Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

885

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
2,69851,587335,0
Srednji napon
2,55141,500835,0
Niski naponCrveni
2,49251,466235,0
Bijeli
2,86111,683035,0
Plavi2,4851

35,0
Žuti1,9449

0,0

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
3,06651,803835,0
Srednji napon
2,89931,705535,0
Niski naponCrveni
2,83241,666135,0
Bijeli
3,25121,912535,0
Plavi2,8240

35,0
Žuti2,2101

0,0

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2022.

Klasa: 391-35/22-01/4

Urbroj: 371-06-22-4

Zagreb, 27. svibnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.