Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita

NN 65/2022 (8.6.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

926

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/2013, 127/2019 i 41/2020) ministar nadležan za obrt, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita (»Narodne novine«, broj 48/21) u članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»2. Kandidatima koji polaganju naučničkog ispita pristupaju u školskoj godini 2021./2022., radne probe zadaju se u skladu s temama završnih radova za školsku godinu 2021./2022.«.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/02
Urbroj: 517-06-03-22-14
Zagreb, 19. svibnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.