3.891,63 
Claritine 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-487098981-01Bayer d.o.o.38,70 
Claritine Alergija 1 mg/ml sirup, 120 ml sirupa u bočici i mjerna čašica, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-890875636-02Bayer d.o.o.23,60 
Claxi 2 mg/0,03 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; dienogestG03AA16HR-H-317832603-01Pliva Hrvatska d.o.o.58,10 
Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1,0 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-165030097-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.410,23 
Clexane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-099632462-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.126,47 
Clexane 4000 IU (40 mg)/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-990481301-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.231,10 
Clexane 6000 IU (60 mg)/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-041381787-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.308,30 
Clexane 8000 IU (80 mg)/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,8 ml otopine, u kutijienoksaparinnatrijB01AB05HR-H-173049079-02sanofi-aventis Croatia d.o.o.369,73 
Clorotekal 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijikloroprokainkloridN01BA04HR-H-338339613-01Sintetica GmbH699,50 
CoAprovel 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/012Sanofi-Aventis groupe33,13 
CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruirbesartan; hidroklorotiazidC09DA04EU/1/98/086/017Sanofi-Aventis groupe40,23 
Co-Articel 10 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u spremniku, u kutijiperindopriltosilat; indapamidC09BA04HR-H-054365653-01Pliva Hrvatska d.o.o.77,20 
Co-Articel 5 mg / 1,25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiperindopriltosilat; indapamidC09BA04HR-H-954176708-01Pliva Hrvatska d.o.o.63,10 
Co-Atorvox 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-203756274-05Pliva Hrvatska d.o.o.181,00 
Co-Atorvox 10 mg/20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-322346306-05Pliva Hrvatska d.o.o.179,30 
Co-Atorvox 10 mg/40mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-632506677-05Pliva Hrvatska d.o.o.282,70 
Co-Atorvox 10 mg/80 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; atorvastatinkalcij trihidratC10BA05HR-H-022134412-05Pliva Hrvatska d.o.o.189,40 
Coaxil 12,5 mg obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijitianeptinnatrijN06AX14HR-H-233409906-03Servier Pharma d.o.o.91,50 
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinbesilatC09BX01HR-H-622847904-05Krka – farma d.o.o.38,60 
Co-Dalneva 4 mg/1,25 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinbesilatC09BX01HR-H-223376332-05Krka – farma d.o.o.36,75 
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinbesilatC09BX01HR-H-180076502-05Krka – farma d.o.o.52,50 
Co-Dalneva 8 mg/2,5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamid; amlodipinbesilatC09BX01HR-H-209243724-05Krka – farma d.o.o.49,80 
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-819796318-02Novartis Hrvatska d.o.o.36,87 
Co-Diovan 160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-133986302-02Novartis Hrvatska d.o.o.35,75 
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-174157013-03Novartis Hrvatska d.o.o.90,07 
Co-Diovan 320 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-063837675-03Novartis Hrvatska d.o.o.136,17 
Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartan; hidroklorotiazidC09DA03HR-H-035681755-02Novartis Hrvatska d.o.o.33,04 
Colixin 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 30 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-383411326-01Altamedics d.o.o.1.976,60 
Colixin 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 30 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-311548489-01Altamedics d.o.o.4.793,25 
Colobreathe 1 662 500 IU prašak inhalata, tvrde kapsule, 56 kapsula i 1 Turbospin inhalator za prašakkolistimetatnatrijJ01XB01EU/1/11/747/003Teva B.V.8.033,20 
Colospa retard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 60 kapsula u blisteru, u kutijimebeverinkloridA03AA04HR-H-164323096-01Mylan Hrvatska d.o.o.146,40 
Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijibrimonidintartarat; timololmaleatS01ED51HR-H-496659610-01Allergan Pharmaceuticals Ireland103,50 
Compassia 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-246012926-01Mylan Hrvatska d.o.o.44,80 
Competact 15 mg/850 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterupioglitazonklorid; metforminkloridA10BD05EU/1/06/354/005Takeda Pharma A/S169,87 
Comtan 200 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u bočicientakaponN04BX02EU/1/98/081/006Orion Corporation449,00 
Comtan 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicientakaponN04BX02EU/1/98/081/001Orion Corporation182,20 
Concerta 18 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-078951991-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.125,50 
Concerta 36 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijimetilfenidatkloridN06BA04HR-H-413338677-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.203,90 
Concor 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-747818074-01Merck d.o.o.29,50 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-01Merck d.o.o.21,80 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-02Merck d.o.o.38,00 
Concor 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-148909302-03Merck d.o.o.45,20 
Concor AM 5 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; amlodipinbesilatC07FB07HR-H-511228183-02Merck d.o.o.61,80 
Concor AM 5 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumarat; amlodipinbesilatC07FB07HR-H-310865734-02Merck d.o.o.54,00 
Concor COR 1,25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-350108325-01Merck d.o.o.11,93 
Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-061130840-03Merck d.o.o.18,30 
Contral 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-982561018-01Jadran Galenski laboratorij d.d.21,40 
Contral 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-982561018-02Jadran Galenski laboratorij d.d.38,70 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-190223755-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.29,49 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-190223755-05Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.29,49 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-190223755-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.60,48 
Controloc 20 mg želučanootporne tablete, 56 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-190223755-06Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.60,48 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-742662037-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.26,41 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 14 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-742662037-03Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.26,41 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-742662037-02Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.47,60 
Controloc 40 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u džepnom blisteru, u kutijipantoprazolnatrij seskvihidratA02BC02HR-H-742662037-04Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.47,60 
Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 28 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine, u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-157986508-02Pliva Hrvatska d.o.o.4.894,59 
Copaxone 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 12 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine , u kutijiglatirameracetatL03AX13HR-H-304476486-02Pliva Hrvatska d.o.o.4.226,44 
Copegus 200 mg filmom obložene tablete, 42 tablete u bočici, u kutijiribavirinJ05AB04HR-H-033533213-02Roche d.o.o.719,04 
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-718684996-01Krka – farma d.o.o.41,40 
Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-718684996-02Krka – farma d.o.o.83,80 
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-678166951-01Krka – farma d.o.o.47,80 
Co-Perineva 4 mg/1,25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-678166951-02Krka – farma d.o.o.93,40 
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-982356038-01Krka – farma d.o.o.60,30 
Co-Perineva 8 mg/2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; indapamidC09BA04HR-H-982356038-02Krka – farma d.o.o.119,40 
Cordarone 150 mg/3 ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 6 ampula s 3 ml otopine, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-204962082-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.107,60 
Cordarone 200 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiamiodaronkloridC01BD01HR-H-451337551-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.82,80 
Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijinifedipinC08CA05HR-H-883174914-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Corlentor 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/05/317/003Les Laboratoires Servier159,97 
Corlentor 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/05/317/010Les Laboratoires Servier172,29 
Co-Roswera 10 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-775674698-04Krka – farma d.o.o.134,73 
Co-Roswera 20 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-919934131-04Krka – farma d.o.o.152,55 
Co-Roswera 40 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-145186580-01Krka – farma d.o.o.361,50 
Corprotect 1000 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-609261265-01Pliva Hrvatska d.o.o.77,85 
Cortef 10 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijihidrokortizonH02AB09HR-H-281556040-01Pfizer Croatia d.o.o.140,33 
Cortiment MMX 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijibudezonidA07EA06HR-H-409310460-03Ferring GmbH650,40 
Coryol 12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-604592441-01Krka – farma d.o.o.27,16 
Coryol 25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-374017485-01Krka – farma d.o.o.31,83 
Coryol 3,125 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-400705888-01Krka – farma d.o.o.13,44 
Coryol 6,25 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikarvedilolC07AG02HR-H-068095590-01Krka – farma d.o.o.20,81 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/004Novartis Europharm Limited3.717,66 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/005Novartis Europharm Limited7.435,33 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 6 napunjenih brizgalica s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/007Novartis Europharm Limited22.305,98 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/002Novartis Europharm Limited3.928,15 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/003Novartis Europharm Limited7.856,30 
Cosentyx 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/006Novartis Europharm Limited23.568,90 
Cosentyx 150 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškomsekukinumabL04AC10EU/1/14/980/001Novartis Europharm Limited3.928,15 
Cosentyx 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2 ml otopinesekukinumabL04AC10EU/1/14/980/010Novartis Europharm Limited7.730,22 
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine u spremniku Ocumeter plus, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-438170589-01Santen Oy67,93 
Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 5 ml otopine, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-438170589-02Santen Oy67,93 
COSOPT iMulti 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-149562311-01Santen Oy157,83 
Cotellic 20 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisterukobimetinib hemifumaratL01XE38EU/1/15/1048/001Roche Registration GmbH38.153,85 
Coupet 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-123474312-01Sandoz d.o.o.44,15 
Coupet 10 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-123474312-03Sandoz d.o.o.58,20 
Coupet 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-504460090-01Sandoz d.o.o.49,09 
Coupet 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-504460090-03Sandoz d.o.o.81,60 
Coupet 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-917724063-01Sandoz d.o.o.73,08 
Coupet 40 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-917724063-03Sandoz d.o.o.96,60 
Covibra 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-265679273-01Mylan Hrvatska d.o.o.130,85 
Covibra 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijisertralinkloridN06AB06HR-H-715076360-01Mylan Hrvatska d.o.o.53,76 
Cozaar 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-174024498-01Organon Pharma d.o.o.41,25 
Cozaar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalijC09CA01HR-H-243903537-01Organon Pharma d.o.o.32,76 
CRESEMBA 100 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteruizavukonazonijev sulfatJ02AC05EU/1/15/1036/002Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH4.604,88 
CRESEMBA 200 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomizavukonazonijev sulfatJ02AC05EU/1/15/1036/001Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH2.692,20 
Cricea 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-623497466-01Alkaloid – INT d.o.o.68,16 
Crinone 8% gel za rodnicu, 15 jednodoznih aplikatora s1,45 g gela, u kutijiprogesteronG03DA04HR-H-302863360-02Merck d.o.o.344,95 
Crypineo 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-431747322-01Alkaloid - INT d.o.o.66,08 
CRYSVITA 10 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/001Kyowa Kirin Holdings B.V.23.509,91 
CRYSVITA 20 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/002Kyowa Kirin Holdings B.V.46.986,65 
CRYSVITA 30 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineburosumabM05BX05EU/1/17/1262/003Kyowa Kirin Holdings B.V.70.437,33 
Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/001Merck Sharp & Dohme B.V.438,56 
Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09EU/1/05/328/002Merck Sharp & Dohme B.V.619,63 
Cufence 200 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijitrientindikloridA16AX12EU/1/19/1365/001Univar Solutions BV21.866,67 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 1 bočica s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-01Chiesi Pharmaceuticals GmbH3.068,24 
Curosurf 120 mg/1,5 ml ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija, 2 bočice s 1,5 ml suspenzije, u kutijifosfolipidna frakcija iz svinjskih plućaR07AA02HR-H-666938777-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH5.848,19 
Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i setom za infuzijuhidroksokobalaminV03AB33EU/1/07/420/002SERB S.A.5.250,01 
Cyclogest 400 mg vagitoriji, 15 vagitorija u stripu, u kutijiprogesteronG03DA04HR-H-296223562-02Gedeon Richter Plc.93,95 
Cymbalta 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/001Eli Lilly Nederland B.V.61,13 
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule (paralelni promet), 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/002/PP2DELECTO FIRMUS d.o.o.104,53 
Cymbalta 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/04/296/002Eli Lilly Nederland B.V.104,53 
Cymevene 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiganciklovirnatrijJ05AB06HR-H-230718931-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH286,76 
Cynt 0,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-057111823-01Mylan Hrvatska d.o.o.30,33 
Cynt 0,4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijimoksonidinC02AC05HR-H-013551625-01Mylan Hrvatska d.o.o.48,35 
CYRAMZA 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 2 bočice s 10 ml koncentrataramucirumabL01XC21EU/1/14/957/002Eli Lilly Nederland B.V.7.645,38 
Cystadane 1 g oralni prašak, 1 boca sa 180 g praškabetain bezvodniA16AA06EU/1/06/379/001Recordati Rare Diseases3.472,20 
Cystagon 150 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočicimerkaptaminditartratA16AA04EU/1/97/039/003Recordati Rare Diseases1.674,67 
Cytosar 1 g prašak za otopinu za injekciju / infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijicitarabinL01BC01HR-H-301692413-01Pfizer Croatia d.o.o.213,32 
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin protiv citomegalovirusa, ljudskiJ06BB09HR-H-379332860-01Biotest Pharma GmbH1.468,37 
Cytotect CP Biotest 100 U/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijiimunoglobulin protiv citomegalovirusa, ljudskiJ06BB09HR-H-379332860-02Biotest Pharma GmbH6.749,90 
Daivobet 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g gel, 1 bočica s 30 g gela, u kutijikalcipotriol hidrat; betametazondipropionatD05AX52HR-H-414888118-02LEO Pharma A/S127,00 
Dalacin 20 mg/g krema za rodnicu, 1 tuba s 40 g kreme i 7 aplikatora, u kutijiklindamicinfosfatG01AA10HR-H-363197910-01Pfizer Croatia d.o.o.82,80 
Dalacin C 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-200113413-01Pfizer Croatia d.o.o.36,16 
Dalmevin 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptinA10BH02HR-H-215024398-06Medochemie Ltd.273,40 
Dalneva 4 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-224301348-07Krka – farma d.o.o.41,30 
Dalneva 4 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-963289860-07Krka – farma d.o.o.39,70 
Dalneva 8 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-649255626-07Krka – farma d.o.o.52,90 
Dalneva 8 mg/5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiperindopril-tert-butilamin; amlodipinbesilatC09BB04HR-H-937284186-07Krka – farma d.o.o.47,90 
Dalsy 20 mg/ml sirup, 100 ml sirupa u bočici, žlica ili štrcaljka za doziranje, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-407408529-01Mylan Hrvatska d.o.o.23,67 
Dalsy forte 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 boca od 200 ml sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i štrcaljka za usta od 5 ml, u kutijiibuprofenM01AE01UP/I-530-09/12-01/625Mylan Hrvatska d.o.o.64,00 
Daltex 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-674788337-03Medochemie Ltd.240,20 
Dalvocans 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-241627075-01Zentiva k.s.2.072,77 
Dalvocans 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-673508730-01Zentiva k.s.2.719,26 
Daptomicin Accordpharma 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškomdaptomicinJ01XX09HR-H-001703757-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.619,63 
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o.29,67 
Darob mite 80 mg tablete, 50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutijisotalolkloridC07AA07UP/I-530-09/12-02/474Mylan Hrvatska d.o.o.29,67 
Darunavir Accord 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavir propilenglikolatJ05AE10HR-H-056662145-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.1.764,10 
Darunavir Sandoz 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijidarunavirJ05AE10HR-H-359833569-07Sandoz d.o.o.1.764,10 
Darzalex 1800 mg otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopinedaratumumabL01XC24EU/1/16/1101/004Janssen-Cilag International NV38.207,30 
Darzalex 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentratadaratumumabL01XC24EU/1/16/1101/002Janssen-Cilag International NV12.445,18 
Darzalex 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentratadaratumumabL01XC24EU/1/16/1101/001Janssen-Cilag International NV3.173,38 
Dasatinib Mylan 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-377461724-01Mylan Ireland Limited16.044,20 
Dasatinib Mylan 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-385909711-01Mylan Ireland Limited12.030,00 
Dasatinib Stada 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-720791426-01Stada d.o.o.16.044,20 
Dasatinib Stada 20 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-076700000-01Stada d.o.o.12.030,00 
Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-783831162-02Zentiva k.s.16.044,20 
Dasatinib Zentiva 20 mg filmom obložene tablet, 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijidasatinib hidratL01XE06HR-H-790863275-02Zentiva k.s.12.030,00 
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/002KRKA d.d., Novo mesto23,77 
Dasselta 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/739/004KRKA d.d., Novo mesto35,00 
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 2,5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/001GE Healthcare B.V.7.462,52 
DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 5 ml otopineioflupanV09AB03EU/1/00/135/002GE Healthcare B.V.11.896,64 
Daunoblastina 2 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 ampula s 10 ml otapala, u kutijidaunorubicinkloridL01DB02HR-H-350055974-01Pfizer Croatia d.o.o.94,10 
Daxas 500 mikrograma filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruroflumilastR03DX07EU/1/10/636/002AstraZeneca AB290,40 
Daylette 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kartonskom ovitkuetinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-141142856-01Gedeon Richter Plc.68,16 
Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablet, 28 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-320765811-01Gedeon Richter Plc.63,28 
Decapeptyl 0,1 mg/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s otopinom u blisteru, u kutijitriptorelinacetatL02AE04HR-H-441368305-01Ferring GmbH345,26 
Decapeptyl Depot 3,75 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, nastavak za pripremu lijeka i igla za injekciju, u kutijitriptorelinacetatL02AE04HR-H-750053749-01Ferring GmbH750,59 
Decortin 20 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-01Merck d.o.o.14,20 
Decortin 20 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-552223587-02Merck d.o.o.71,00 
Decortin 5 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-02Merck d.o.o.69,33 
Decortin 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiprednizonH02AB07HR-H-977673553-01Merck d.o.o.13,87 
Deferasiroks Accord 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/006Accord Healthcare S.L.U.1.694,00 
Deferasiroks Accord 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/010Accord Healthcare S.L.U.3.653,70 
Deferasiroks Accord 90 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/19/1412/002Accord Healthcare S.L.U.821,00 
Deferasiroks Alpha-Medical 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-860719455-01Alpha-Medical d.o.o.1.694,00 
Deferasiroks Alpha-Medical 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-861848080-01Alpha-Medical d.o.o.3.653,70 
Deferasiroks Alvogen 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-089326058-01Zentiva k.s.3.653,70 
Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablet, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-953471651-01Pharmascience International Limited1.694,00 
Deferasiroks Pliva 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-852730370-04Pliva Hrvatska d.o.o.1.694,00 
Deferasiroks Pliva 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-869084607-04Pliva Hrvatska d.o.o.3.653,70 
Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijideferasiroksV03AC03HR-H-536900861-03Pliva Hrvatska d.o.o.5.429,25 
Defitelio 80 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 2,5 ml koncentratadefibrotidB01AX01EU/1/13/878/001Gentium S.r.I.42.352,55 
Dekristol 20 000 IU meke kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-882045919-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.66,40 
Deksametazon hameln 4 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinatrijev deksametazonfosfatH02AB02HR-H-420625303-02hameln pharma gmbH53,70 
Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-257821018-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-08Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u perforiranom blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Krka 4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 25 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijinatrijev deksametazonfosfatH02AB02HR-H-412774663-01Krka – farma d.o.o.134,25 
Deksametazon Pliva 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-585079018-01Pliva Hrvatska d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Deksametazon Sandoz 4 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinatrijev deksametazonfosfatH02AB02HR-H-499072469-02Sandoz d.o.o.53,70 
Deksketoprofen JGL 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-168661418-02Jadran Galenski laboratorij d.d.34,10 
Deksmedetomidin Alpha-Medical 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-350297648-01Alpha-Medical d.o.o.3.357,42 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-02EVER Valinject GmbH3.357,42 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-06EVER Valinject GmbH2.448,79 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-04EVER Valinject GmbH991,60 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-09EVER Valinject GmbH1.150,43 
Deksmedetomidin EVER Pharma 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica s 10 ml koncentratadeksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-639074952-11EVER Valinject GmbH2.948,83 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-07Fresenius Kabi d.o.o.5.893,17 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-01Fresenius Kabi d.o.o.1.053,87 
Deksmedetomidin Kabi 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-989230458-05Fresenius Kabi d.o.o.1.638,97 
Deksmedetomidin Kalceks 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-423779793-02AS Kalceks3.357,42 
Deksmedetomidin Mylan 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-501960991-02Mylan Ireland Limited3.357,42 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-03Pliva Hrvatska d.o.o.3.357,42 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 10 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-05Pliva Hrvatska d.o.o.2.448,79 
Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 4 bočice s 4 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18HR-H-164413909-04Pliva Hrvatska d.o.o.991,60 
Delstrigo 100 mg/300 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidoravirin; lamivudin; tenofovirdizoproksilfumaratJ05AR24EU/1/18/1333/001Merck Sharp & Dohme B.V.4.366,90 
Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 100 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproat; valproatna kiselinaN03AG01HR-H-132091526-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.73,33 
Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u spremniku, u kutijinatrijev valproat; valproatna kiselinaN03AG01HR-H-202764510-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.36,40 
Depo-Medrol 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 1 bočica s 1 ml suspenzije, u kutijimetilprednizolonacetatH02AB04HR-H-890794207-01Pfizer Croatia d.o.o.13,44 
Deprozel 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiparoksetinklorid hemihidratN06AB05HR-H-853529769-01Pliva Hrvatska d.o.o.50,10 
Dercome Clear 40 mg/g suspenzija za kožu, 100 g suspenzije u tubi, u kutijibenzoilperoksid s vodomD10AE01HR-H-013166882-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel57,58 
Dermazin 10 mg/g krema, 1 tuba s 50 g kreme, u kutijisulfadiazin srebroD06BA01HR-H-573223570-01Sandoz d.o.o.42,67 
Dermitopic 0,1 % mast, 30 g masti u tubi, u kutijitakrolimus hidratD11AH01HR-H-789897918-02Bausch Health Ireland Limited166,70 
Desart 160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-706328393-01Jadran Galenski laboratorij d.d.32,29 
Desart 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijivalsartanC09CA03HR-H-140897645-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,43 
Descovy 200 mg/10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR17EU/1/16/1099/001Gilead Sciences Ireland UC3.323,00 
Descovy 200 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociemtricitabin; tenofoviralafenamidfumaratJ05AR17EU/1/16/1099/003Gilead Sciences Ireland UC3.323,00 
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/002Teva B.V.23,77 
Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudesloratadinR06AX27EU/1/11/732/007Teva B.V.35,00 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-04Servier Pharma d.o.o.201,20 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-01Servier Pharma d.o.o.57,20 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-02Servier Pharma d.o.o.107,80 
Detralex 500 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidiosmin; hesperidinC05CA53HR-H-639382683-03Servier Pharma d.o.o.158,10 
Detrunorm 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipropiverinkloridG04BD06HR-H-139909644-01Apogepha Arzneimittel GmbH145,50 
Detrunorm XR 30 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijipropiverinkloridG04BD06HR-H-963565743-01Apogepha Arzneimittel GmbH215,97 
Dexagel 0,985 mg/g gel za oko, 5 g gela za oko u tubi, u kutijinatrijev deksametazonfosfatS01BA01HR-H-386811844-01PharmaSwiss Česká republika s.r.o.88,15 
Dexdor 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 ampula s 2 ml koncentratadeksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/11/718/002Orion Corporation3.357,42 
Dexmedetomidine Accord 100 µg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 bočica s 10 ml koncentratadeksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/19/1418/010Accord Healthcare S.L.U.2.948,83 
Dexmedetomidine Accord 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 25 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijideksmedetomidinkloridN05CM18EU/1/19/1418/004Accord Healthcare S.L.U.3.357,42 
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-447625310-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.17,05 
Dexomen 25 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-447625310-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.34,10 
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 10 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-862996282-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.22,20 
Dexomen 25 mg granule za oralnu otopinu, 20 vrećica s granulama, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-862996282-02Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.36,90 
Dexomen 50 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 2 ml otopine, u kutijideksketoprofentrometamolM01AE17HR-H-013277039-01Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.26,30 
Diacomit 250 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 60 vrećica u kutijistiripentolN03AX17EU/1/06/367/008Biocodex1.211,20 
Diacomit 250 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bočicistiripentolN03AX17EU/1/06/367/002Biocodex1.211,20 
Diacomit 500 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 60 vrećica u kutijistiripentolN03AX17EU/1/06/367/011Biocodex2.460,00 
Diacomit 500 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bočicistiripentolN03AX17EU/1/06/367/005Biocodex2.460,00 
Diamox 250 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiacetazolamidS01EC01HR-H-557475500-01Amdipharm Limited33,20 
Diane-35 obložene tablete, 63 tablete u blisteru, u kutijiciproteronacetat; etinilestradiolG03HB01HR-H-931753518-01Bayer d.o.o.95,97 
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-09Baxter d.o.o.302,60 
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-07Baxter d.o.o.442,79 
Dianeal PD4 glukoza 1,36% otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-152351700-04Baxter d.o.o.507,00 
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 2 vrećice sa 5000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-09Baxter d.o.o.299,97 
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 4 vrećice sa 2500 ml otopine u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-07Baxter d.o.o.424,68 
Dianeal PD4 glukoza 2,27%, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-884218077-04Baxter d.o.o.503,07 
Dianeal PD4 glukoza 3,86%, otopina za peritonejsku dijalizu, 5 vrećica sa 2000 ml otopine s nastavcima i jednom praznom vrećicom (za istjecanje tekućine) u zaštitnoj vrećici, u kutijiglukoza, laktat i elektrolitiB05DBHR-H-793742019-04Baxter d.o.o.551,70 
Diaprel MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-276485617-07Servier Pharma d.o.o.32,60 
Diazepam Alkaloid 10 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-144897012-01Alkaloid d.o.o.53,43 
Diazepam Alkaloid 2 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-758732819-01Alkaloid d.o.o.22,90 
Diazepam Alkaloid 5 mg obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-360279137-01Alkaloid d.o.o.22,20 
Diazepam JGL 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-159931738-01Jadran Galenski laboratorij d.d.38,00 
Diazepam JGL 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-360524072-01Jadran Galenski laboratorij d.d.22,90 
Diazepam JGL 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiazepamN05BA01HR-H-483159076-01Jadran Galenski laboratorij d.d.22,20 
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijipinaverijbromidA03AX04HR-H-316973998-01Mylan Hrvatska d.o.o.15,00 
Dicetel 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijipinaverijbromidA03AX04HR-H-316973998-02Mylan Hrvatska d.o.o.22,80 
Diclac 75 mg/3 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 3 ml otopine, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-878245498-02Sandoz d.o.o.13,72 
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-663384318-01Sandoz d.o.o.19,27 
Diclac DUO 75 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-663384318-02Sandoz d.o.o.29,10 
Diclo Duo 75 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 20 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-807567667-01Bausch Health Ireland Limited20,80 
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 10 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-878496420-01Bausch Health Ireland Limited8,90 
Diclorapid 75 mg želučanootporne kapsule, tvrde, 20 kapsula u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-878496420-02Bausch Health Ireland Limited17,80 
Dificlir 200 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisterufidaksomicinA07AA12EU/1/11/733/004Tillotts Pharma GmbH11.303,73 
Diflucan 10 mg/ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica ili štrcaljka, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-705762545-01Pfizer Croatia d.o.o.63,20 
Diflucan 100 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-503344712-01Pfizer Croatia d.o.o.116,92 
Diflucan 150 mg tvrde kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-744744897-01Pfizer Croatia d.o.o.20,56 
Diflucan 50 mg tvrde kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-595109192-01Pfizer Croatia d.o.o.77,75 
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusaJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Diklofenak Mibe 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijidiklofenaknatrijM01AB05HR-H-357570820-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.16,73 
Dimenium 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata, dozirani, 60 doza u blisterima i jedan Elpenhaler inhalator, u kutijisalmeterolksinafoat; flutikazonpropionatR03AK06HR-H-505836307-01Elpen Pharmaceutical Co.Inc. (SA)198,80 
Dinamico 100 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-061976662-02Pliva Hrvatska d.o.o.191,78 
Dinamico 100 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-137891742-03Pliva Hrvatska d.o.o.152,64 
Dinamico 50 mg filmom obložene tablete, 4 tableta u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-788661436-02Pliva Hrvatska d.o.o.148,06 
Dinamico 50 mg tablete za žvakanje, 4 tablete u blisteru, u kutijisildenafilcitratG04BE03HR-H-302028108-03Pliva Hrvatska d.o.o.105,96 
Diovan 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-590752475-09Novartis Hrvatska d.o.o.31,36 
Diovan 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru (kalendarsko pakiranje), u kutijivalsartanC09CA03HR-H-807143753-09Novartis Hrvatska d.o.o.23,43 
Dipam 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-468686971-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.24,50 
Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijiN(2)-L-alanil-L-glutaminB05XB02HR-H-685461599-01Fresenius Kabi d.o.o.2.982,03 
Dipperam HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-860234305-02Sandoz d.o.o.85,56 
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-664945282-02Sandoz d.o.o.75,76 
Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01HR-H-731274101-02Sandoz d.o.o.75,76 
Diprogenta krema, 15 g kreme u tubi, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-048683132-01Organon Pharma d.o.o.34,80 
Diprogenta mast, 1 tuba s 15 g masti, u kutijibetametazondipropionat; gentamicinsulfatD07CC01HR-H-404715581-01Organon Pharma d.o.o.35,40 
Diuron 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-447430369-01Pliva Hrvatska d.o.o.127,20 
Diuron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-855870676-01Pliva Hrvatska d.o.o.144,90 
Diuver 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-414026946-01Pliva Hrvatska d.o.o.21,47 
Diuver 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitorasemidC03CA04HR-H-706220672-01Pliva Hrvatska d.o.o.16,30 
Dobutamin Admeda 5 mg/ml otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-530552734-02Medicuspharma d.o.o.44,08 
Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-557458919-03hameln pharma gmbh320,10 
Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-557458919-02hameln pharma gmbh183,12 
Dobutamin Hameln 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-076260263-01hameln pharma gmbh44,08 
Dobutamin Panpharma 250 mg/20 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijidobutaminkloridC01CA07HR-H-694824050-01Panpharma386,90 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-01Teva B.V.626,37 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-02Teva B.V.2.274,81 
Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica sa 7 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-394184825-03Teva B.V.2.031,55 
Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/003Accord Healthcare S.L.U.5.095,37 
Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/001Accord Healthcare S.L.U.626,37 
Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/769/002Accord Healthcare S.L.U.2.274,81 
Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH5.095,37 
Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/005Fresenius Kabi Deutschland GmbH626,37 
Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratadocetakselL01CD02EU/1/12/770/001Fresenius Kabi Deutschland GmbH2.274,81 
Doksiciklin Belupo 100 mg tvrde kapsule, 25 kapsula u bočici, u kutijidoksiciklinhiklatJ01AA02HR-H-507803517-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.40,75 
Dolokain 20 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijilidokainkloridN01BB02HR-H-337711437-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,83 
Dolyxan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-921648353-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.61,13 
Dolyxan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-263079706-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.104,53 
Donella 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; dienogestG03AA16HR-H-432343204-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.58,10 
Donepezil Pliva 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilklorid hidratN06DA02HR-H-170495185-01Pliva Hrvatska d.o.o.141,68 
Donepezil Pliva 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijidonepezilklorid hidratN06DA02HR-H-058308404-01Pliva Hrvatska d.o.o.98,56 
Donopa 50%/50% V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 10 litara, s tlakom punjenja od 135 barakisik; dušikov (I) oksidN01AX63HR-H-796602530-04SOL S.p.A.4.958,83 
Donopa 50%/50% V/V, medicinski plin, stlačen, spremnik za plin od 5 litara, s tlakom punjenja od 185 barakisik; dušikov (I) oksidN01AX63HR-H-796602530-08SOL S.p.A.3.840,19 
Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 10 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-155500712-01Medicuspharma d.o.o.49,75 
Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 5 ampula sa po 5 ml koncentrata, u kutijidopaminkloridC01CA04HR-H-225551740-01Medicuspharma d.o.o.37,23 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/001swedish orphan biovitrum7.749,63 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/002swedish orphan biovitrum11.612,40 
Doptelet 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruavatrombopagmaleatB02BX08EU/1/19/1373/003swedish orphan biovitrum23.191,60 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-620573369-01Krka – farma d.o.o.18,00 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-620573369-02Krka – farma d.o.o.37,07 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-620573369-03Krka – farma d.o.o.49,60 
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-620573369-04Krka – farma d.o.o.81,17 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-925943959-01Krka – farma d.o.o.22,13 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-925943959-03Krka – farma d.o.o.60,60 
Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijitramadolklorid; paracetamolN02AX52HR-H-925943959-05Krka – farma d.o.o.96,50 
Dormicum 15 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijimidazolammaleatN05CD08HR-H-891560860-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH79,30 
Dormicum 15 mg/3 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 3 ml otopine, u kutijimidazolamkloridN05CD08HR-H-950365768-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH103,93 
Dorvis 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s kapaljkom s 5 ml otopine, u kutijidorzolamidkloridS01EC03HR-H-948759733-01Zentiva k.s.45,48 
Dorvis plus 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-091461330-01Zentiva k.s.67,93 
Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina, 5 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijidorzolamidkloridS01EC03HR-H-890324180-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,48 
Dostinex 0,5 mg tablete, 8 tableta u bočici, u kutijikabergolinG02CB03HR-H-951850722-03Pfizer Croatia d.o.o.168,83 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-01Bayer d.o.o.208,56 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-02Bayer d.o.o.303,06 
Dotagraf 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-834184821-03Bayer d.o.o.390,67 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-04Pharmacol d.o.o.1.585,83 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 boca sa 60 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-05Pharmacol d.o.o.1.019,96 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-01Pharmacol d.o.o.208,56 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-02Pharmacol d.o.o.303,06 
Dotarem 0,5 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-730140520-03Pharmacol d.o.o.390,67 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 10 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-01Pharmacol d.o.o.215,17 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 15 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-02Pharmacol d.o.o.307,90 
Dotarem 0,5 mmol/ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, jedna napunjena štrcaljka s 20 ml otopine, u kutijigadoterat megluminV08CA02HR-H-369514985-03Pharmacol d.o.o.404,46 
Dovato 50 mg/300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravirnatrij; lamivudinJ05AR25EU/1/19/1370/001ViiV Healthcare BV4.699,40 
Dowim 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01HR-H-600453731-01Alpha-Medical d.o.o.213,83 
Dowim 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01HR-H-386160832-01Alpha-Medical d.o.o.181,02 
Dowim 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01HR-H-407944210-01Alpha-Medical d.o.o.167,35 
Doxa 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-416026934-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.28,60 
Doxa 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-830967531-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,33 
Doxazin 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-457502031-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,90 
Doxazin 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-258098806-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,30 
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-02Pliva Hrvatska d.o.o.302,58 
Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidoksorubicinkloridL01DB01HR-H-144429570-01Pliva Hrvatska d.o.o.72,23 
Driptane 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijioksibutininkloridG04BD04HR-H-992791982-01Mylan Hrvatska d.o.o.62,60 
Dronedaron Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidronedaronkloridC01BD07HR-H-559001091-03Pliva Hrvatska d.o.o.409,00 
Drospifem M 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; drospirenonG03AA12HR-H-652310924-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.68,16 
Drovelis 3 mg/14,2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudrospirenon; estetrolhidratG03AA18EU/1/21/1547/001Gedeon Richter Plc.86,38 
Druniler 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-094630920-02Sandoz d.o.o.81,48 
Druniler 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-518150408-02Sandoz d.o.o.79,80 
Duac 10 mg/g + 50 mg/g gel, 30 g gela u tubi, u kutijiklindamicinfosfat; benzoilperoksidD10AF51HR-H-594265582-04GlaxoSmithKline Trading Services Limited150,20 
Dualtis 1000 mg meke kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijietilni[90]esteri omega-3 kiselinaC10AX06HR-H-550928853-01Mylan Hrvatska d.o.o.72,66 
DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterukonjugirani estrogeni; bazedoksifenacetatG03CC07EU/1/14/960/001Pfizer Europe MA EEIG178,22 
Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijinatrijev deksametazonfosfat; levofloksacin hemihidratS01CA01HR-H-946413615-01Santen Oy85,60 
Duitam 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-292296112-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.101,70 
Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju, 1 bočica s 3 ml suspenzije i 1 vrećica s granulamacjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)J07AE01EU/1/03/263/001Valneva Sweden AB117,98 
Dulmod 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-849279391-02Jadran Galenski laboratorij d.d.101,70 
Duloksetin Pliva 30 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-616425299-04Pliva Hrvatska d.o.o.61,13 
Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-406299508-03Pliva Hrvatska d.o.o.104,53 
Duloksetin STADA 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-962019790-04Stada d.o.o.61,13 
Duloksetin STADA 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-658704827-04Stada d.o.o.104,53 
Duloxetine Mylan 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/15/1010/024Mylan S.A.S.61,13 
Duloxetine Mylan 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteruduloksetinkloridN06AX21EU/1/15/1010/029Mylan S.A.S.104,53 
Dulsevia 30 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-728493948-04Krka – farma d.o.o.61,13 
Dulsevia 60 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-235080527-04Krka – farma d.o.o.104,53 
Dulsevia 90 mg tvrde želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiduloksetinkloridN06AX21HR-H-594844547-04Krka – farma d.o.o.89,32 
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-979570583-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited101,70 
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, 100 ml gela u vrećici u kazeti, sedam kazeta u kutijilevodopa; karbidopa hidratN04BA02HR-H-753613005-01AbbVie d.o.o.5.051,74 
Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s pumpicom za kapanje s 10 ml otopine, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-620656079-02Laboratoires Thea157,83 
DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruklopidogrelhidrogensulfat; acetilsalicilatna kiselinaB01AC30EU/1/10/619/009Sanofi-Aventis groupe117,60 
DuoResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 120 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/001Teva Pharma B.V.251,20 
DuoResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata, 1 inhalator sa 60 dozabudezonid; formoterolfumarat dihidratR03AK07EU/1/14/920/004Teva Pharma B.V.243,40 
Duosol bez kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-753731817-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duosol s 2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-759324590-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju, 2 vrećice s 5000 ml otopine, u kutijiglukoza i elektrolitiB05ZBHR-H-438351922-01B. Braun Adria d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Duostin 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-476414697-02Alpha-Medical d.o.o.101,70 
DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 2,5 ml otopinetravoprost; timololmaleatS01ED51EU/1/06/338/001Novartis Europharm Limited101,56 
Duphalac 667 mg/ml sirup, 1 boca s pričvršćenom mjernom čašicom sa 500 ml sirupalaktulozaA06AD11HR-H-833932438-01Mylan Hrvatska d.o.o.46,67 
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 20 (1x20) tableta u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01UP/I-530-09/12-02/162Mylan Hrvatska d.o.o.44,07 
Duphaston 10 mg filmom obložene tablete, 42 (3x14) tableta u blisteru, u kutijididrogesteronG03DB01UP/I-530-09/12-02/162Mylan Hrvatska d.o.o.92,54 
Dupixent 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/010Sanofi-Aventis groupe8.669,02 
Dupixent 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 2 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/018Sanofi-Aventis groupe8.905,35 
Dupixent 300 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 2 ml otopinedupilumabD11AH05EU/1/17/1229/006Sanofi-Aventis groupe8.994,25 
Dupro 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-892517500-01Zentiva k.s.72,70 
Dupro plus 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-206888318-02Zentiva k.s.101,70 
Durogesic 100 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-826093753-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.425,68 
Durogesic 25 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-222344953-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.143,28 
Durogesic 50 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-239768718-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.245,00 
Durogesic 75 mikrograma/sat transdermalni flaster, 5 transdermalnih flastera pojedinačno pakiranih u zaštitnu vrećicu, u kutijifentanilN02AB03HR-H-613618293-01Johnson & Johnson S.E. d.o.o.347,20 
Duster 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-468278948-02Pliva Hrvatska d.o.o.72,70 
Duster Duo 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-875149769-02Pliva Hrvatska d.o.o.101,70 
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-15Messer Croatia plin d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-07Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 11 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-08Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 14 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-09Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 20 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-10Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 27 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-11Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 3 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-02Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 34 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-12Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 4 litre napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-03Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-13Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 5 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-04Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 50 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-14Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 7 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-05Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 8 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-06Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul Messer, medicinski plin, ukapljen, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 22 950 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-657282253-01Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 10 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-01UTP d.o.o.515,42 
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, čelična boca od 40 litara napunjena dušičnim oksidulom, ukapljenim, pod tlakom od 50 baradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-02UTP d.o.o.1.209,60 
Dušični oksidul UTP, medicinski plin, ukapljen, dušični oksidul, ukapljen, u autocisterni od 7365 litaradušikov (I) oksidN01AX13HR-H-027697384-03UTP d.o.o.128.346,00 
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 10 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-02Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 2 litredušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-01Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen, aluminijski spremnik za plin od 20 litaradušikov (II) oksidR07AX01HR-H-061315243-03Messer Croatia plin d.o.o./cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Dutasterid Genericon 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-632191824-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.72,70 
Dutasterid Stada 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-110362299-02Stada d.o.o.72,70 
Dutasterid/tamsulozin Stada 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-531736196-02Stada d.o.o.101,70 
Dutrys 0,5 mg meke kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijidutasteridG04CB02HR-H-020313732-02Krka – farma d.o.o.72,70 
D-VITAL 100 000 IU oralna otopina, 3 ampule s 1 ml otopine, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-525809666-02Proximum d.o.o.94,27 
D-VITAL 25 000 IU oralna otopina, 4 ampule s 1 ml otopine, u kutijikolekalciferolA11CC05HR-H-328613496-01Proximum d.o.o.78,28 
Dymista 137 mikrograma/50 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija, 1 bočica s 23 g suspenzije s odmjernim sustavom za raspršivanje (120 potisaka), u kutijiazelastinklorid; flutikazonpropionatR01AD58HR-H-228449282-03Mylan Hrvatska d.o.o.142,00 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,375 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-01Sandoz d.o.o.30,23 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-02Sandoz d.o.o.69,46 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,75 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-03Sandoz d.o.o.95,91 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-04Sandoz d.o.o.109,19 
Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1,25 ml otopine, jednokratne injekcijske igle i alkoholne maramice, u kutijimetotreksatL01BA01HR-H-123483008-05Sandoz d.o.o.114,14 
Ebilfumin 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/001Actavis Group PTC ehf.69,57 
Ebilfumin 45 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/004Actavis Group PTC ehf.105,53 
Ebilfumin 75 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteruoseltamivirfosfatJ05AH02EU/1/14/915/005Actavis Group PTC ehf.127,93 
Ebixa 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterumemantinkloridN06DX01EU/1/02/219/007H. Lundbeck A/S114,80 
Ebrantil 25 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 5 ml otopine, u kutijiurapidilkloridC02CA06HR-H-898053873-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.121,02 
Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-342226756-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.48,25 
Ebrantil 50 mg otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula sa 10 ml otopine, u kutijiurapidilkloridC02CA06HR-H-868218212-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.178,50 
Ebrantil 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-815495516-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.82,75 
Ebrantil 90 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 50 kapsula u bočici, u kutijiurapidilC02CA06HR-H-210838878-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.103,20 
ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomanidulafunginJ02AX06EU/1/07/416/002Pfizer Europe MA EEIG2.238,10 
Ecansya 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/763/018KRKA d.d., Novo mesto1.146,80 
Edemid 40 mg/4 ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 4 ml otopine, u kutijifurosemidnatrijC03CA01HR-H-170236895-01Sandoz d.o.o.20,43 
Edemid forte 500 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-212559531-02Sandoz d.o.o.97,40 
Edicin 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijivankomicinkloridJ01XA01HR-H-286340692-01Sandoz d.o.o.91,10 
Edicin 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijivankomicinkloridJ01XA01HR-H-475576925-01Sandoz d.o.o.44,75 
Edronax 4 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijireboksetin metansulfonatN06AX18HR-H-843519291-01Pfizer Croatia d.o.o.162,80 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-02Alpha-Medical d.o.o.922,60 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-01Alpha-Medical d.o.o.922,60 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru za jediničnu dozu, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-04Alpha-Medical d.o.o.922,60 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-03Alpha-Medical d.o.o.2.767,80 
Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u perforiranom blisteru za jediničnu dozu, u kutijiefavirenzJ05AG03HR-H-180844321-05Alpha-Medical d.o.o.2.767,80 
Efavirenz Teva 600 mg filmom obložena tableta, 30 tableta u blisteruefavirenzJ05AG03EU/1/11/742/007Teva B.V.922,60 
Efavirenz/emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočiciefavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR06EU/1/17/1222/001Mylan S.A.S.2.660,70 
Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, Višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudifludeoksiglukozaV09IX04HR-H-199234710-01IASON GmbH/u postupku određivanja iznimno više cijene
Efigalo 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-665003707-03Krka – farma d.o.o.10.396,96 
Efloran 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca sa 100 ml otopine, u kutijimetronidazolJ01XD01HR-H-875246703-01Krka – farma d.o.o.21,88 
Efluelda, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano), 60 mikrograma HA/soju, 1 napunjena štrcaljka s 0,7 ml suspenzije bez igle, u kutijiSoj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1), Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2), Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B, Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip BJ07BB02HR-H-238554415-01Sanofi Pasteur264,89 
Efluelda, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano), 60 mikrograma HA/soju, 1 napunjena štrcaljka s 0,7 ml suspenzije s priloženom iglom, u kutijiSoj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1), Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2), Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B, Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip BJ07BB02HR-H-238554415-02Sanofi Pasteur264,89 
Efox 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-396453646-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.50,77 
Eglonyl 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-097583806-01Alkaloid d.o.o.19,30 
Eglonyl forte 200 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-02Alkaloid d.o.o.16,33 
Eglonyl forte 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisulpiridN05AL01HR-H-951634900-03Alkaloid d.o.o.41,60 
Eksemestan JGL 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieksemestanL02BG06HR-H-155507500-01Jadran Galenski laboratorij d.d.424,30 
Elanix 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimibC10AX09HR-H-949302548-05Sandoz d.o.o.120,03 
Elaprase 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 3 ml koncentrataidursulfazaA16AB09EU/1/06/365/001Shire Human Genetic Therapies AB20.005,65 
Eleber 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,5 ml koncentrata i 1 bočica s 4,5 ml otapalakabazitakselL01CD04HR-H-561829137-01Zentiva k.s.28.329,21 
Elicea 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-379919622-01Krka – farma d.o.o.44,80 
Elicea 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-906834073-01Krka – farma d.o.o.70,93 
Elicea Q-Tab 10 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-799948138-01Krka – farma d.o.o.41,81 
Elicea Q-Tab 20 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-267815678-01Krka – farma d.o.o.82,97 
Elicea Q-Tab 5 mg raspadljive tablete za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-840657079-01Krka – farma d.o.o.16,24 
Elidel 10 mg/g krema, 1 tuba s 30 g kreme, u kutijipimekrolimusD11AH02HR-H-820593463-01Mylan Hrvatska d.o.o.215,30 
Eligard 22,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa 1 štrcaljkom s otapalom i 1 posuda sa štrcaljkom s praškom i sterilnom iglom 20 G, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-020927799-01Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.1.822,96 
Eligard 45 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 posuda sa 1 štrcaljkom s otapalom i 1 posuda sa štrcaljkom s praškom i sterilnom iglom 18 G, u kutijileuprorelinacetatL02AE02HR-H-509836130-01Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.3.421,01 
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/002Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG166,47 
Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/003Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG490,80 
Eliquis 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruapiksabanB01AF02EU/1/11/691/009Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG485,40 
Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiprasugrelB01AC22HR-H-264927020-02Krka – farma d.o.o.212,61 
Elocom 1 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-626912211-02Organon Pharma d.o.o.34,10 
Elocom 1 mg/g mast, 30 g masti u tubi, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-818605648-02Organon Pharma d.o.o.35,70 
Elocom 1 mg/g otopina za kožu, 30 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimometazonfuroatD07AC13HR-H-196431678-02Organon Pharma d.o.o.34,70 
ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/004Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)5.056,10 
ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/005Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)7.584,15 
ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)10.112,20 
ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/001Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.264,02 
ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/007Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)15.168,31 
ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/002Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)2.528,05 
ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otapalaefmoroktokog alfaB02BD02EU/1/15/1046/003Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)3.792,08 
Elonva 100 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/001N.V. Organon3.246,28 
Elonva 150 mikrograma otopina za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml otopinekorifolitropin alfaG03GA09EU/1/09/609/002N.V. Organon3.516,53 
EMALT 10 mg raspadljive tablete za usta, 6 tableta u blisteru, u kutijirizatriptanbenzoatN02CC04HR-H-545379920-01Alpha – Medical d.o.o.94,28 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-01Krka – farma d.o.o.18,43 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-02Krka – farma d.o.o.31,27 
Emanera 20 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-120017851-03Krka – farma d.o.o.51,15 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-01Krka – farma d.o.o.25,62 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-02Krka – farma d.o.o.42,93 
Emanera 40 mg želučanootporne kapsule, 56 kapsula u blisteru, u kutijiesomeprazolmagnezij dihidratA02BC05HR-H-449880781-03Krka – farma d.o.o.76,91 
Emend 125 mg i 80 mg tvrde kapsule, 1 kapsula od 125 mg i 2 kapsule od 80 mg, kombinirano pakiranjeaprepitantA04AD12EU/1/03/262/006Merck Sharp & Dohme B.V.269,32 
Emgality 120 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinegalkanezumabN02CX08EU/1/18/1330/001Eli Lilly Nederland B.V.3.170,04 
Eminens SR 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolkloridN04BC04HR-H-962140467-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.85,87 
Eminens SR 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolkloridN04BC04HR-H-987915502-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.162,21 
Eminens SR 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijiropinirolkloridN04BC04HR-H-568403155-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.296,24 
EMOCLOT 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-037989490-01Kedrion S.p.A.3.349,50 
EMOCLOT 50 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, jedna bočica s praškom, jedna bočica s otapalom, set za pripremu i primjenu, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudskiB02BD02HR-H-956160065-01Kedrion S.p.A.1.827,12 
Empressin 40 IU/2 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 2 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijiargipresin acetatH01BA01HR-H-796202242-02Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH6.629,30 
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/009zr pharma& GmbH165,90 
Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/023zr pharma& GmbH165,90 
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/003zr pharma& GmbH121,52 
Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterudarifenacinbromidG04BD10EU/1/04/294/017zr pharma& GmbH121,52 
Emtenef 600 mg/200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiefavirenz; emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR06HR-H-700225506-01Stada d.o.o.2.660,70 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR03HR-H-279516622-01Alpha-Medical d.o.o.916,20 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 90 tableta (30 tableta u bočici, u kutiji, 3 kutije omotane prozirnom folijomu)emtricitabin; tenofovirdizoproksilsukcinatJ05AR03HR-H-279516622-02Alpha-Medical d.o.o.2.274,30 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylan 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruemtricitabin; tenofovirdizoproksilmaleatJ05AR03EU/1/16/1133/003Mylan S.A.S.916,20 
Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiemtricitabin; tenofovirdizoproksilfosfatJ05AR03HR-H-663403629-04Pliva Hrvatska d.o.o.916,20 
Enap 10 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-378572738-01Krka – farma d.o.o.12,73 
Enap 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-026284533-01Krka – farma d.o.o.20,07 
Enap 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleatC09AA02HR-H-335461582-01Krka – farma d.o.o.10,47 
Enap-H 10 mg/25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-922025789-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-01Krka – farma d.o.o.22,53 
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-353361877-03Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Enbrel 10 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju za pedijatrijsku primjenu, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/022Pfizer Europe MA EEIG1.226,16 
Enbrel 25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 0,5 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/023Pfizer Europe MA EEIG2.558,88 
Enbrel 25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 4 bočice s praškom i 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otapalaetanerceptL04AB01EU/1/99/126/003Pfizer Europe MA EEIG2.792,69 
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/020Pfizer Europe MA EEIG4.710,37 
Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 4 napunjene štrcaljke s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/99/126/017Pfizer Europe MA EEIG4.739,67 
Endoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-857890693-01Baxter d.o.o.91,83 
Endoxan 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-082504880-01Baxter d.o.o.19,96 
Endoxan 50 mg obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-921138904-01Baxter d.o.o.81,50 
Endoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiciklofosfamid hidratL01AA01HR-H-141815990-01Baxter d.o.o.54,77 
Enerzair Breezhaler 114 mikrograma/46 mikrograma/136 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; glikopironijev bromid; mometazonfuroatR03AL12EU/1/20/1438/003Novartis Europharm Limited401,70 
Enerzair Breezhaler 114 mikrograma/46 mikrograma/136 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule, 30 kapsula i 1 inhalatorindakaterolacetat; glikopironijev bromid; mometazonfuroatR03AL12EU/1/20/1438/002Novartis Europharm Limited401,70 
Engerix B za djecu 10 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijicjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01HR-H-287121380-01GlaxoSmithKline d.o.o.53,23 
Engerix B za odrasle 20 mikrograma/1 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano (HBV), 1 napunjena štrcaljka s 1 ml suspenzije i priloženom iglom, u kutijicjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01HR-H-891298860-01GlaxoSmithKline d.o.o.90,35 
Enhertu 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab derukstekanL01XC41EU/1/20/1508/001Daiichi Sankyo Europe GmbH12.220,28 
Enstilar 50 mikrograma/g + 0,5 mg/g pjena za kožu, 1 spremnik sa 60 g pjene, u kutijikalcipotriol hidrat; betametazondipropionatD05AX52HR-H-453098022-01LEO Pharma A/S305,40 
Entakapon HEC 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijientakaponN04BX02HR-H-716609876-01HEC Pharm GmbH173,97 
Entekavir Accord 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1211/002Accord Healthcare S.L.U.1.498,90 
Entekavir Accord 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1211/005Accord Healthcare S.L.U.1.580,00 
Entekavir Mylan 0,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1227/002Mylan S.A.S.1.498,90 
Entekavir Mylan 1 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruentekavir hidratJ05AF10EU/1/17/1227/007Mylan S.A.S.1.580,00 
Entresto 24 mg/26 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/001Novartis Europharm Limited482,81 
Entresto 49 mg/51 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/003Novartis Europharm Limited955,73 
Entresto 97 mg/103 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusakubitril; valsartanC09DX04EU/1/15/1058/006Novartis Europharm Limited955,73 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/005Takeda Pharma A/S3.614,84 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/006Takeda Pharma A/S6.940,13 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/002Takeda Pharma A/S3.614,84 
Entyvio 108 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,68 ml otopinevedolizumabL04AA33EU/1/14/923/003Takeda Pharma A/S6.940,13 
Entyvio 300 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomvedolizumabL04AA33EU/1/14/923/001Takeda Pharma A/S14.295,19 
Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/001Chiesi Farmaceutici S.p.A.470,50 
Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/005Chiesi Farmaceutici S.p.A.1.203,60 
Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisterutakrolimus hidratL04AD02EU/1/14/935/007Chiesi Farmaceutici S.p.A.2.205,20 
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bočicisofosbuvir; velpatasvirJ05AP55EU/1/16/1116/001Gilead Sciences Ireland UC83.364,68 
Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel, 30 g gela u višedoznom spremniku sa pumpicom, u kutijiadapalen; benzoilperoksidD10AD53HR-H-673699134-08Galderma International122,25 
EpiPen 0,3 mg otopina za injekciju, 1 autoinjektor s 2 ml otopine, u kutijiadrenalinC01CA24HR-H-299251328-01Mylan Hrvatska d.o.o.315,75 
EpiPen Jr 0,15 mg otopina za injekciju, 1 autoinjektor s 2 ml otopine, u kutijiadrenalinC01CA24HR-H-987056369-01Mylan Hrvatska d.o.o.314,89 
Episindan 10 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-635812886-01Teva B.V.80,05 
Episindan 50 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-692168565-01Teva B.V.487,70 
Epivir 10 mg/ml oralna otopina, 1 bočica s 240 ml otopinelamivudinJ05AF05EU/1/96/015/002ViiV Healthcare BV184,80 
Epivir 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bočicilamivudinJ05AF05EU/1/96/015/001ViiV Healthcare BV508,00 
Eporatio 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/016ratiopharm GmbH2.708,80 
Eporatio 20 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/018ratiopharm GmbH695,46 
Eporatio 2000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/004ratiopharm GmbH611,94 
Eporatio 3000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/006ratiopharm GmbH953,64 
Eporatio 4000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopineepoetin thetaB03XA01EU/1/09/573/008ratiopharm GmbH1.203,96 
Epri 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-031591176-06Pliva Hrvatska d.o.o.30,60 
Epri 15 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-368649981-02Pliva Hrvatska d.o.o.51,70 
Epri 20 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-753834669-06Pliva Hrvatska d.o.o.42,70 
Epri 30 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-399406571-02Pliva Hrvatska d.o.o.85,40 
Epri 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-280245038-06Pliva Hrvatska d.o.o.52,10 
Epri 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcijC10AA07HR-H-022331335-06Pliva Hrvatska d.o.o.36,70 
Eprizet 10 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-862844884-02Pliva Hrvatska d.o.o.168,40 
Eprizet 20 mg/10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-797006261-02Pliva Hrvatska d.o.o.172,10 
Eptifibatid Accord 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/001Accord Healthcare S.L.U.446,24 
Eptifibatid Accord 2 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/15/1065/002Accord Healthcare S.L.U.137,36 
Equoral 100 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-230843376-01Pliva Hrvatska d.o.o.715,00 
Equoral 25 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-872991744-01Pliva Hrvatska d.o.o.203,33 
Equoral 50 mg meke kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijiciklosporinL04AD01HR-H-215428309-01Pliva Hrvatska d.o.o.382,67 
Erbitux 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopinecetuksimabL01XC06EU/1/04/281/003Merck Europe B.V.1.343,58 
Erelzi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 4 napunjene brizgalice s 1 ml otopineetanerceptL04AB01EU/1/17/1195/011Sandoz GmbH4.710,37 
Erivedge 150 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u bočicivismodegibL01XX43EU/1/13/848/001Roche Registration GmbH43.016,49 
Erleada 60 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteruapalutamidL02BB05EU/1/18/1342/001Janssen-Cilag International NV22.296,21 
Erlotinib Actavis 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-937047408-01Actavis Group PTC ehf.9.375,60 
Erlotinib Alpha-Medical 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-272495134-01Alpha-Medical d.o.o.9.375,60 
Erlotinib Krka 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-646463905-01Krka – farma d.o.o.9.375,60 
Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-088638189-02Mylan S.A.S.9.375,60 
Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-601935280-01PharmaS d.o.o.9.375,60 
Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijierlotinibkloridL01XE03HR-H-180728946-01Sandoz d.o.o.9.375,60 
Ertapenem AptaPharma 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiertapenemnatrijJ01DH03HR-H-818282178-02Apta Medica Internacional d.o.o.2.368,93 
Ertapenem Fresenius Kabi 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiertapenemnatrijJ01DH03HR-H-808882188-01Fresenius Kabi d.o.o.2.368,93 
Esbriet 267 mg filmom obložene tablete, 252 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/017Roche Registration GmbH16.271,64 
Esbriet 801 mg filmom obložene tablete, 84 tablete u blisterupirfenidonL04AX05EU/1/11/667/018Roche Registration GmbH15.977,08 
Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta, 28 tableta u blisteru, u kutijiescitalopramoksalatN06AB10HR-H-362398724-01Jadran Galenski laboratorij d.d.41,81 
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 120 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-02Jadran Galenski laboratorij d.d.53,60 
Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, 1 bočica sa 60 ml otopine i mjerna žličica, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-172559808-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,60 
Escontral 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-418737682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.35,00 
Escontral direkt 5 mg raspadljive tablete za usta, 30 tableta u blisteru, u kutijidesloratadinR06AX27HR-H-210410092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.43,95 
Esmeron 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica sa po 5 ml otopine, u kutijirokuronijev bromidM03AC09HR-H-993203112-01Merck Sharp & Dohme d.o.o.245,37 
Esmocard 10 mg/ml otopina za injekciju, 5 bočica s 10 ml otopine, u kutijiesmololkloridC07AB09HR-H-243481564-01Amomed Pharma GmbH401,32 
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/001Gedeon Richter Plc.897,40 
Esmya 5 mg tablete, 28 tableta u blisteruulipristalacetatG03XB02EU/1/12/750/004Gedeon Richter Plc.897,40 
Esperoct 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/002Novo Nordisk A/S5.690,11 
Esperoct 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/005Novo Nordisk A/S16.904,18 
Esperoct 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4 ml otapalaturoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/19/1374/001Novo Nordisk A/S2.883,30 
Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisteru, u kutijietinilestradiol; klormadinonacetatG03AA15HR-H-389030632-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.69,23 
Estracyt 140 mg tvrde kapsule, 40 kapsula u bočici, u kutijinatrijev estramustinfosfat hidratL01XX11HR-H-788211874-01Pliva Hrvatska d.o.o.281,20 
Estradot 100 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-660461417-02Novartis Hrvatska d.o.o.136,35 
Estradot 25 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-259673389-02Novartis Hrvatska d.o.o.45,36 
Estradot 50 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 8 flastera, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-207838847-02Novartis Hrvatska d.o.o.55,49 
Estrofem 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-704743488-01Novo Nordisk A/S57,96 
Estrofem 2 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u kalendarskom pakiranju, u kutijiestradiol hemihidratG03CA03HR-H-810329935-01Novo Nordisk A/S43,87 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-03Sandoz d.o.o.127,06 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-01Sandoz d.o.o.32,33 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-02Sandoz d.o.o.66,19 
Etoposide Sandoz 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijietopozidL01CB01HR-H-578166910-05Sandoz d.o.o.479,62 
Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-210023282-01Jadran Galenski laboratorij d.d.44,99 
Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-054084560-01Jadran Galenski laboratorij d.d.65,43 
Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptin; metforminkloridA10BD08EU/1/07/425/027Novartis Europharm Limited240,20 
Euthyrox 100 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-049751832-04Merck d.o.o.14,33 
Euthyrox 112 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-853297728-04Merck d.o.o.15,00 
Euthyrox 125 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-261403751-04Merck d.o.o.13,50 
Euthyrox 150 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-628995193-04Merck d.o.o.18,00 
Euthyrox 25 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-531410473-04Merck d.o.o.8,50 
Euthyrox 50 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-867485518-04Merck d.o.o.10,50 
Euthyrox 75 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-012640690-04Merck d.o.o.10,17 
Euthyrox 88 mikrograma tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijilevotiroksinnatrijH03AA01HR-H-303506536-04Merck d.o.o.12,83 
Euvascor 20 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; perindoprilargininC10BX15HR-H-086828629-01Servier Pharma d.o.o.107,70 
Euvascor 20 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; perindoprilargininC10BX15HR-H-102763772-01Servier Pharma d.o.o.73,20 
Euvascor 40 mg/10 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; perindoprilargininC10BX15HR-H-944364143-01Servier Pharma d.o.o.114,60 
Euvascor 40 mg/5 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u spremniku, u kutijiatorvastatinkalcij trihidrat; perindoprilargininC10BX15HR-H-999048598-01Servier Pharma d.o.o.100,20 
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-01Alpha-Medical d.o.o.6.413,97 
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-02Alpha-Medical d.o.o.16.597,00 
Everolimus Alpha-Medical 10 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-915276228-03Alpha-Medical d.o.o.49.791,00 
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-01Alpha-Medical d.o.o.4.303,27 
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-02Alpha-Medical d.o.o.13.407,30 
Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-702061983-03Alpha-Medical d.o.o.40.221,90 
Everolimus Alvogen 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-333380358-02Zentiva k.s.16.597,00 
Everolimus Alvogen 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-526816972-02Zentiva k.s.13.407,30 
Everolimus Mylan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-172686253-01Mylan S.A.S.16.597,00 
Everolimus Mylan 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-352247791-01Mylan S.A.S.13.407,30 
Everolimus Pliva 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-056456488-03Pliva Hrvatska d.o.o.15.980,06 
Everolimus Pliva 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-138283029-03Pliva Hrvatska d.o.o.11.697,38 
Everolimus STADA 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-871676492-02Stada d.o.o.16.597,00 
Everolimus STADA 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieverolimusL01XE10HR-H-505763727-02Stada d.o.o.13.407,30 
Evista 60 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruraloksifenkloridG03XC01EU/1/98/073/002SUBSTIPHARM97,35 
Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrataklofarabinL01BB06EU/1/06/334/005Genzyme Europe B.V.7.105,14 
EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster, 3 flastera u vrećicamanorelgestromin; etinilestradiolG03AA13EU/1/02/223/001Janssen-Cilag International NV83,47 
Evrenzo 100 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/004Astellas Pharma Europe B.V.3.653,16 
Evrenzo 150 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/005Astellas Pharma Europe B.V.5.477,88 
Evrenzo 20 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/001Astellas Pharma Europe B.V.733,68 
Evrenzo 50 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/002Astellas Pharma Europe B.V.1.828,32 
Evrenzo 70 mg filmom obložene tablete, 12 tableta u blisteruroksadustatB03XA05EU/1/21/1574/003Astellas Pharma Europe B.V.2.558,40 
Evrysdi 0,75 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 1 boca s praškomrisdiplamM09AX10EU/1/21/1531/001Roche Registration GmbH52.473,17 
Exforge 10 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/019Novartis Europharm Limited69,81 
Exforge 5 mg/160 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/011Novartis Europharm Limited65,33 
Exforge 5 mg/80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartanC09DB01EU/1/06/370/003Novartis Europharm Limited47,69 
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/014Novartis Europharm Limited87,64 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/002Novartis Europharm Limited83,53 
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruamlodipinbesilat; valsartan; hidroklorotiazidC09DX01EU/1/09/569/026Novartis Europharm Limited92,31 
Exjade 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/014Novartis Europharm Limited1.694,00 
Exjade 360 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterudeferasiroksV03AC03EU/1/06/356/017Novartis Europharm Limited3.653,70 
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 dvostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiikodekstrin, laktat i elektrolitiB05DAHR-H-928997385-04Baxter d.o.o.1.204,28 
Extraneal otopina za peritonejsku dijalizu, 5 jednostrukih vrećica Sy II (luer konektor) s 2000 ml otopine, u kutijiikodekstrin, laktat i elektrolitiB05DAHR-H-928997385-01Baxter d.o.o.1.233,33 
Eylea 40 mg/ml otopina za injekciju u bočici, 1 bočica sa 100 mikrolitara otopineafliberceptS01LA05EU/1/12/797/002Bayer AG4.824,96 
Eylea 40 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 90 mikrolitara otopineafliberceptS01LA05EU/1/12/797/001Bayer AG4.824,96 
Ezetrol 10 mg tablete [paralelni uvoz], 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimibC10AX09HR-H-840670754-01DELECTO FIRMUS d.o.o.120,03 
Ezetrol 10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimibC10AX09HR-H-136569811-01Organon Pharma d.o.o.120,03 
Ezotera 10 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-782405252-01Jadran Galenski laboratorij d.d.157,83 
Ezotera 20 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; rosuvastatinkalcijC10BA06HR-H-977343942-01Jadran Galenski laboratorij d.d.161,00 
Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/001Genzyme Europe B.V.23.256,07 
Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomagalzidaza betaA16AB04EU/1/01/188/004Genzyme Europe B.V.3.992,97 
Faktu 100 mg/2,5 mg čepići, 10 čepića u stripu, u kutijipolikrezulen; cinhokainkloridC05AX03HR-H-179313303-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.40,00 
Faktu 50 mg/10 mg/g mast za rektum, 1 tuba s 20 g masti i aplikator, u kutijipolikrezulen; cinhokainkloridC05AX03HR-H-281798900-01Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.40,00 
Famosan 20 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifamotidinA02BA03HR-H-636089844-01Alkaloid d.o.o.18,60 
Famosan 40 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijifamotidinA02BA03HR-H-040298754-01Alkaloid d.o.o.25,50 
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/003Biogen Netherlands B.V.911,21 
Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 56 tableta u blisterufampridinN07XX07EU/1/11/699/004Biogen Netherlands B.V.1.801,71 
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 25 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-02Pfizer Croatia d.o.o.401,30 
Farmorubicin PFS 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijiepirubicinkloridL01DB03HR-H-060784644-01Pfizer Croatia d.o.o.90,30 
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/002AstraZeneca AB16.525,63 
Fasenra 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otopinebenralizumabR03DX10EU/1/17/1252/001AstraZeneca AB16.525,63 
Faslodex 250 mg otopina za injekciju, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopinefulvestrantL02BA03EU/1/03/269/002AstraZeneca AB3.275,19 
Fastum 25 mg/g gel, 100 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-03A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl52,67 
Fastum 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-690844854-02A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl30,33 
Fasturtec 1,5 mg/ml prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 3 bočice s praškom i 3 ampule s 1 ml otapalarazburikazaV03AF07EU/1/00/170/001Sanofi-Aventis groupe1.991,72 
Faxiven 150 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 28 kapsula u blisteru, u kutijivenlafaksinkloridN06AX16HR-H-644804040-01Jadran Galenski laboratorij d.d.110,41 
FDG-RMC 185 MBq/ml, otopina za injekciju, 1 višedozna bočica od 15 ml s otopinom u zaštitnom spremniku, u transportnoj kutijifludeoksiglukozaV09IX04HR-H-490793726-01Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o.5.121,45 
Febuksostat Stada 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-906477001-02Stada d.o.o.81,48 
Febuksostat Stada 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-841865626-02Stada d.o.o.79,80 
Febuksostat Teva 120 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-804463774-04Teva B.V.81,48 
Febuksostat Teva 80 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifebuksostat hemihidratM04AA03HR-H-767669198-04Teva B.V.79,80 
Feiba 25 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s vodom za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-241676463-02Baxalta Innovations GmbH3.018,18 
Feiba 50 U/ml prašak i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml vode za injekciju, 1 BAXJECT II Hi-Flow uređaj za pripremu otopine, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 leptirić igla sa stezaljkom, u kutijiproteini ljudske plazme koji djeluju protiv inhibitora koagulacijskog faktora VIIIB02BD03HR-H-682573334-05Baxalta Innovations GmbH2.911,36 
Feksofenadinklorid Cipla 120 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-989859128-05Cipla Europe NV39,40 
Feksofenadinklorid Cipla 180 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifeksofenadinkloridR06AX26HR-H-648409006-04Cipla Europe NV50,80 
Felkarid 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiflekainidacetatC01BC04HR-H-193649941-01Alkaloid - INT d.o.o.29,40 
Femara 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-020668711-04Novartis Hrvatska d.o.o.353,50 
Femoston 1 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol hemihidrat; didrogesteronG03FB08HR-H-361841297-01Mylan Hrvatska d.o.o.43,40 
Femoston 2 mg/10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol hemihidrat; didrogesteronG03FB08HR-H-663625220-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,35 
Femoston conti 1 mg/5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol hemihidrat; didrogesteronG03FA14HR-H-056380101-01Mylan Hrvatska d.o.o.41,35 
Femoston conti mini 0,5 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiestradiol hemihidrat; didrogesteronG03FA14HR-H-831928897-01Mylan Hrvatska d.o.o.57,96 
Fendrix suspenzija za injekciju, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA), (s adjuvansom, adsorbirano)J07BC01EU/1/04/0299/001GlaxoSmithKline Biologicals S.A.428,63 
Fenistil 1 mg/ml oralne kapi, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 20 ml otopine, u kutijidimetindenmaleatR06AB03HR-H-870677704-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.23,80 
Fenolip 160 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijifenofibratC10AB05HR-H-608455796-01Bausch Health Ireland Limited46,65 
Fentagesic 100 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-242945985-01Pliva Hrvatska d.o.o.425,68 
Fentagesic 25 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-533253911-01Pliva Hrvatska d.o.o.143,28 
Fentagesic 50 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-673858231-01Pliva Hrvatska d.o.o.245,00 
Fentagesic 75 mikrograma/h transdermalni naljepak, 1 naljepak u vrećici, 5 naljepaka u kutijifentanilN02AB03HR-H-504170802-01Pliva Hrvatska d.o.o.347,20 
Fentanyl 50 mikrograma/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutiji (10 pakiranja omotano zaštitnom folijom)fentanilcitratN01AH01HR-H-978290024-01Piramal Critical Care B.V.636,50 
Ferant 250 mikrograma otopina za injekciju, 1 ampula sa 5 ml otopine, u kutijipalonozetronkloridA04AA05HR-H-981029016-01Medochemie Ltd.414,01 
Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiželjezova karboksimaltozaB03ACHR-H-646532651-04Vifor France798,03 
Ferinject 50 mg/ml otopina za injekciju ili infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijiželjezova karboksimaltozaB03ACHR-H-646532651-07Vifor France1.523,19 
Ferriprox 100 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 500 ml oralne otopinedeferipronV03AC02EU/1/99/108/003Chiesi Farmaceutici S.p.A.1.410,00 
Ferrum Sandoz 100 mg tablete za žvakanje, 30 tableta u blisteru, u kutijikompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon)B03AB05HR-H-351010964-01Sandoz d.o.o.39,90 
Ferrum Sandoz 50 mg/5 ml oralna otopina, 100 ml sirupa u bočici i odmjerna žličica (5 ml), u kutijikompleks željezovog (III) hidroksida s polimaltozom (dekstriferon)B03AB05HR-H-230062617-01Sandoz d.o.o.25,50 
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 15 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-01Mylan Hrvatska d.o.o.29,40 
Fevarin 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifluvoksaminmaleatN06AB08HR-H-748870845-02Mylan Hrvatska d.o.o.58,80 
Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/16/1160/005Novo Nordisk A/S254,60 
Fiasp 100 jedinica/ml Penfill otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin aspartA10AB05EU/1/16/1160/010Novo Nordisk A/S237,00 
Fibryga 1 g prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s otapalom, 1 Octaject konektor i 1 filter čestica, u kutijiljudski fibrinogenB02BB01HR-H-074022622-01Jana Pharm d.o.o.3.298,94 
Finasterid Genericon 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-220636896-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.81,10 
Finasterid PharmaS 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-744713942-01PharmaS d.o.o.72,89 
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-01Pliva Hrvatska d.o.o.626,37 
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-02Pliva Hrvatska d.o.o.2.274,81 
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 7 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-03Pliva Hrvatska d.o.o.2.031,55 
Finaxel 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 8 ml koncentrata, u kutijidocetakselL01CD02HR-H-601250747-04Pliva Hrvatska d.o.o.5.095,37 
Fincar 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijifinasteridG04CB01HR-H-126922991-01PharmaS d.o.o.72,89 
Fingolimod Accord 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/20/1450/002Accord Healthcare S.L.U.10.396,96 
Fingolimod Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-675394741-02Alpha-Medical d.o.o.10.396,96 
Fingolimod Mylan 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/21/1573/005Mylan Ireland Limited10.396,96 
Fingolimod Pharmascience 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-419395336-02Pharmascience International Limited10.396,96 
Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-086964421-02Stada d.o.o.10.396,96 
Fingolimod Teva 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-134266419-03Teva GmbH10.396,96 
Finpros 5 mg filmom obložene tablete, 28 filmom obloženih tableta u blister pakovanju, u kutijifinasteridG04CB01UP/I-530-09/13-02/181Krka – farma d.o.o.72,89 
Firazyr 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02EU/1/08/461/001Shire Pharmaceuticals Ireland Limited9.168,16 
FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 2 bočice s praškom i 2 napunjene štrcaljke s 3 ml otapaladegareliksacetatL02BX02EU/1/08/504/002Ferring Pharmaceuticals A/S1.767,52 
FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 4,2 ml otapaladegareliksacetatL02BX02EU/1/08/504/001Ferring Pharmaceuticals A/S909,14 
Fixalpost 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku, 30 jednodoznih spremnika u vrećici, u kutijilatanoprost; timololmaleatS01ED51HR-H-563675447-01Laboratoires Thea115,00 
Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosmin, mikroniziraniC05CA03HR-H-068422273-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosmin, mikroniziraniC05CA03HR-H-428536548-02Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosmin, mikroniziraniC05CA03HR-H-428536548-03Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 12 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-06Baxalta Innovations GmbH5.196,64 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 24 pakiranja kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-03Baxalta Innovations GmbH5.092,48 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-01Baxalta Innovations GmbH236,68 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-04Baxalta Innovations GmbH450,39 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 12 vrećica s 50 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-02Baxalta Innovations GmbH5.092,48 
Flexbumin 200 g/l otopina za infuziju, 6 vrećica s 100 ml otopine u kutiji, 2 pakiranja u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-166205993-05Baxalta Innovations GmbH5.196,64 
Flexid 5 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, u kutijilevofloksacin hemihidratJ01MA12HR-H-092967314-02Sandoz d.o.o.179,44 
Flexid 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacin hemihidratJ01MA12HR-H-101183485-01Sandoz d.o.o.76,83 
Flixabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/16/1106/001Samsung Bioepis NL B.V.2.513,77 
Flixonase 400 mikrograma kapi za nos, suspenzija, 28 jednodoznih spremnika u stripu, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-796774909-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited111,58 
Flixonase sprej za nos, suspenzija, 120 doza suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijiflutikazonpropionatR01AD08HR-H-653844542-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited70,80 
Flixotide Inhaler 125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-145522875-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited54,00 
Flixotide Inhaler 250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 60 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-977557368-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited95,40 
Flixotide Inhaler 50 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza, u kutijiflutikazonpropionatR03BA05HR-H-226045614-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited60,00 
Flonidan 10 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-913283908-01Sandoz d.o.o.21,40 
Flonidan 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiloratadinR06AX13HR-H-913283908-02Sandoz d.o.o.38,70 
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 100 kapsula u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-476935618-02Menarini International Operations Luxembourg S.A.124,00 
Flosin 0,4 mg kapsule s prilagođenim oslobađanjem, tvrde, 30 kapsula u blisteru, u kutijitamsulozinkloridG04CA02HR-H-476935618-01Menarini International Operations Luxembourg S.A.36,20 
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutijibetametazonfosfat; betametazondipropionatH02AB01HR-H-015996104-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Fluconax 100 mg kapsule, 7 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-670789923-01Jadran Galenski laboratorij d.d.116,92 
Fluconax 150 mg kapsule, 1 kapsula u blisteru, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-337852092-01Jadran Galenski laboratorij d.d.20,56 
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.565,21 
Fludarabin Accord 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s koncentratom za otopinu, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-663938715-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.846,33 
Fludarabin Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijifludarabinfosfatL01BB05HR-H-680212253-01Pliva Hrvatska d.o.o.565,21 
Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija, 1 raspršivač s 0,2 ml suspenzijecjepivo protiv influence (živo, atenuirano, za nos)J07BB03EU/1/13/887/003AstraZeneca AB164,65 
Flukloksacilin Altamedics 1 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiflukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-401465111-01Altamedics d.o.o.178,60 
Flukloksacilin Altamedics 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiflukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-788489294-01Altamedics d.o.o.373,80 
Flukloksacilin Altamedics 500 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutijiflukloksacilinnatrijJ01CF05HR-H-115176766-03Altamedics d.o.o.76,90 
Flukonazol Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju, 10 bočica s 100 ml otopine, u kutijiflukonazolJ02AC01HR-H-320383142-02Fresenius Kabi d.o.o.813,93 
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-02B. Braun Adria d.o.o.734,50 
Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijiflumazenilV03AB25HR-H-035174914-01B. Braun Adria d.o.o.361,87 
Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu, 6 tableta u blisteru, u kutijidekvalinijev kloridG01AC05HR-H-148121500-01Gedeon Richter Plc.68,08 
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-03Pliva Hrvatska d.o.o.16,77 
Fluorouracil Pliva 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-111487546-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,32 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-02Sandoz d.o.o.16,77 
Flutiform 125 mikrograma/5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiflutikazonpropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-702532961-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.239,20 
Flutiform 250 mikrograma/10 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiflutikazonpropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-341378137-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.374,80 
Flutiform 50 mikrograma/5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 120 doza u vrećici, u kutijiflutikazonpropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK11HR-H-452322131-01Mundipharma Gesellschaft m.b.H.172,40 
Fluvascol 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisteru, u kutijifluvastatinnatrijC10AA04HR-H-066854703-01Sandoz d.o.o.38,92 
Fluzepam 15 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-060617353-01Krka – farma d.o.o.21,10 
Fluzepam 30 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisteru, u kutijiflurazepamkloridN05CD01HR-H-525065565-01Krka – farma d.o.o.23,07 
Folinar 5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijisolifenacinsukcinatG04BD08HR-H-185443720-03Medochemie Ltd.98,90 
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5,38 g praška, u kutijifosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH/u postupku određivanja iznimno više cijene
Forosa 70 mg filmom obložene tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronatM05BA04HR-H-217938343-01Sandoz d.o.o.60,13 
FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 2,4 ml otopineteriparatidH05AA02EU/1/03/247/001Eli Lilly Nederland B.V.1.493,17 
Fortzaar 100 mg/25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-433648826-01Organon Pharma d.o.o.35,00 
Forvel 0,4 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijinaloksonklorid dihidratV03AB15HR-H-408963010-02Medochemie Ltd.153,43 
Forxiga 10 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozin propandiolhidratA10BK01EU/1/12/795/007AstraZeneca AB275,33 
Forxiga 5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterudapagliflozin propandiolhidratA10BK01EU/1/12/795/002AstraZeneca AB272,02 
Fosamax T 70 mg tablete, 4 tablete u blisteru, u kutijinatrijev alendronatM05BA04HR-H-982508386-01Organon Pharma d.o.o.60,13 
FOSAVANCE 70 mg/2800 IU tablete, 4 tablete u blisterunatrijev alendronat trihidrat; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/002N.V. Organon97,52 
FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tablete, 4 tablete u blisterunatrijev alendronat trihidrat; kolekalciferolM05BB03EU/1/05/310/007N.V. Organon61,91 
Foster 100/6 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina, 1 inhalator sa 180 doza, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-229073870-02Chiesi Pharmaceuticals GmbH343,20 
Foster NEXThaler 100/6 mikrograma po inhalaciji, prašak inhalata, 1 inhalator sa 180 doza u zaštitnoj vrećici, u kutijibeklometazondipropionat; formoterolfumarat dihidratR03AK08HR-H-424823653-04Chiesi Pharmaceuticals GmbH342,60 
Fovelid 500 mg filmom obložene tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijilevofloksacin hemihidratJ01MA12HR-H-542485437-03Alkaloid - INT d.o.o.76,83 
Fragmin 10000 IU / 0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/800Pfizer Croatia d.o.o.201,32 
Fragmin 10000 IU / 1 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 1 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/796Pfizer Croatia d.o.o.408,33 
Fragmin 12500 IU / 0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/801Pfizer Croatia d.o.o.228,02 
Fragmin 15000 IU / 0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 5 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/802Pfizer Croatia d.o.o.256,28 
Fragmin 2500 IU / 0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/797Pfizer Croatia d.o.o.136,03 
Fragmin 5000 IU / 0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/798Pfizer Croatia d.o.o.259,13 
Fragmin 7500 IU / 0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,3 ml otopine, u kutijidalteparinnatrijB01AB04UP/I-530-09/17-02/799Pfizer Croatia d.o.o.315,50 
Fraxiparine 2850 IU anti-Xa/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-343893634-01Mylan Hrvatska d.o.o.149,97 
Fraxiparine 3800 IU anti-Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-715087956-01Mylan Hrvatska d.o.o.200,63 
Fraxiparine 5700 IU anti-Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-759400971-01Mylan Hrvatska d.o.o.272,47 
Fraxiparine 7600 IU anti-Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s pričvršćenom iglom, u kutijinadroparinkalcijB01AB06HR-H-727205181-01Mylan Hrvatska d.o.o.347,17 
Fromilid 125 mg/5 ml granule za oralnu suspenziju, 25 g granula u bočici za pripremu 60 ml oralne suspenzije, štrcaljka za usta, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-148376472-01Krka – farma d.o.o.32,60 
Fromilid 250 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-431870434-01Krka – farma d.o.o.42,42 
Fromilid 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-287481891-01Krka – farma d.o.o.66,08 
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-03Krka – farma d.o.o.100,29 
Fromilid uno 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-755419838-02Krka – farma d.o.o.59,57 
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,25 ml suspenzije, s 1 priloženom iglom, u kutijiinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-436912048-05Pfizer Croatia d.o.o.248,98 
FSME-IMMUN 0,5 ml, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, s 1 priloženom iglom, u kutijiinaktivirani virus krpeljnog encefalitisa (soj Neudörfl)J07BA01HR-H-946437793-05Pfizer Croatia d.o.o.288,48 
Fulphila 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/18/1329/002Mylan S.A.S.4.246,52 
Fulvestrant Accord 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine i 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-382264304-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.3.275,19 
Fulvestrant AptaPharma 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine, 2 igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-804002250-02Apta Medica Internacional d.o.o.3.275,19 
Fulvestrant EVER Pharma 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine i 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-033324145-02EVER Valinject GmbH3.275,19 
Fulvestrant Mylan 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopinefulvestrantL02BA03EU/1/17/1253/002Mylan S.A.S.3.275,19 
Fulvestrant Pliva 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 5 ml otopine, 2 sigurnosne igle, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-127599996-02Pliva Hrvatska d.o.o.3.275,19 
Fulvestrant Sandoz 250 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjenje štrcaljke s 5 ml otopine, u kutijifulvestrantL02BA03HR-H-922713491-02Sandoz d.o.o.3.275,19 
Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte, 1 bočica s 2,5 ml laka i 10 špatula, u kutijiamorolfinkloridD01AE16HR-H-504891794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.127,89 
Furexa 1,5 g prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-268330133-01Alkaloid d.o.o.133,32 
Furexa 750 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijicefuroksimnatrijJ01DC02HR-H-065732603-01Alkaloid d.o.o.74,50 
Furocef 500 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijicefuroksimaksetilJ01DC02HR-H-197886716-03Krka – farma d.o.o.67,67 
Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-711394667-02hameln pharma gmbh30,47 
Fursemid 20 mg/2 ml otopina za injekciju, 5 staklenih ampula s 2 ml otopine za injekcije, u kutijifurosemidnatrijC03CA01HR-H-471337898-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.15,08 
Fursemid forte 500 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-203699753-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,93 
Fusicutan 20 mg/g krema, 1 tuba sa 15 g kreme, u kutijifusidatna kiselina hemihidratD06AX01HR-H-701755470-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.21,90 
Fusicutan 20 mg/g mast, 1 tuba sa 15 g masti, u kutijifusidatna kiselina hemihidratD06AX01HR-H-927068694-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.23,15 
Fusicutan Plus 20 mg/g + 1 mg/g krema, 1 tuba s 15 g kreme, u kutijifusidatna kiselina hemihidrat; betametazonvaleratD07CC01HR-H-807587009-02Mibe Pharmaceuticals d.o.o.42,15 
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki/ulošku, 5 napunjenih štrcaljki s 7,5 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-860656850-04Bayer d.o.o.2.123,53 
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 15 ml otopine, u kutijigadobutrolV08CA09HR-H-640080282-05Bayer d.o.o.908,91 
Galafold 123 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisterumigalastatA16AX14EU/1/15/1082/001Amicus Therapeutics Europe Limited118.185,06 
Galvus 50 mg tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptinA10BH02EU/1/07/414/006Novartis Europharm Limited273,40 
Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-251167379-02Jana Pharm d.o.o.727,77 
Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina, 1 bočica s 3 ml otopinebimatoprost; timololmaleatS01ED51EU/1/06/340/001Allergan Pharmaceuticals Ireland140,27 
Garamycin 120 mg/1,5 ml otopina za injekciju/ infuziju, 10 ampula sa po 1,5 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-572831752-01Krka – farma d.o.o.154,90 
Garamycin 80 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula po 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-862876271-01Krka – farma d.o.o.73,57 
Gardasil 9 suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)J07BM03EU/1/15/1007/002MSD VACCINS903,08 
Gardin 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelbesilatB01AC04HR-H-731507161-01Mylan Hrvatska d.o.o.74,48 
Gastrografin 0,1 g/ml + 0,66 g/ml oralna/rektalna otopina, 100 ml otopine u bočici, u kutijimeglumin amidotrizoat; natrijev amidotrizoatV08AA12HR-H-901124749-01Bayer d.o.o.113,67 
Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 40 ml koncentrataobinutuzumabL01XC15EU/1/14/937/001Roche Registration GmbH22.557,25 
Gefitinib Alpha-Medical 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-781050601-01Alpha-Medical d.o.o.10.314,00 
Gefitinib Alvogen 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u vrećici, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-632324713-01Zentiva k.s.10.314,00 
Gefitinib Pliva 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-317459732-01Pliva Hrvatska d.o.o.10.314,00 
Gefitinib Sandoz 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijigefitinibL01XE02HR-H-844090380-02Sandoz d.o.o.9.198,00 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-420311969-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.366,56 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-420311969-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.80,38 
Gemcitabin Accord 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-420311969-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.871,44 
Gemcitabin Kabi 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijgemcitabinkloridL01BC05HR-H-968252215-01Fresenius Kabi d.o.o.565,83 
Gemcitabin Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-485306394-01Fresenius Kabi d.o.o.118,98 
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-343193993-02Sandoz d.o.o.385,52 
Gemcitabin Sandoz 40 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-343193993-01Sandoz d.o.o.79,02 
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-812600746-01Pfizer Croatia d.o.o.10.532,18 
Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-358647692-01Pfizer Croatia d.o.o.10.532,18 
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih Go-Quick brizgalica (dvodijelni uložak s praškom i otapalom), u kutijisomatropinH01AC01HR-H-271559549-01Pfizer Croatia d.o.o.4.908,72 
Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku, 5 dvodijelnih uložaka s praškom i otapalom, u kutijisomatropinH01AC01HR-H-283274235-01Pfizer Croatia d.o.o.4.908,72 
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 120 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-082499820-02B. Braun Adria d.o.o.981,50 
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml otopina za infuziju, 80 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-082499820-01B. Braun Adria d.o.o.524,27 
Gentamicin Belupo 120 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-547428122-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.154,90 
Gentamicin Belupo 80 mg/2 ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijigentamicinsulfatJ01GB03HR-H-829256333-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.73,57 
Geonistin 100 mg/ 100 000 IU tablete za rodnicu, 6 tableta u blisteru, u kutijinistatin; oksitetraciklinkloridG01AA51HR-H-041539567-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,49 
Gilenya 0,25 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/11/677/008Novartis Europharm Limited9.315,13 
Gilenya 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27EU/1/11/677/005Novartis Europharm Limited10.396,96 
GIOTRIF 20 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13EU/1/13/879/003Boehringer Ingelheim International GmbH13.975,92 
GIOTRIF 30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13EU/1/13/879/006Boehringer Ingelheim International GmbH13.866,25 
GIOTRIF 40 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruafatinibdimaleatL01XE13EU/1/13/879/009Boehringer Ingelheim International GmbH13.866,25 
Gitrabin 1000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-808889278-01Teva B.V.565,83 
Gitrabin 200 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-499292652-01Teva B.V.118,98 
Gitrabin 2000 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijigemcitabinkloridL01BC05HR-H-537432592-01Teva B.V.942,05 
Glaumax 20 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijidorzolamidklorid; timololmaleatS01ED51HR-H-972095146-01Jadran Galenski laboratorij d.d.67,93 
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijiglibenklamidA10BB01HR-H-647172670-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.57,46 
Glibenclamid Genericon 3,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglibenklamidA10BB01HR-H-647172670-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.15,75 
Gliclada 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-934668649-02Krka – farma d.o.o.36,40 
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-427929126-04Krka – farma d.o.o.32,60 
Gliclada 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-427929126-06Krka – farma d.o.o.67,00 
Gliclada 90 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-976762113-03Krka – farma d.o.o.32,50 
Glika 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-059594135-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.36,40 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.32,60 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.67,00 
Glika 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijigliklazidA10BB09HR-H-848978306-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.100,20 
Glimepirid PharmaS 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-976085222-01PharmaS d.o.o.16,80 
Glimepirid PharmaS 2 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-976085222-02PharmaS d.o.o.33,60 
Glimepirid PharmaS 3 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-625922856-01PharmaS d.o.o.23,70 
Glimepirid PharmaS 3 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglimepiridA10BB12HR-H-625922856-02PharmaS d.o.o.46,60 
Gliolan 30 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 1 boca s 1,5 g praškaklorid 5-aminolevulinatne kiselineL01XD04EU/1/07/413/001medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH7.330,95 
Glivec 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01EU/1/01/198/008Novartis Europharm Limited3.162,80 
Glivec 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01EU/1/01/198/010Novartis Europharm Limited5.728,60 
Gloftrinid 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, u kutijibortezomib (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)L01XX32HR-H-323257063-01Alkaloid - INT d.o.o.4.622,29 
GlucaGen HypoKit 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s otapalom i iglom, u kutijiglukagonH04AA01HR-H-628981009-01Novo Nordisk A/S121,58 
Glucobay 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiakarbozaA10BF01HR-H-004155421-01Bayer d.o.o.30,60 
Glucobay 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiakarbozaA10BF01HR-H-720831879-01Bayer d.o.o.22,80 
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-841365882-04Merck d.o.o.41,20 
Glucophage 1000 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-841365882-02Merck d.o.o.11,40 
Glucophage 500 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-839391381-02Merck d.o.o.30,67 
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-213830516-02Merck d.o.o.32,00 
Glucophage 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-213830516-01Merck d.o.o.11,40 
Glucophage XR 1000 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-669077962-01Merck d.o.o.27,90 
Glucophage XR 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-536355467-01Merck d.o.o.18,70 
Glucophage XR 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-310851737-01Merck d.o.o.23,40 
Glucovance 500 mg/2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminklorid; glibenklamidA10BD02HR-H-479494195-01Merck d.o.o.16,65 
Glucovance 500 mg/5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminklorid; glibenklamidA10BD02HR-H-253928915-01Merck d.o.o.17,85 
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-478749307-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,40 
Gluformin 1 g filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-478749307-03Pliva Hrvatska d.o.o.36,53 
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-802195557-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,40 
Gluformin 850 mg filmom obložene tablete, 80 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-802195557-03Pliva Hrvatska d.o.o.32,27 
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 100 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-595995908-02Pliva Hrvatska d.o.o.52,67 
Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijimetforminkloridA10BA02HR-H-595995908-04Pliva Hrvatska d.o.o.53,40 
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukoza hidrat; natrijev kloridB05BB02HR-H-581419757-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu104,15 
Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza hidrat; natrijev kloridB05BB02HR-H-581419757-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu124,97 
Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza hidrat; natrijev kloridB05BB02HR-H-388773649-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu126,50 
Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju, 20 vrećica s 500 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-348663265-03Baxter d.o.o.203,00 
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 250 ml otopine, 30 vrećica u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-312804399-03Baxter d.o.o.252,40 
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica s 500 ml otopine, 20 vrećica u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-312804399-04Baxter d.o.o.177,13 
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 50 vrećica u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-312804399-02Baxter d.o.o.378,50 
Glukoza 5% Viaflo, otopina za infuziju, 1 vrećica sa 100 ml otopine, 60 vrećica u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-312804399-07Baxter d.o.o.448,00 
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-396797748-02B. Braun Adria d.o.o.125,40 
Glukoza B. Braun 100 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-396797748-01B. Braun Adria d.o.o.120,73 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 100 ml otopine u Ecoflac plus boci, 20 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-687909088-01B. Braun Adria d.o.o.202,27 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 1000 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-687909088-04B. Braun Adria d.o.o.157,10 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 250 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-687909088-02B. Braun Adria d.o.o.82,97 
Glukoza B. Braun 50 mg/ml otopina za infuziju, 500 ml otopine u Ecoflac plus boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-687909088-03B. Braun Adria d.o.o.115,07 
Glukoza Fresenius Kabi 10% otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-497555206-01Fresenius Kabi d.o.o.120,73 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 100 ml otopine u boci, 40 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-01Fresenius Kabi d.o.o.354,40 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 100 ml otopine u vreći, 50 vreća u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-05Fresenius Kabi d.o.o.376,00 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 1000 ml otopine u vreći, 10 vreća u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-08Fresenius Kabi d.o.o.157,10 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 250 ml otopine u boci, 20 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-02Fresenius Kabi d.o.o.183,60 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 250 ml otopine u vreći, 30 vreća u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-06Fresenius Kabi d.o.o.252,40 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 50 ml otopine u vreći, 60 vreća u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-04Fresenius Kabi d.o.o.432,60 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 500 ml otopine u boci, 10 boca u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-03Fresenius Kabi d.o.o.115,07 
Glukoza Fresenius Kabi 5% otopina za infuziju, 500 ml otopine u vreći, 20 vreća u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-238420460-07Fresenius Kabi d.o.o.177,13 
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-038647453-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu80,07 
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-038647453-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu120,73 
Glukoza HZTM 10% otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-038647453-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu195,30 
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 10 boca s 250 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-686695433-02Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu82,97 
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-686695433-03Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu115,07 
Glukoza HZTM 5% otopina za infuziju, 20 boca s 100 ml otopine, u kutijiglukoza hidratB05BA03HR-H-686695433-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu202,27 
Glurenorm 30 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiglikvidonA10BB08HR-H-740734183-01Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.53,60 
Glypressin 1 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, jedna bočica s praškom, jedna ampula s otapalom, 5 kompleta u kutijiterlipresin acetatH01BA04HR-H-413434003-01Ferring GmbH1.253,30 
Glypvilo 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijivildagliptinA10BH02HR-H-058955252-04Krka – farma d.o.o.273,40 
GNAK 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 vrećica sa 1000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, 10 vrećica u kutiji, 1 vrećica sa 1000 ml otopine u zaštitnoj vrećici, 10 vrećica u kutijiglukoza i elektrolitiB05BB02HR-H-735820593-01Baxter d.o.o.324,70 
GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrograma/0,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/033Merck Europe B.V.639,40 
GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrograma/0,75 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,75 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/034Merck Europe B.V.914,20 
GONAL-f 75 IU (5,5 mikrograma) prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 1 ml otapalafolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/025Merck Europe B.V.176,96 
GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 mikrograma/1,5 ml) otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 1,5 ml otopinefolitropin alfaG03GA05EU/1/95/001/035Merck Europe B.V.2.009,54 
Gopten 0,5 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-387014960-01Mylan Hrvatska d.o.o.40,50 
Gopten 2 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-960018093-01Mylan Hrvatska d.o.o.37,33 
Gopten 4 mg kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijitrandolaprilC09AA10HR-H-201573480-01Mylan Hrvatska d.o.o.31,27 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijikunićji imunoglobulin protiv timocita, za ljudeL04AA04HR-H-421675779-01Neovii Biotech GmbH3.068,95 
Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijikunićji imunoglobulin protiv timocita, za ljudeL04AA04HR-H-421675779-02Neovii Biotech GmbH30.689,53 
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronkloridA04AA02HR-H-883995204-01Fresenius Kabi d.o.o.159,85 
Granizetron Kabi 1 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 3 ml otopine za injekciju, u kutijigranizetronkloridA04AA02HR-H-883995204-02Fresenius Kabi d.o.o.433,03 
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 300 tableta u blisterusildenafilcitratG04BE03EU/1/16/1137/005Accord Healthcare S.L.U.7.168,00 
Granpidam 20 mg filmom obložene tablete, 90 tableta u blisterusildenafilcitratG04BE03EU/1/16/1137/004Accord Healthcare S.L.U.2.150,40 
GRANUPAS 4 g želučanootporne granule, 30 vrećica s granulamaparaaminosalicilatna kiselinaJ04AA01EU/1/13/896/001Eurocept International B.V.2.960,10 
Grasustek 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,6 ml otopinepegfilgrastimL03AA13EU/1/19/1375/001Juta Pharma GmbH4.246,52 
Grazax 75 000 SQ T oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardizirani ekstrakt alergena peludi livadne mačiceV01AA02HR-H-377814790-01ALK-Abelló A/S/u postupku određivanja iznimno više cijene
Greccas 90 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijitikagrelorB01AC24HR-H-693796328-03Belupo lijekovi i kozmetika d.d.491,68 
Grenalvon 0,5 mg tvrde kapsule, 100 kapsula u bočici, u kutijianagrelidklorid hidratL01XX35HR-H-649690602-02Zentiva k.s.1.826,67 
Gyno-Daktarin 200 mg vagitoriji, 7 vagitorija u stripu, u kutijimikonazolnitratG01AF04HR-H-032433337-01Krka – farma d.o.o.37,31 
Haemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIII prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml otapala i 1 sustav za prijenos s filterom 20/20, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-533693582-01CSL Behring GmbH2.029,94 
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haloperidol depo Krka 50 mg/ml otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidoldekanoatN05AD01HR-H-978671231-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Haloperidol Krka 2 mg tablete, 25 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-381534510-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Harvoni 90 mg/400 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u bociledipasvir; sofosbuvirJ05AP51EU/1/14/958/001Gilead Sciences Ireland UC111.771,89 
HBVAXPRO 10 mikrograma, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 1 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/028MSD VACCINS/u postupku određivanja iznimno više cijene
HBVAXPRO 5 mikrograma suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)J07BC01EU/1/01/183/025MSD VACCINS725,53 
Heferol 350 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiželjezov fumaratB03AA02HR-H-404682065-01Alkaloid d.o.o.25,82 
Helex 0,25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-838993442-01Krka – farma d.o.o.14,20 
Helex 0,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-571206201-01Krka – farma d.o.o.20,50 
Helex 1 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-670959113-01Krka – farma d.o.o.34,70 
Helex 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijialprazolamN05BA12HR-H-662933581-03Krka – farma d.o.o.47,10 
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 2 vrećice za izdahnuti zrak13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/002INFAI GmbH170,83 
Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu, posudica s 75 mg praška i 4 spremnika za uzorkovanje izdahnutog zraka13C-ureaV04CX05EU/1/97/045/001INFAI GmbH170,83 
Hemangiol 3,75 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 120 ml otopinepropranololkloridC07AA05EU/1/14/919/001Pierre Fabre Dermatologie1.349,20 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,4 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/002Roche Registration GmbH32.103,36 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,7 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/003Roche Registration GmbH56.070,69 
Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/004Roche Registration GmbH80.038,07 
Hemlibra 30 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopineemicizumabB02BX06EU/1/18/1271/001Roche Registration GmbH16.110,89 
Hemosol B0 otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju, 1 vreća s dva odjeljka s 5000 ml otopine, 2 vreće u kutijilaktatna kiselina i elektrolitiB05ZBHR-H-037692627-01Baxter Holding B.V.226,90 
Hepa-Merz 3 g granule za oralnu otopinu, 30 vrećica s 5 g granula, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAHR-H-362690583-01Merz Pharmaceuticals GmbH217,21 
Hepa-Merz 5 g/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijiL-ornitin-L-aspartatA05BAHR-H-407623810-02Merz Pharmaceuticals GmbH445,25 
Heparin MS Pliva 250 IU/g + 15 mg/g + 1,5 mg/g krema, 30 g kreme u tubi, u kutijisalicilatna kiselina; metilsalicilat; heparinnatrijC05BA53HR-H-674296657-01Pliva Hrvatska d.o.o.28,06 
Heparin Panpharma 5 000 IU/ml otopina za injekciju/infuziju, 10 bočica s 5 ml otopine, u kutijiheparinnatrijB01AB01HR-H-051093075-01Panpharma330,67 
Hepsera 10 mg tablete, 30 tableta u bočiciadefovirdipivoksilJ05AF08EU/1/03/251/001Gilead Sciences Ireland UC2.857,50 
Heptanon 10 mg/ml oralne kapi, otopina, 10 ml otopine u bočici s kapaljkom, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-339478974-01Pliva Hrvatska d.o.o.42,30 
Herceptin 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/00/145/001Roche Registration GmbH3.276,29 
Herceptin 600 mg otopina za injekciju u bočici, 1 bočica s 5 ml otopinetrastuzumabL01XC03EU/1/00/145/002Roche Registration GmbH11.534,63 
Herplexim 50 mg/g krema, 10 g kreme u tubi, u kutijiaciklovirD06BB03HR-H-799379624-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.62,74 
Herplexim 50 mg/g krema, 5 g kreme u tubi, u kutijiaciklovirD06BB03HR-H-799379624-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.50,70 
Herzuma 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/17/1257/001Celltrion Healthcare Hungary Kft.3.276,29 
Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijecjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK), poliomijelitisa (inaktiviranog) i Haemophilus influenzae tip b (konjugiranog), adsorbiranoJ07CA09EU/1/13/828/006Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Hidrasec 10 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-944929327-01Bioprojet Pharma77,04 
Hidrasec 30 mg granule za oralnu suspenziju, 16 vrećica s granulama, u kutijiracekadotrilA07XA04HR-H-113623607-01Bioprojet Pharma77,04 
Hizentra 200 mg/ml otopina za supkutanu injekciju, 1 bočica s 10 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01EU/1/11/687/004CSL Behring GmbH880,21 
Hizentra 200 mg/ml otopina za supkutanu injekciju, 1 bočica s 5 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01EU/1/11/687/001CSL Behring GmbH445,13 
Holoxan 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-792917744-01Baxter d.o.o.228,90 
Holoxan 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijiifosfamidL01AA06HR-H-366159114-01Baxter d.o.o.134,57 
Hukyndra 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/21/1589/005Stada Arzneimittel AG4.521,92 
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/005Mylan S.A.S.4.622,87 
Hulio 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1319/002Mylan S.A.S.4.622,87 
Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/044Eli Lilly Nederland B.V.241,77 
Humalog 100 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/031Eli Lilly Nederland B.V.241,45 
Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/004Eli Lilly Nederland B.V.229,55 
Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/041Eli Lilly Nederland B.V.486,40 
Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/033Eli Lilly Nederland B.V.248,13 
Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/008Eli Lilly Nederland B.V.237,70 
Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/035Eli Lilly Nederland B.V.247,08 
Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzijeinzulin lisproA10AC04EU/1/96/007/006Eli Lilly Nederland B.V.235,25 
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-616358756-02Kedrion S.p.A.450,39 
Human albumin Kedrion 200 g/l otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijialbumin, ljudskiB05AA01HR-H-616358756-01Kedrion S.p.A.233,93 
Humira 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,2 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/022AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.596,63 
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/017AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG4.521,92 
Humira 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,4 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/013AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.076,39 
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/021AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.464,86 
Humira 80 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/03/256/020AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG5.464,86 
Humulin M3 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AD01HR-H-162520244-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.185,60 
Humulin N 100 IU/ml suspenzija za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml suspenzije, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AC01HR-H-382405435-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.174,00 
Humulin R 100 IU/ml otopina za injekciju u ulošku, 5 uložaka s 3 ml otopine, u kutijiinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01HR-H-423917539-01Eli Lilly Hrvatska d.o.o.171,95 
Hyalgan 20 mg/2 ml otopina za injekciju, 1 bočica s 2 ml otopine u blisteru, u kutijinatrijev hijaluronidatM09AX01HR-H-632774064-01Fidia Farmaceutici S.p.A.255,47 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekankloridL01XX17EU/1/96/027/006Novartis Europharm Limited697,10 
HYCAMTIN 1 mg tvrde kapsule, 10 kapsula u blisterutopotekankloridL01XX17EU/1/96/027/007Novartis Europharm Limited2.678,07 
Hypnomidate 2 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 10 ml otopine, u kutijietomidatN01AX07HR-H-990410340-01Piramal Critical Care B.V.35,18 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/001Baxalta Innovations GmbH1.060,19 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica s 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/002Baxalta Innovations GmbH2.150,18 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/003Baxalta Innovations GmbH4.228,51 
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/005Sandoz GmbH4.622,87 
Hyrimoz 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/18/1286/002Sandoz GmbH4.622,87 
Hyzaar 100 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-883944358-01Organon Pharma d.o.o.34,44 
Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilosartankalij; hidroklorotiazidC09DA01HR-H-667284558-01Organon Pharma d.o.o.29,77 
Iasibon 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterunatrijev ibandronat hidratM05BA06EU/1/10/659/001Pharmathen S.A.1.135,12 
Ibadron 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-336375718-02Makpharm d.o.o.1.336,80 
Ibandronat PharmaS 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-130630697-01PharmaS d.o.o.74,30 
Ibandronat Sandoz 150 mg filmom obložene tablete, 1 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-758910209-01Sandoz d.o.o.74,30 
Ibat 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijinatrijev ibandronat hidratM05BA06HR-H-300266446-02Zentiva k.s.1.336,80 
IBRANCE 100 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/012Pfizer Europe MA EEIG20.298,95 
IBRANCE 100 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/003Pfizer Europe MA EEIG20.541,29 
IBRANCE 125 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/014Pfizer Europe MA EEIG20.298,95 
IBRANCE 125 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/005Pfizer Europe MA EEIG20.541,29 
IBRANCE 75 mg filmom obložene tablete, 21 tableta u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/010Pfizer Europe MA EEIG20.298,95 
IBRANCE 75 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupalbociklibL01XE33EU/1/16/1147/001Pfizer Europe MA EEIG20.426,21 
Ibuprofen Alkaloid 20 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-233790703-01Alkaloid – INT d.o.o.24,33 
Ibuprofen Belupo 100 mg/5 ml oralna suspenzija, 100 ml suspenzije u bočici i štrcaljka za doziranje, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-973714013-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,67 
Ibuprofen Belupo 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-179946782-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.19,30 
Ibuprofen Belupo 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-904876084-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.20,80 
Ibuprofen Belupo 800 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-398049000-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,55 
Ibuprofen forte Alkaloid 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-266357208-01Alkaloid – INT d.o.o.32,67 
Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-786829989-01Jadran Galenski laboratorij d.d.23,67 
Ibuprofen JGL 40 mg/ml oralna suspenzija, 1 bočica sa 100 ml suspenzije, dozirna štrcaljka, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-260549794-01Jadran Galenski laboratorij d.d.32,33 
Ibuprofen Mibe 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-273436859-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.19,30 
Ibuprofen Mibe 600 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-134614564-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.20,80 
Ibuprofen Mibe 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofenM01AE01HR-H-921717286-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.52,70 
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 24 tableta u blisteru, u kutijiibuprofen-DL-lizinM01AE01HR-H-948734629-01Pliva Hrvatska d.o.o.39,12 
Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiibuprofen-DL-lizinM01AE01HR-H-948734629-02Pliva Hrvatska d.o.o.19,30 
Icatibant Accord 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02EU/1/21/1567/001Accord Healthcare S.L.U.9.168,16 
Iclusig 15 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociponatinibkloridL01XE24EU/1/13/839/001Incyte Biosciences Distribution B.V.41.878,00 
Iclusig 45 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bociponatinibkloridL01XE24EU/1/13/839/003Incyte Biosciences Distribution B.V.38.170,00 
Idacio 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/19/1356/003Fresenius Kabi Deutschland GmbH4.622,87 
IDELVION 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/003CSL Behring GmbH16.354,46 
IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/004CSL Behring GmbH32.662,18 
IDELVION 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/001CSL Behring GmbH4.103,73 
IDELVION 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 2,5 ml otapalaalbutrepenonakog alfaB02BD04EU/1/16/1095/002CSL Behring GmbH8.187,34 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-03Kedrion S.p.A.2.382,35 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-01Kedrion S.p.A.397,47 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-04Kedrion S.p.A.4.324,46 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-02Kedrion S.p.A.1.116,68 
Igzelym 90 mg filmom obložene tablet, 56 tableta u blisterutikagrelorB01AC24HR-H-068420536-02Mylan Ireland Limited491,68 
Ikatibant Fresenius 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka sa 3 ml otopine s 1 iglom, u kutijiikatibantB06AC02HR-H-144595233-01Fresenius Kabi d.o.o.9.168,16 
Ikatibant Teva 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 3 ml otopineikatibantB06AC02HR-H-164726004-01Teva B.V.9.168,16 
IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija, 30 jednodoznih spremnika s 0,3 ml emulzijeciklosporinS01XA18EU/1/15/990/001Santen Oy780,90 
Ilaris 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 1 ml otopinekanakinumabL04AC08EU/1/09/564/004Novartis Europharm Limited81.171,16 
Imakrebin 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-922215032-04Zentiva k.s.3.162,80 
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-833441349-07Zentiva k.s.28.728,60 
Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-833441349-03Zentiva k.s.5.728,60 
Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01EU/1/13/845/016Accord Healthcare S.L.U.3.162,80 
Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruimatinibmesilatL01XE01EU/1/13/845/020Accord Healthcare S.L.U.5.728,60 
Imatinib Alkaloid-INT 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-814472469-03Alkaloid d.o.o.3.162,80 
Imatinib Alkaloid-INT 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-134589831-03Alkaloid – INT d.o.o.5.728,60 
Imatinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-570326507-01Sandoz d.o.o.3.162,80 
Imatinib Sandoz 400 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiimatinibmesilatL01XE01HR-H-270533119-02Sandoz d.o.o.5.728,60 
IMBRUVICA 140 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27EU/1/14/945/007Janssen-Cilag International NV12.884,95 
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 120 kapsula u bociibrutinibL01XE27EU/1/14/945/002Janssen-Cilag International NV53.992,00 
IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule, 90 kapsula u bociibrutinibL01XE27EU/1/14/945/001Janssen-Cilag International NV40.511,70 
IMBRUVICA 280 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27EU/1/14/945/009Janssen-Cilag International NV25.510,15 
IMBRUVICA 420 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27EU/1/14/945/011Janssen-Cilag International NV38.082,80 
IMBRUVICA 560 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruibrutinibL01XE27EU/1/14/945/012Janssen-Cilag International NV50.665,16 
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratadurvalumabL01XC28EU/1/18/1322/001AstraZeneca AB20.224,46 
IMFINZI 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2,4 ml koncentratadurvalumabL01XC28EU/1/18/1322/002AstraZeneca AB4.927,37 
Imigran 20 mg po dozi, sprej za nos, otopina, 0,1 ml otopine u bočici sa sustavom za raspršivanje; dvije bočice u blisterima, u kutijisumatriptanN02CC01HR-H-019195288-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited78,69 
Imigran 50 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijisumatriptansukcinatN02CC01HR-H-584958851-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited18,71 
Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijiimipenem hidrat; cilastatinnatrijJ01DH51HR-H-260156088-01Apta Medica Internacional d.o.o.630,13 
Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica od 20 ml s praškom, u kutijiimipenem hidrat; cilastatinnatrijJ01DH51HR-H-122046213-01Fresenius Kabi d.o.o.630,13 
Immunate 500 IU FVIII/375 IU vWF prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 5 ml otapala, 1 set za prijenos i filtriranje, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 igla za jednokratnu uporabu i 1 set za infuziju s krilcima, u kutijikoagulacijski faktor VIII, ljudski; von Willebrandov faktor, ljudskiB02BD06HR-H-927359696-01Baxalta Innovations GmbH1.468,23 
Immunine 600 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica sa 5 ml vode za injekcije, 1 igla za prijenos, 1 igla za odzračivanje, 1 filtar igla, 1 igla za jednokratnu uporabu, 1 štrcaljka za jednokratnu uporabu, 1 set za infuziju s leptirić iglom, u kutijikoagulacijski faktor IX, ljudskiB02BD04HR-H-392187268-01Baxalta Innovations GmbH2.141,89 
Imnovid 3 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/003Celgene Europe B.V.61.428,50 
Imnovid 4 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterupomalidomidL04AX06EU/1/13/850/004Celgene Europe B.V.62.189,96 
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijiinaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett)J07BF03HR-H-527075219-01Sanofi Pasteur/u postupku određivanja iznimno više cijene
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/006Samsung Bioepis NL B.V.4.622,87 
Imraldi 40 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 0,8 ml otopineadalimumabL04AB04EU/1/17/1216/002Samsung Bioepis NL B.V.4.622,87 
Imunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudski, 250 IU, otopina za injekciju, jedna staklena bočica s 250 IU, u kutijiimunoglobulin protiv hepatitisa B, ljudskiJ06BBUP/I-530-09/10-02/204Imunološki zavod d.d.350,00 
Imunoglobulin protiv tetanusa, ljudski, 250 IU, 1 staklena ampula s otopinom za injekciju s 250 IU imunoglobulina protiv tetanusa, ljudskog, u kutijiimunoglobulin protiv tetanusa, ljudskiJ06BB02UP/I-530-09/08-02/166Imunološki zavod d.d.67,96 
Imuran 50 mg filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijiazatioprinL04AX01HR-H-628872163-01Aspen Pharma Trading Limited130,33 
Incresync 25 mg/30 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterualogliptinbenzoat; pioglitazonkloridA10BD09EU/1/13/842/021Takeda Pharma A/S271,23 
Incruse Ellipta 55 mikrograma prašak inhalata, dozirani, 1 inhalator s 30 dozaumeklidinijbromidR03BB07EU/1/14/922/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited201,20 
Indamid SR 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-267721698-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,50 
Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiindapamidC03BA11HR-H-274348983-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,50 
Indometacin Belupo 25 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijiindometacinM01AB01HR-H-967900968-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,10 
Inegy 10 mg/10 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-251011951-01Organon Pharma d.o.o.159,32 
Inegy 10 mg/20 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-435536175-01Organon Pharma d.o.o.114,89 
Inegy 10 mg/40 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiezetimib; simvastatinC10BA02HR-H-814412843-01Organon Pharma d.o.o.145,88 
Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijekonjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i Haemophilus influenzae tip b (Hib) (adsorbirano)J07CA09EU/1/00/152/005GlaxoSmithKline Biologicals S.A.384,37 
Inflectra 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškominfliksimabL04AB02EU/1/13/854/001Pfizer Europe MA EEIG2.513,77 
Influvac suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijiSoj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip BJ07BB02HR-H-531363777-01Mylan Hrvatska d.o.o.36,87 
Influvac suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijipovršinski antigeni virusa influence, za sezonu aktualnih sojeva, tip A (H1N1), tip A (H3N2) i tip BJ07BB02HR-H-531363777-03Mylan Hrvatska d.o.o.36,87 
Influvac Tetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s iglom, u kutijipovršinski antigeni virusa influence (inaktivirani) sojeva tip A (H1N1), tip A (H3N2) i dva soja tipa BJ07BB02HR-H-942056158-01Mylan Hrvatska d.o.o.76,52 
Infusol otopina za infuziju, 10 boca s 500 ml otopine, u kutijielektrolitiB05BB01HR-H-290420093-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu86,50 
Inhixa 10 000 IU(100 mg)/1 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/010Techdow Pharma Netherlands B.V.410,23 
Inhixa 2000 IU(100 mg)/0,2 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,2 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/002Techdow Pharma Netherlands B.V.113,17 
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/004Techdow Pharma Netherlands B.V.218,33 
Inhixa 4000 IU(100 mg)/0,4 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,4 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/035Techdow Pharma Netherlands B.V.125,22 
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/006Techdow Pharma Netherlands B.V.299,70 
Inhixa 6000 IU(100 mg)/0,6 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 6 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/037Techdow Pharma Netherlands B.V.161,68 
Inhixa 8000 IU(100 mg)/0,8 ml, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 10 napunjenih štrcaljki s 0,6 ml otopineenoksaparinnatrijB01AB05EU/1/16/1132/008Techdow Pharma Netherlands B.V.347,20 
Inlyta 1 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17EU/1/12/777/002Pfizer Europe MA EEIG5.385,52 
Inlyta 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruaksitinibL01XE17EU/1/12/777/005Pfizer Europe MA EEIG26.581,33 
Inspra 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-730921224-01Pfizer Croatia d.o.o.127,20 
Inspra 50 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijieplerenonC03DA04HR-H-244093147-01Pfizer Croatia d.o.o.144,90 
Insuman Basal SoloStar 100 IU/ml suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml suspenzijeinzulin, ljudski (rDNA)A10AB01EU/1/97/030/148Sanofi-Aventis Deutschland GmbH182,37 
Integrilin 0,75 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/001GlaxoSmithKline (Ireland) Limited446,24 
Integrilin 2 mg/ml otopina za injekcije, 1 bočica sa 10 ml otopineeptifibatidB01AC16EU/1/99/109/002GlaxoSmithKline (Ireland) Limited137,36 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 100 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-03Biotest Pharma GmbH2.015,09 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 20 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-01Biotest Pharma GmbH397,47 
Intratect 50 g/l otopina za infuziju, 50 ml otopine u bočici, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-802350045-02Biotest Pharma GmbH1.032,89 
INVANZ 1 g prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomertapenemnatrijJ01DH03EU/1/02/216/001Merck Sharp & Dohme B.V.254,97 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/001Janssen-Cilag International NV536,39 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/021Janssen-Cilag International NV536,39 
INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/041Janssen-Cilag International NV536,39 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/006Janssen-Cilag International NV545,16 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/026Janssen-Cilag International NV545,16 
INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/045Janssen-Cilag International NV545,16 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/011Janssen-Cilag International NV766,64 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/031Janssen-Cilag International NV766,64 
INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 28 tableta u blisterupaliperidonN05AX13EU/1/07/395/049Janssen-Cilag International NV766,64 
Inzolfi 0,5 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisterufingolimodkloridL04AA27HR-H-552241724-02Sandoz d.o.o.10.396,96 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-02Bracco Imaging s.p.a.302,09 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-03Bracco Imaging s.p.a.561,47 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-01Bracco Imaging s.p.a.174,15 
Iomeron 300 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-853568028-04Bracco Imaging s.p.a.1.417,46 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-02Bracco Imaging s.p.a.342,23 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-03Bracco Imaging s.p.a.621,72 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-01Bracco Imaging s.p.a.199,93 
Iomeron 350 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-414078129-04Bracco Imaging s.p.a.1.639,44 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 100 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-02Bracco Imaging s.p.a.379,97 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-03Bracco Imaging s.p.a.696,22 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 50 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-01Bracco Imaging s.p.a.226,74 
Iomeron 400 mg I/ml otopina za injekciju, 1 boca s 500 ml otopine, u kutijijomeprolV08AB10HR-H-034202133-04Bracco Imaging s.p.a.1.964,33 
Ionolyte, otopina za infuziju, 1000 ml otopine u freeflex vrećici, 10 vrećica u kutijinatrijev acetat trihidrat i elektrolitiB05BB01HR-H-478143033-02Fresenius Kabi d.o.o.197,10 
Ionolyte, otopina za infuziju, 500 ml otopine u Freeflex vrećici, 20 vrećica u kutijinatrijev acetat trihidrat i elektrolitiB05BB01HR-H-478143033-01Fresenius Kabi d.o.o.266,20 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-03Bracco Imaging s.p.a.232,45 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-01Bracco Imaging s.p.a.74,49 
Iopamiro 300 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-140733276-02Bracco Imaging s.p.a.111,04 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 100 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-03Bracco Imaging s.p.a.249,62 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 200 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-04Bracco Imaging s.p.a.486,37 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 30 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-01Bracco Imaging s.p.a.75,97 
Iopamiro 370 otopina za injekcije, 50 ml otopine u bočici, u kutijijopamidolV08AB04HR-H-213064000-02Bracco Imaging s.p.a.126,63 
Ipinzan 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruvildagliptin; metforminkloridA10BD08HR-H-938760660-03Zentiva k.s.240,20 
Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator, 60 ampula s 2,5 ml otopine, u kutijiipratropijev bromid hidrat; salbutamolsulfatR03AL02HR-H-807555647-04Cipla Europe NV/u postupku određivanja iznimno više cijene
IRESSA 250 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisterugefitinibL01XE02EU/1/09/526/001AstraZeneca AB10.314,00 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-03Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.2.475,86 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-01Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.329,59 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.4.338,01 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-02Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.760,02 
Irinotekan Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-879693802-05Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.5.727,87 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-03Fresenius Kabi d.o.o.2.475,86 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-01Fresenius Kabi d.o.o.329,59 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-04Fresenius Kabi d.o.o.4.338,01 
Irinotekan Kabi 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-885268744-02Fresenius Kabi d.o.o.748,54 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 15 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-03Teva B.V.2.475,86 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 2 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-01Teva B.V.329,59 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 25 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-04Teva B.V.4.338,01 
Irinotesin 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu, u kutijiirinotekanklorid trihidratL01XX19HR-H-810518111-02Teva B.V.748,54 
Irumed 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-327520384-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.16,20 
Irumed 10 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-327520384-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,90 
Irumed 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-793477275-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,05 
Irumed 2,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-793477275-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,00 
Irumed 20 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-218634237-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.24,80 
Irumed 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-218634237-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.49,20 
Irumed 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-583293497-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.13,30 
Irumed 5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidratC09AA03HR-H-583293497-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,60 
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-169873914-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.35,40 
Iruzid 10 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-169873914-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.70,80 
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-962764695-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.32,90 
Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-962764695-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,80 
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-846676570-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.32,75 
Iruzid 20 mg/25 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilizinopril dihidrat; hidroklorotiazidC09BA03HR-H-846676570-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,50 
ISENTRESS 100 mg granule za oralnu suspenziju, 60 vrećicaraltegravirkalijJ05AX08EU/1/07/436/005Merck Sharp & Dohme B.V.1.425,30 
ISENTRESS 400 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirkalijJ05AX08EU/1/07/436/001Merck Sharp & Dohme B.V.4.078,00 
ISENTRESS 600 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u bociraltegravirkalijJ05AX08EU/1/07/436/006Merck Sharp & Dohme B.V.4.078,00 
ISMN Genericon 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-084645681-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.24,40 
ISMN Genericon 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-375096516-02Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.42,80 
ISMN JGL 20 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-005155199-01Jadran Galenski laboratorij d.d.24,40 
ISMN JGL 40 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-611379211-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,80 
Isocard 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-650046773-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.30,00 
Isocard 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 50 tableta u blisteru, u kutijiizosorbidmononitratC01DA14HR-H-963724025-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.65,25 
Isoprinosine Ewopharma 50 mg/ml sirup, 1 boca sa 150 ml sirupa i mjerna žličica, u kutijiinozin acedoben dimepranolJ05AX05HR-H-212963341-01Ewopharma International s.r.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Isoprinosine Ewopharma 500 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiinozin acedoben dimepranolJ05AX05HR-H-152615722-02Ewopharma International s.r.o.119,00 
Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-343032655-02Mylan Hrvatska d.o.o.42,10 
Isturisa 1 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruosilodrostatfosfatH02CA02EU/1/19/1407/001Recordati Rare Diseases14.714,40 
Isturisa 5 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteruosilodrostatfosfatH02CA02EU/1/19/1407/002Recordati Rare Diseases58.711,50 
Itrac 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-607425461-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.138,79 
Itrac 100 mg tvrde kapsule, 4 kapsule u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-607425461-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.21,01 
Itrakonazol PharmaS 100 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijiitrakonazolJ02AC02HR-H-500433332-02PharmaS d.o.o.138,79 
Itulazax 12 SQ-Bet oralni liofilizat, 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardnizirani ekstrakt alergena peludi bijele brezeV01AA05HR-H-926972641-01ALK-Abelló A/S790,95 
Itulazax 12 SQ-Bet oralni liofilizat, 90 oralnih liofilizata u blisteru, u kutijistandardnizirani ekstrakt alergena peludi bijele brezeV01AA05HR-H-926972641-02ALK-Abelló A/S2.663,10 
Ivabradin Accord 5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/17/1190/003Accord Healthcare S.L.U.159,97 
Ivabradin Accord 7,5 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivabradinkloridC01EB17EU/1/17/1190/010Accord Healthcare S.L.U.172,29 
Ivel 1 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijianastrozolL02BG03HR-H-428240035-01Mylan Hrvatska d.o.o.166,51 
IZ HRIG 500 Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski, 500 IU/bočici, otopina za injekciju, staklena bočica s 500 IU otopine za injekciju, u kutijiimunoglobulin protiv bjesnoće, ljudskiJ06BB05UP/I-530-09/13-01/07Imunološki zavod d.d.759,84 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 10 ml otopine za infuziju i igla s filtrom, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/98Imunološki zavod266,90 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica s 50 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/99Imunološki zavod1.032,89 
IZ IVIG 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju i sistem za infuziju, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02UP/I-530-09/07-02/100Imunološki zavod2.015,09 
Jakavi 15 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18EU/1/12/773/008Novartis Europharm Limited27.243,81 
Jakavi 20 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18EU/1/12/773/011Novartis Europharm Limited27.243,81 
Jakavi 5 mg tablete, 56 tableta u blisteruruksolitinibfosfatL01XE18EU/1/12/773/005Novartis Europharm Limited13.728,03 
Janumet 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidrat; metforminkloridA10BD07EU/1/08/455/010Merck Sharp & Dohme B.V.283,55 
Januvia 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/014Merck Sharp & Dohme B.V.267,77 
Januvia 25 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/002Merck Sharp & Dohme B.V.192,64 
Januvia 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterusitagliptinfosfat hidratA10BH01EU/1/07/383/008Merck Sharp & Dohme B.V.195,07 
Jardiance 10 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/014Boehringer Ingelheim International GmbH303,90 
Jardiance 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteruempagliflozinA10BK03EU/1/14/930/005Boehringer Ingelheim International GmbH303,80 
Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/020Boehringer Ingelheim International GmbH293,00 
Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulinagliptin; metforminkloridA10BD11EU/1/12/780/006Boehringer Ingelheim International GmbH293,00 
Jevtana 60 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,5 ml koncentrata i 1 bočica s 4,5 ml otapalakabazitakselL01CD04EU/1/11/676/001Sanofi-Aventis groupe28.329,21 
Jivi 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/003Bayer AG6.234,57 
Jivi 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/004Bayer AG12.414,39 
Jivi 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/005Bayer AG18.592,36 
Jivi 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapaladamoktokog alfa pegolB02BD02EU/1/18/1324/002Bayer AG3.144,48 
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 30 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/002Dr Falk Pharma GmbH829,20 
Jorveza 1 mg raspadljiva tableta za usta, 60 tableta u blisterubudezonidA07EA06EU/1/17/1254/003Dr Falk Pharma GmbH1.653,60 
Juluca 50 mg/25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bocidolutegravirnatrij; rilpivirinkloridJ05AR21EU/1/18/1282/001ViiV Healthcare BV5.777,20 
Kabazitaksel Accord 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 3 ml koncentratakabazitakselL01CD04EU/1/20/1448/001Accord Healthcare S.L.U.20.902,60 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4,5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-237716434-01EVER Valinject GmbH12.363,69 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-237716434-02EVER Valinject GmbH13.737,00 
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 6 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutijikabazitakselL01CD04HR-H-237716434-03EVER Valinject GmbH19.366,60 
Kabiven emulzija za infuziju, 1026 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, mastiB05BA10HR-H-708415004-01Fresenius Kabi d.o.o.850,81 
Kabiven emulzija za infuziju, 1540 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, mastiB05BA10HR-H-708415004-02Fresenius Kabi d.o.o.1.090,76 
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1440 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, emulzija mastiB05BA10HR-H-124901612-01Fresenius Kabi d.o.o.930,27 
Kabiven Peripheral emulzija za infuziju, 1920 ml emulzije u vrećici s tri odjeljka, u zaštitnoj vrećici, 4 vrećice u kutijiglukoza, aminokiseline i elektroliti, emulzija mastiB05BA10HR-H-124901612-03Fresenius Kabi d.o.o.1.184,65 
Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14EU/1/13/885/001Roche Registration GmbH12.905,79 
Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumab emtanzinL01XC14EU/1/13/885/002Roche Registration GmbH20.806,50 
Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisteruivakaftor; tezakaftor; eleksakaftorR07AX32EU/1/20/1468/001Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited77.145,41 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijikalcijev folinatV03AF03HR-H-636486129-02Pliva Hrvatska d.o.o.70,33 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 30 ml otopine, u kutijikalcijev folinatV03AF03HR-H-636486129-04Pliva Hrvatska d.o.o.143,41 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 5 ml otopine, u kutijikalcijev folinatV03AF03HR-H-636486129-01Pliva Hrvatska d.o.o.31,21 
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 50 ml otopine, u kutijikalcijev folinatV03AF03HR-H-636486129-05Pliva Hrvatska d.o.o.206,87 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 10 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-07Sandoz d.o.o.70,33 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 100 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-11Sandoz d.o.o.841,91 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-08Sandoz d.o.o.124,09 
Kalcijev folinat Sandoz 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica s 35 ml otopine, u kutijikalcijev folinat hidratV03AF03HR-H-798045388-09Sandoz d.o.o.160,95 
Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, 50 tableta u bočici, u kutijikalcijev karbonatA12AA04HR-H-858034896-01Krka – farma d.o.o./u postupku određivanja iznimno više cijene
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml oralna otopina, 5 boca sa 60 ml otopinelopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/003AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.778,00 
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterulopinavir; ritonavirJ05AR10EU/1/01/172/005AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG2.544,00 
Kalijev citrat JGL 20,5 mg/ml prašak za oralnu otopinu, 15 vrećica s po 5,6 g praška, u kutijikalijev citratA12BA30HR-H-227978570-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,00 
Kalijev jodid Sandoz 65 mg tablete, 2 tablete u blisteru, u kutijikalijev jodidV03AB21HR-H-316006942-01Sandoz d.o.o.8,16 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 10 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-03B. Braun Adria d.o.o.163,40 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 ampula s 20 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-04B. Braun Adria d.o.o.40,20 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 boca sa 100 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-02B. Braun Adria d.o.o.221,20 
Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 20 bočica s 50 ml koncentrata, u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-400842388-01B. Braun Adria d.o.o.127,80 
Kalijev klorid Belupo 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijikalijev kloridA12BA01HR-H-417838953-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.26,70 
Kalijev klorid JGL 500 mg tablete za oralnu otopinu, 30 tableta u blisteru, u kutijikalijev kloridA12BA01HR-H-737867644-01Jadran Galenski laboratorij d.d.26,70 
Kalinor šumeće tablete, 15 tableta u tubi, u kutijikalijev citrat; kalijev hidrogenkarbonat; citratna kiselina, bezvodnaA12BA30HR-H-760896859-01Desma GmbH32,25 
Kalufar 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-305819399-01Farmex d.o.o.589,40 
Kalufar 50 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijibikalutamidL02BB03HR-H-425313835-01Farmex d.o.o.157,27 
Kalydeco 150 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteruivakaftorR07AX02EU/1/12/782/005Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited55.893,60 
Kamiren 2 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-01Krka – farma d.o.o.28,60 
Kamiren 2 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-02Krka – farma d.o.o.42,90 
Kamiren 2 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-868744606-03Krka – farma d.o.o.124,20 
Kamiren 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-01Krka – farma d.o.o.29,33 
Kamiren 4 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-02Krka – farma d.o.o.39,30 
Kamiren 4 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-708601380-03Krka – farma d.o.o.98,40 
Kamiren XL 4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-366773352-01Krka – farma d.o.o.40,00 
Kamiren XL 4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijidoksazosinmesilatC02CA04HR-H-366773352-02Krka – farma d.o.o.79,40 
Kandepres 16 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-071620364-01Jadran Galenski laboratorij d.d.33,23 
Kandepres 8 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetilC09CA06HR-H-287763894-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,25 
Kandepres Plus 16 mg/12,5 mg tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijikandesartancileksetil; hidroklorotiazidC09DA06HR-H-002835572-01Jadran Galenski laboratorij d.d.39,95 
KANUMA 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentratasebelipaza alfaA16AB14EU/1/15/1033/001Alexion Europe SAS53.452,09 
KANJINTI 150 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/18/1281/001Amgen Europe B.V.3.276,29 
KANJINTI 420 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomtrastuzumabL01XC03EU/1/18/1281/002Amgen Europe B.V.7.953,98 
Kapecitabin Accord 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/002Accord Healthcare S.L.U.190,40 
Kapecitabin Accord 300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/008Accord Healthcare S.L.U.242,70 
Kapecitabin Accord 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/762/018Accord Healthcare S.L.U.1.146,80 
Kapecitabin JGL 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-685310481-01Jadran Galenski laboratorij d.d.1.146,80 
Kapecitabin Sandoz 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-795038747-01Sandoz d.o.o.1.146,80 
Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/001Teva B.V.190,40 
Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisterukapecitabinL01BC06EU/1/12/761/002Teva B.V.1.146,80 
Kapetral 150 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-102206309-01Alpha-Medical d.o.o.190,40 
Kapetral 500 mg filmom obložene tablete, 120 tableta u blisteru, u kutijikapecitabinL01BC06HR-H-043893207-01Alpha-Medical d.o.o.1.146,80 
Karmustin Teva 100 mg prašak i otapalo za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s otapalom, u kutijikarmustinL01AD01HR-H-333238133-01Teva GmbH7.867,47 
Kaspofungin PharmaS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-271238324-01PharmaS d.o.o.2.072,77 
Kaspofungin Pliva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-865026781-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.072,77 
Kaspofungin Pliva 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškom, u kutijikaspofunginacetatJ02AX04HR-H-680998323-01Pliva Hrvatska d.o.o.2.719,26 
Katena 100 mg kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-111674397-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.18,27 
Katena 300 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-099779637-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.114,50 
Katena 400 mg kapsule, 50 kapsula u blisteru, u kutijigabapentinN03AX12HR-H-398073486-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.128,50 
Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula s 1 ml suspenzije u blisteru, u kutijitriamkinolonacetonidH02AB08HR-H-363427938-01Krka – farma d.o.o.69,63 
Kengrexal 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškomkangrelorB01AC25EU/1/15/994/001Chiesi Farmaceutici S.p.A.25.658,45 
Keppra 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 5 ml koncentratalevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/033UCB Pharma S.A.1.171,00 
Keppra 100 mg/ml oralna otopina, 1 boca s 300 ml otopinelevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/027UCB Pharma S.A.338,00 
Keppra 1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/024UCB Pharma S.A.290,20 
Keppra 250 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/004UCB Pharma S.A.129,60 
Keppra 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterulevetiracetamN03AX14EU/1/00/146/010UCB Pharma S.A.162,00 
Kesimpta 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 1 napunjena brizgalica s 0,4 ml otopineofatumumabL04AA52EU/1/21/1532/003Novartis Ireland Limited/cijena nije dostupna temeljem članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/2019.).
Ketarenil filmom obložene tablete, 100 tableta u blisteru, u vrećici, u kutijiL- lizinacetat; alfa-ketoleucinkalcij; alfa-ketovalinkalcij; alfa-ketofenilalaninkalcijV06DDHR-H-240366619-01Fresenius Kabi d.o.o.390,33 
Ketoconazole HRA 200 mg tablete, 60 tableta u blisteruketokonazolJ02AB02EU/1/14/965/001HRA Pharma Rare Diseases4.139,20 
Ketonal 100 mg čepići, 12 čepića u stripu, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-590105362-01Sandoz d.o.o.23,64 
Ketonal 100 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-419864426-01Sandoz d.o.o.39,40 
Ketonal 25 mg/g gel, 50 g gela u tubi, u kutijiketoprofenM02AA10HR-H-394508249-01Sandoz d.o.o.30,33 
Ketonal 50 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-396927667-02Sandoz d.o.o.13,60 
Ketonal DUO 150 mg tvrde kapsule s prilagođenim oslobađanjem, 30 kapsula u blisteru, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-245211122-02Sandoz d.o.o.27,00 
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-01Sandoz d.o.o.14,27 
Ketonal forte 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-834540447-02Sandoz d.o.o.20,70 
Ketonal Rapid 50 mg granule za oralnu otopinu u vrećici, 30 dvodijelnih vrećica s granulama, u kutijiketoprofenlizinatM01AE03HR-H-678289012-01Sandoz d.o.o.35,10 
Ketonal retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-385597771-01Sandoz d.o.o.27,40 
Ketonal retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 30 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-385597771-02Sandoz d.o.o.41,10 
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/005Sanofi-Aventis groupe6.445,85 
Kevzara 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/001Sanofi-Aventis groupe6.640,25 
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 2 napunjene brizgalice s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/007Sanofi-Aventis groupe6.445,85 
Kevzara 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 2 napunjene štrcaljke s 1,14 ml otopinesarilumabL04AC14EU/1/17/1196/003Sanofi-Aventis groupe6.548,21 
KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 4 ml koncentratapembrolizumabL01XC18EU/1/15/1024/002Merck Sharp & Dohme B.V.22.683,16 
Kineret 100 mg/0,67 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 7 napunjenih štrcaljki s 0,67 ml otopineanakinraL04AC03EU/1/02/203/006Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)1.546,84 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 100 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/004Takeda Manufacturing Austria AG3.682,88 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 25 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/002Takeda Manufacturing Austria AG942,74 
Kiovig 100 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 50 ml otopineimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02EU/1/05/329/003Takeda Manufacturing Austria AG1.902,17 
Kisqali 200 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteruribociklibsukcinatL01XE42EU/1/17/1221/005Novartis Europharm Limited22.566,60 
Kivizidiale 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s 2,5 ml otopine, u kutijitravoprost; timololmaleatS01ED51HR-H-669618497-01Bausch Health Ireland Limited101,56 
Klavax BID 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom, mjerna žličica, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-558237914-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.31,97 
Klavax BID 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-366753663-01Mibe Pharmaceuticals d.o.o.67,71 
Klavobel BID 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-006061526-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.67,71 
Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-190024201-01Pliva Hrvatska d.o.o.123,22 
Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 5 bočica s praškom, u kutijiamoksicilinnatrij; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-855756355-01Pliva Hrvatska d.o.o.363,78 
Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s praškom za pripremu 70 ml suspenzije i štrcaljkom, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-334065495-02Pliva Hrvatska d.o.o.31,97 
Klavocin bid 875 mg + 125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u perforiranom blisteru s jediničnim dozama, u kutijiamoksicilinnatrij; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-358622283-02Pliva Hrvatska d.o.o.67,71 
Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-952642383-02Pliva Hrvatska d.o.o.74,20 
KlavoPhar 875 mg/125 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiamoksicilin trihidrat; kalijev klavulinatJ01CR02HR-H-193582528-01PharmaS d.o.o.67,71 
Klimicin 150 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-081302824-01Sandoz d.o.o.31,79 
Klimicin 300 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-855386885-01Sandoz d.o.o.36,16 
Klimicin 300 mg/2 ml otopina za injekciju/infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-018407308-01Sandoz d.o.o.170,47 
Klindamicin hameln 150 mg/ml otopina za injekciju / infuziju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-115926948-02hameln pharma gmbH170,47 
Klindamicin hameln 150 mg/ml otopina za injekciju / infuziju, 10 ampula s 4 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-115926948-05hameln pharma gmbh237,90 
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 4 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-729920283-01MIP Pharma Croatia d.o.o.96,93 
Klindamicin-MIP 150 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 5 bočica sa po 6 ml otopine, u kutijiklindamicinfosfatJ01FF01HR-H-729920283-02MIP Pharma Croatia d.o.o.88,35 
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 16 tableta u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-098047317-02MIP Pharma Croatia d.o.o.66,44 
Klindamicin-MIP 600 mg filmom obložene tablete, 32 tablete u blisteru, u kutijiklindamicinkloridJ01FF01HR-H-098047317-03MIP Pharma Croatia d.o.o.129,36 
Kllotas 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u bočici, u kutijidutasterid; tamsulozinkloridG04CA52HR-H-034911914-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.101,70 
Klofarabin Makpharm 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s koncentratom, u kutijiklofarabinL01BB06HR-H-540393693-01Makpharm d.o.o.7.105,14 
Klopidex 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelhidrogensulfatB01AC04HR-H-143599520-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,90 
Klopidogrel PharmaS 75 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelbesilatB01AC04HR-H-901391470-01PharmaS d.o.o.74,48 
Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema, 20 g kreme u tubi, u kutijiklotrimazolD01AC01HR-H-667399852-01Pliva Hrvatska d.o.o.22,60 
Klotrimazol Pliva 200 mg tablete za rodnicu, 3 tablete u blisteru, u kutijiklotrimazolG01AF02HR-H-718710441-01Pliva Hrvatska d.o.o.37,35 
Klozapin Accord 100 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-976848674-04Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.151,67 
Klozapin Accord 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-047845273-05Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.48,33 
Klozapin Alpha-Medical 100 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-659500131-01Alpha-Medical d.o.o.151,67 
Klozapin Alpha-Medical 25 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiklozapinN05AH02HR-H-383928355-01Alpha-Medical d.o.o.48,33 
Knavon 100 mg čepići, 12 čepića u stripu, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-109837667-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.23,64 
Knavon 50 mg tvrde kapsule, 25 kapsula u blisteru, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-703569674-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,33 
Knavon forte 100 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-462456086-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.14,27 
Knavon retard 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 20 tableta u bočici, u kutijiketoprofenM01AE03HR-H-015165319-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.27,40 
Kodeinfosfat Alkaloid 30 mg tablete, 10 tableta u stripu, u kutijikodeinfosfat seskvihidratR05DA04HR-H-543818665-01Alkaloid d.o.o.24,40 
Kogrel 75 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelhidrogensulfatB01AC04HR-H-319098079-01Sandoz d.o.o.64,90 
Kogrel 75 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijiklopidogrelhidrogensulfatB01AC04HR-H-319098079-02Sandoz d.o.o.138,80 
Kolistin Alvogen 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju, infuziju ili inhalaciju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-188595381-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD699,00 
Kolistin Alvogen 1 milijun IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-458384293-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD699,00 
Kolistin Alvogen 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju, infuziju ili inhalaciju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-403895480-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.597,75 
Kolistin Alvogen 2 milijuna IU prašak za otopinu za injekciju/infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijikolistimetatnatrijJ01XB01HR-H-936031676-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD1.597,75 
Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisterusaksagliptinklorid; metforminkloridA10BD10EU/1/11/731/009AstraZeneca AB318,20 
Konakion MM 10 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine, u kutijifitomenadionB02BA01HR-H-364029156-01Cheplapharm Arzneimittel GmbH20,42 
Kordobis 1,25 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-732086654-01Pliva Hrvatska d.o.o.11,93 
Kordobis 2,5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-167256962-01Pliva Hrvatska d.o.o.18,30 
Kordobis 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijibisoprololfumaratC07AB07HR-H-584474974-01Pliva Hrvatska d.o.o.21,80 
Koselugo 10 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bociselumetinibhidrogensulfatL01EE04EU/1/21/1552/001AstraZeneca AB39.479,87 
Koselugo 25 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bociselumetinibhidrogensulfatL01EE04EU/1/21/1552/002AstraZeneca AB98.309,25 
Kostarox 60 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-034074000-04Sandoz d.o.o.44,99 
Kostarox 90 mg filmom obložene tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijietorikoksibM01AH05HR-H-031947675-04Sandoz d.o.o.65,43 
Kovaltry 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/006Bayer AG5.162,03 
Kovaltry 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/008Bayer AG10.147,19 
Kovaltry 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml otapalaoktogog alfaB02BD02EU/1/15/1076/004Bayer AG2.604,37 
Kreon 10 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 kapsula u spremniku, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-423800596-01Mylan Hrvatska d.o.o.109,00 
Kreon 25 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 100 kapsula u spremniku, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-724454677-01Mylan Hrvatska d.o.o.264,00 
Kreon 35 000 želučanootporne kapsule, tvrde, 50 kapsula u bočici, u kutijigušterača, prašakA09AA02HR-H-401150260-01Mylan Hrvatska d.o.o.213,17 
Kventiax 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-654892104-02Krka – farma d.o.o.139,80 
Kventiax 200 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-165699832-02Krka – farma d.o.o.196,40 
Kventiax 25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-058209928-02Krka – farma d.o.o.63,40 
Kventiax 300 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-778679042-02Krka – farma d.o.o.299,60 
Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-547747784-04Krka – farma d.o.o.371,00 
Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-312890588-04Krka – farma d.o.o.332,80 
Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-173044630-04Krka – farma d.o.o.322,00 
Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 90 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-173044630-05Krka – farma d.o.o.854,40 
Kventiax SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-834485727-04Krka – farma d.o.o.438,20 
Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-515419067-04Krka – farma d.o.o.152,80 
Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-159403822-01PharmaS d.o.o.139,80 
Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-395032040-01PharmaS d.o.o.196,40 
Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-350411389-01PharmaS d.o.o.63,40 
Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-931238699-01PharmaS d.o.o.332,80 
Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-478380533-01PharmaS d.o.o.322,00 
Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-435981012-01PharmaS d.o.o.438,20 
Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem, 60 tableta u blisteru, u kutijikvetiapinfumaratN05AH04HR-H-760751440-02PharmaS d.o.o.152,80 
Kybernin P 500 prašak za otopinu za injekciju ili infuziju, 1 bočica s praškom, 1 bočica s 10 ml vode za injekcije i 1 šiljak za prijenos, u kutijiantitrombin IIIB01AB02HR-H-749555894-01CSL Behring GmbH945,00 
Kymriah 1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1 do 3 vrećicetisagenlekleucelL01XX71EU/1/18/1297/001Novartis Europharm Limited2.371.141,34 
Kyprolis 10 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/002Amgen Europe B.V.1.599,77 
Kyprolis 30 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/003Amgen Europe B.V.4.647,06 
KYPROLIS 60 mg prašak za otopinu za infuziju, 1 bočica s praškomkarfilzomibL01XX45EU/1/15/1060/001Amgen Europe B.V.8.088,73 
Lacidipin Belupo 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-455617336-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.38,92 
Lacidipin Belupo 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-336000321-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.52,64 
Lacipil 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-256476147-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited38,92 
Lacipil 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-365232222-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited52,64 
Lactulose-MIP sirup, 1000 ml sirupa u boci i odmjerna čašica, u kutijilaktulozaA06AD11HR-H-884235684-02MIP Pharma Croatia d.o.o.90,00 
Lactulose-MIP sirup, 500 ml sirupa u boci i odmjerna čašica, u kutijilaktulozaA06AD11HR-H-884235684-01MIP Pharma Croatia d.o.o.46,67 
Lacydyna 4 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-775859065-01Double-E Pharma Ltd.38,92 
Lacydyna 6 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijilacidipinC08CA09HR-H-165281830-01Double-E Pharma Ltd.52,64 
Lakozamid Accord 10 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopinelakozamidN03AX18EU/1/17/1230/026Accord Healthcare S.L.U.308,04 
Lakozamid Accord 100 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/006Accord Healthcare S.L.U.367,17 
Lakozamid Accord 150 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/010Accord Healthcare S.L.U.544,13 
Lakozamid Accord 200 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/014Accord Healthcare S.L.U.716,80 
Lakozamid Accord 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u blisterulakozamidN03AX18EU/1/17/1230/002Accord Healthcare S.L.U.234,27 
Lakozamid Pliva 100 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-294952669-04Pliva Hrvatska d.o.o.367,17 
Lakozamid Pliva 150 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-665063735-04Pliva Hrvatska d.o.o.544,13 
Lakozamid Pliva 200 mg filmom obložene tablete, 56x1 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-145960993-04Pliva Hrvatska d.o.o.716,80 
Lakozamid Pliva 50 mg filmom obložene tablete, 56 tableta u perforiranom blisteru djeljiv na jedinične doze, u kutijilakozamidN03AX18HR-H-342607920-04Pliva Hrvatska d.o.o.234,27 
Lamal 100 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-338019615-02Alkaloid d.o.o.180,60 
Lamal 25 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-345118531-01Alkaloid d.o.o.19,65 
Lamal 50 mg tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-280480559-02Alkaloid d.o.o.124,80 
Lametta 2,5 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiletrozolL02BG04HR-H-789526371-01Zentiva k.s.353,50 
Lamictal 100 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-695293019-02GlaxoSmithKline Trading Services Limited169,12 
Lamictal 2 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u bočici, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-474350814-01GlaxoSmithKline Trading Services Limited29,10 
Lamictal 25 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-211198060-02GlaxoSmithKline Trading Services LimitedKline73,92 
Lamictal 5 mg tablete za žvakanje/tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u bočici, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-287736527-05GlaxoSmithKline Trading Services Limited60,00 
Lamictal 50 mg tablete, 56 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-052719076-02GlaxoSmithKline Trading Services Limited116,48 
Lamisil 10 mg/g krema, 15 g kreme u tubi, u kutijiterbinafinkloridD01AE15HR-H-374155033-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.33,65 
Lamisil 250 mg tablete, 14 tableta u blisteru, u kutijiterbinafinkloridD01BA02HR-H-798097379-01Novartis Hrvatska d.o.o.73,41 
Lamisil DermGel 10 mg/g gel, 15 g gela u tubi, u kutijiterbinafinD01AE15HR-H-344287404-01GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.21,45 
Lamivudin Alpha-Medical 100 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulamivudinJ05AF05HR-H-276286607-01Alpha-Medical d.o.o.315,19 
Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obložena tableta, 30 tableta u blisterulamivudinJ05AF05EU/1/09/596/009Teva B.V.637,10 
Lamotrigin Genericon 100 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 60 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-598434509-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.140,80 
Lamotrigin Genericon 25 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-913010356-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.23,50 
Lamotrigin Genericon 50 mg tablete za žvakanje/oralnu suspenziju, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-109931202-01Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.34,20 
Lanitop 0,1 mg tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijimetildigoksinC01AA08HR-H-278270858-01Pliva Hrvatska d.o.o.24,75 
Lantan Mylan 1000 mg tablete za žvakanje, 15 tableta u bočici u kutiji, 6 pakiranja u kutijilantan karbonat oktahidratV03AE03HR-H-928920938-02Mylan Ireland Limited1.789,80 
Lantan Mylan 500 mg tablete za žvakanje, 45 tableta u bočici u kutiji, 2 pakiranja u kutijilantan karbonat oktahidratV03AE03HR-H-708522317-02Mylan Ireland Limited1.080,90 
Lantan Mylan 750 mg tablete za žvakanje, 15 tableta u bočici u kutiji, 6 pakiranja u kutijilantan karbonat oktahidratV03AE03HR-H-796159421-02Mylan Ireland Limited1.470,90 
Lantus SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, 5 napunjenih brizgalica s 3 ml otopineinzulin glarginA10AE04EU/1/00/134/033Sanofi-Aventis Deutschland GmbH315,30 
Lanzul 30 mg tvrde kapsule, 14 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-768580684-01Krka – farma d.o.o.28,33 
Lanzul 30 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-768580684-02Krka – farma d.o.o.42,93 
Lanzul S 15 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-465550599-01Krka – farma d.o.o.27,63 
Lapovis 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-053220290-01Zentiva k.s.45,89 
Lapovis plus 50 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s kapaljkom s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprost; timololmaleatS01ED51HR-H-619862717-01Zentiva k.s.77,39 
Laribon 35 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-870370219-02Pliva Hrvatska d.o.o.122,25 
Laribon 52,5 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-025680475-02Pliva Hrvatska d.o.o.175,41 
Laribon 70 mikrograma/h transdermalni naljepak, 4 transdermalna naljepka pojedinačno pakirana u zaštitnoj vrećici, u kutijibuprenorfinN02AE01HR-H-809849704-02Pliva Hrvatska d.o.o.218,03 
Larona 15 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-321273562-01Jadran Galenski laboratorij d.d.27,63 
Larona 30 mg želučanootporne kapsule, 28 kapsula u bočici, u kutijilanzoprazolA02BC03HR-H-895950686-01Jadran Galenski laboratorij d.d.40,41 
Lasix 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-797987648-01sanofi-aventis Croatia d.o.o.9,73 
Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s nastavkom za kapanje sa 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-339250604-01Jadran Galenski laboratorij d.d.45,89 
Latanox 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 3 bočice s nastavkom za kapanje sa po 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-339250604-02Jadran Galenski laboratorij d.d.130,23 
Latapres 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s umetkom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-676962456-01Bausch Health Ireland Limited45,89 
Latuda 18,5 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonkloridN05AE05EU/1/14/913/002Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.360,83 
Latuda 37 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonkloridN05AE05EU/1/14/913/009Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.408,61 
Latuda 74 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisterulurasidonkloridN05AE05EU/1/14/913/016Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.378,56 
Lecigon 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml intestinalni gel, 7 uložaka s 47 ml gela, u kutijilevodopa; karbidopa hidrat; entakaponN04BA03HR-H-490631567-01LobSor Pharmaceuticals AB5.377,47 
Lekoklar XL 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 14 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-039762541-02Sandoz d.o.o.107,33 
Lekoklar XL 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 7 tableta u blisteru, u kutijiklaritromicinJ01FA09HR-H-039762541-01Sandoz d.o.o.60,83 
Lemtrada 12 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,2 ml koncentrataalemtuzumabL04AA34EU/1/13/869/001Sanofi Belgium58.526,10 
Lenalidomid Accord 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/007Accord Healthcare S.L.U.24.447,36 
Lenalidomid Accord 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/009Accord Healthcare S.L.U.25.837,28 
Lenalidomid Accord 2,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/002Accord Healthcare S.L.U.12.714,87 
Lenalidomid Accord 20 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/010Accord Healthcare S.L.U.23.990,51 
Lenalidomid Accord 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/011Accord Healthcare S.L.U.28.318,43 
Lenalidomid Accord 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/004Accord Healthcare S.L.U.23.540,51 
Lenalidomid Accord 7,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/18/1316/005Accord Healthcare S.L.U.5.596,92 
Lenalidomid Alkaloid-INT 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04HR-H-421966762-02Alkaloid – INT d.o.o.24.447,36 
Lenalidomid Alkaloid-INT 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04HR-H-106564803-02Alkaloid – INT d.o.o.25.837,28 
Lenalidomid Alkaloid-INT 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04HR-H-872218589-02Alkaloid – INT d.o.o.28.318,43 
Lenalidomid Alkaloid-INT 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04HR-H-653492043-02Alkaloid – INT d.o.o.23.540,51 
Lenalidomid Alpha-Medical 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04HR-H-652171057-03Alpha-Medical d.o.o.24.447,36 
Lenalidomid Alpha-Medical 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-590004844-03Alpha-Medical d.o.o.28.318,43 
Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-760591329-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD24.447,36 
Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-834213906-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD25.837,28 
Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-404688904-01Alvogen Pharma Trading Europe EOOD28.318,43 
Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-456859816-02Alvogen Pharma Trading Europe EOOD23.540,51 
Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-934554536-02AS Grindeks24.447,36 
Lenalidomid Grindeks 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-033073683-02AS Grindeks25.837,28 
Lenalidomid Grindeks 20 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-537202799-02AS Grindeks23.990,51 
Lenalidomid Grindeks 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-823780929-02AS Grindeks28.318,43 
Lenalidomid Grindeks 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-448325115-02AS Grindeks23.540,51 
Lenalidomid Grindeks 7,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-845129130-02AS Grindeks5.596,92 
Lenalidomid Krka 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1519/008KRKA d.d., Novo mesto24.447,36 
Lenalidomid Krka 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1519/010KRKA d.d., Novo mesto25.837,28 
Lenalidomid Krka 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1519/014KRKA d.d., Novo mesto28.318,43 
Lenalidomid Krka 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1519/004KRKA d.d., Novo mesto23.540,51 
Lenalidomid Krka d.d. Novo mesto 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04EU/1/20/1520/008KRKA d.d.24.447,36 
Lenalidomid Krka d.d. Novo mesto 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04EU/1/20/1520/010KRKA d.d.25.837,28 
Lenalidomid Krka d.d. Novo mesto 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04EU/1/20/1520/014KRKA d.d.28.318,43 
Lenalidomid Krka d.d. Novo mesto 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04EU/1/20/1520/004KRKA d.d.23.540,51 
Lenalidomid Mylan 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1490/009Mylan Ireland Limited24.447,36 
Lenalidomid Mylan 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1490/011Mylan Ireland Limited25.837,28 
Lenalidomid Mylan 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisterulenalidomidL04AX04EU/1/20/1490/017Mylan Ireland Limited28.318,43 
Lenalidomid Pharmascience 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-953705186-02Pharmascience International Limited23.922,00 
Lenalidomid Pharmascience 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-090579469-02Pharmascience International Limited25.180,07 
Lenalidomid Pharmascience 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-323736618-02Pharmascience International Limited27.580,91 
Lenalidomid Pharmascience 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-811087875-02Pharmascience International Limited23.122,21 
Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-089539631-03Sandoz d.o.o.24.447,36 
Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-629416092-03Sandoz d.o.o.25.837,28 
Lenalidomid Sandoz 25 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutijilenalidomidL04AX04HR-H-987317425-03Sandoz d.o.o.28.318,43 
Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji