Odluka o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke

Hrvatski sabor

873

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 80. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08., 54/13. i 47/20.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

Za viceguvernera Hrvatske narodne banke imenuje se dr. sc. TOMISLAV ĆORIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/56

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.