Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede

880

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20, 30/21, 57/21 i 46/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias Gladius)
U 2022. GODINI

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 53/22) redak u tablici pod rednim brojem 1. mijenja se i glasi:

1.HRV000001052100101-CT2.838

II.

Ova Odluka stupa na snagu 7. lipnja 2022. godine.

Klasa: 324-03/22-01/71
Urbroj: 525-12/718-22-3
Zagreb, 24. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.