Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

NN 63/2022 (3.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

914

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA LUČKIH PODRUČJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja, klasa: 934-04/21-01/88, urbroj: 2182/1-01-21-1, koju je donijela Županijska skupština Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 23. studenoga 2021., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Skradin, luke Vodice, luke Tribunj, luke Jezera, luke Murter – Butina i luke Rogoznica, te smanjuje obuhvat lučkog područja luke Zlarin i luke Prvić Luka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/105
Urbroj: 50301-05/20-22-4
Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.