Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb« i odobrenju Konvencije

NN 63/2022 (3.6.2022.), Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb« i odobrenju Konvencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

913

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (»Narodne novine«, broj 74/14.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/28.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU ODOBRENJA KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI I HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM »PUTEVI BUDUĆNOSTI LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVAC – ZAGREB« I ODOBRENJU KONVENCIJE

I.

Daje se odobrenje Karlovačkoj županiji i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb«, sa sjedištem u Novom Mjestu, Republika Slovenija, te se odobrava Konvencija Europske grupacije za teritorijalnu suradnju »Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/215

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.