Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

874

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 108. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora MIRO BULJ.

II.

Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se ANTE KUJUNDŽIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/25

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.