Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

875

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora ANTE KUJUNDŽIĆ.

II.

Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora bira se MIRO BULJ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/24

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.